Archiv rubriky: Nezařazené

RYBY V ROCE 2023

Od března začíná období selekce a čištění. V průběhu několika let se bude prověřovat, co má pro váš život opravdový význam a hodnotu. Co stojí na pevných základech – práce, vztahy, cíle – to přečká posíleno, co stagnuje a ubírá vám energii, to bude průběžně ukončeno. Do května velmi dobré vlivy ve financích, můžete něco výhodně prodat, koupit, finančně si polepšit, odměnit se a dopřát si něco pro sebe, co se vám líbí nebo po čem toužíte. Zvýší se také vaše sebehodnota. Od května máte otevřené dveře pro úřední jednání, vzdělávání se a komunikaci, cestování, vztahy se sourozenci i sousedy. Možnost pořízení nové techniky nebo dopravního prostředku. Do října se řeší věci kolem vlastního zdraví, nebo též péče a pomoci někomu blízkému. Emoční situace s kolegy, na pracovišti, něco vám nebude vyhovovat. Obecně hodně práce a povinností, náročnější na psychiku i fyzické zdraví. Neřešené problémy se budou dále hlásit. Od října se budou prověřovat vztahy na pracovišti, vymezení, nastavení pravidel, emoční situace.

VODNÁŘI V ROCE 2023

Po třech letech opustí Saturn znamení Vodnáře, a vám se tak konečně uleví. Uzavírali jste určité období, z vašeho života byli odstraněni lidé, projekty nebo okolnosti, které vás neposouvaly. Byli jste zbrždění, skleslí, bez vitality a chuti do nových věcí. Další takové třídění přijde až za 30 let, nyní je vyčištěno a pomalu se začnete rozjíždět. Ovšem sprint to stále není, zpočátku  omezenější prostředky finančně i materiálně, ale pomalu budete znovu nabývat sebehodnotu a stabilitu. Do května příznivé vlivy pro studium, veškerou komunikaci a jednání s úřady, krátké cesty, novou techniku, koupi dopravního prostředku. Do podzimu vyvstávají různé zkoušky a emoční situace spojené se vztahy, partnery, dětmi. Od října různé temné emoce a výzvy v řešení společných peněz – dluhy, půjčky, dědictví, SJM, alimenty atd., taktéž kolem sexuality a intimních vztahů.

KOZOROZI V ROCE 2023

Až do května jde planetární podpora do oblasti bydlení a životní stability. Můžete dobře koupit či prodat nemovitost, přestěhovat se do lepšího nebo úspěšně zrekonstruovat. Zlepšení vztahů v rodině i pracovního zázemí. Od května velmi dobré vlivy pro lásku a děti, kdo chce počít, má velké šance. Tvořivé období. Choďte do společnosti, potkáte důležitou osobu pro budoucnost. Do října je exponované téma společných peněz a majetku, sexuality, magie a hlubin duše. Hlídejte si společný majetek a peníze – ať se to týká SJM, půjček, úvěrů a hypoték, dědictví, dluhů, alimentů, peněz ze společného podnikání… Mohou se vyhrotit vztahy v rodině. Pozor na podvody a nevěru. Přichází různé zkoušky i pokušení. Vhodné období na hlubinnou psychoterapii. Od října se objevují emoční situace kolem cestování a ciziny, práva a vzdělávání. Potíže kolem dopravních prostředků, přístrojů a komunikační techniky, cosi se řeší se sourozenci nebo sousedy.

STŘELCI V ROCE 2023

Do května výborné působení Jupitera v lásce, vztazích, dohodách a smlouvách, také na děti a kreativitu. Čili milujte, tvořte, ploďte! Jen pozor – nezadaným Jupiter může přinést lásku, zadaným příležitost…i se všemi pozdějšími důsledky, takže zvažte dobře, do čeho se pustíte. Mnoho příležitostí pro tvůrčí sebevyjádření, společenské vyžití. Od května příznivé pro zlepšení zdraví, fyzické i psychické kondice, novou spolupráci, stávající pracovní podmínky. Zkoušky a emoční situace vás čekají ohledně vzdělávání, práva a úřadů, či v souvislosti s cestováním a cizinou. Od jara zkoušky také v tématech bydlení nebo rodiny a rodičů. Od října výzvy v oblasti práce a kariéry, neočekávané vlivy, přijde zásadní rozhodnutí, které později přinese posun.

ŠTÍŘI V ROCE 2023

Jakýsi vnitřní pocit nespokojenosti, emoční situace a zkoušky v oblasti práce, které ale souvisí i s rodinou. Důležité je si to přiznat, pak může přijít zásadní rozhodnutí, které ovlivní pracovní budoucnost. Do května působí na psychiku i zdraví pozitivní vlivy, takže vše ustojíte dobře a nic vás výrazněji nerozhodí. Také nová spolupráce nebo obchodní partnerství. Od května jdou pozitivní vlivy do vztahů, partnerství, smluv a dohod. Veškeré vztahy se zlepší, kvalitní velmi prohloubí. Nezadaní mají velké šance potkat někoho blízkého, ale vážné stabilní partnerství z toho nejspíš nyní nebude. Od října se třídí přátelé, mění se vaše role v určitém společenství či kolektivu. Ukáže se, kdo je přítel a kdo ne. Letos začíná náznak změny, která se bude týkat domova, bydliště nebo rodiny, rodičů a soukromého života. Sledujte dění od března do června, od ledna 2024 se pak zahájí tato transformace naplno.

VÁHY V ROCE 2023

Váhy protřídí přátele, ukáže se, kdo je a není přítel. Změna přátelské, ideové nebo pracovní skupiny, do kterého jste si mysleli, že patříte. Od března hodně práce, zkoušky na pracovišti, řešení vlastního zdraví nebo péče a pomoc někomu blízkému. Do května Jupiter působí na vztahy – otevírá brány štěstí, příležitostem a pozitivitě, stávající kvalitní vztahy se zlepšují a upevňují, nevyhovující ukončují. Dobré i pro všeobecné dohody, smlouvy, pohovory, nová důležitá osoba vstupuje do života – buď pracovně nebo osobně. Od května štěstí a posun kolem společných peněz, majetku a sexuality, a pozor – také zkoušky ohledně nevěry. Do roka zlepšení finanční situace i prestiže. Od října vylézají informace, které měly zůstat utajené. Pozor na pomluvy, podvody a skryté nepřátelství. Nechodit do nových projektů, snažit se minimalizovat rizika stávajících. Na podzim zdraví i psychika choulostivější – zaměřte se na to, co vás drží v pohodě a nenechte se znechutit.

PANNY V ROCE 2023

Do května pozitivní vlivy skrze společné peníze a majetek – možnost výhodné investice, navýšení společného jmění, schválení úvěru či půjčky, dědictví, zvýšení alimentů, prodeje, koupě. Kdo bude rozumně investovat, zhodnotí investice – do roka zlepšení ohledně peněz (v rámci současné ekonomické situace se spíše dá říci, že Panny nebudou tratit až tolik). Bude vám přáno v oblasti sexuality, ale nevěra by nezůstala utajena. Od května dobré vyhlídky pro cestování a cizinu, právo a vzdělávání – studujte nebo si zvyšte kvalifikaci. Zaktivovaná komunikace s úřady, kolem majetku a financí. V tomto roce budou vyplouvat na povrch osudové situace z minulosti a různá tajemství, zejména v kontextu s dětmi, rodiči, partnery. S tím se mohou vázat pocity zrady, pomluv, tajného nepřátelství, izolace. Od října zkoušky spojené se spolupracovníky, prací a obecně zdravím. Panny narozené od půle září dál – hlídejte zdraví důkladně po celý rok, nic nepodceňujte jako banalitu.

LVI V ROCE 2023

Lvy čekají jak šance a příležitosti k velkému posunu, tak spoustu kotrmelců. Do jara otevřené příležitosti a pozitivní vlivy v tématech vzdělávání, práva, ciziny a cestování. Od jara posun v kariéře či ocenění v zaměstnání, zlepšení společenské pozice a postavení, ale zatím stále procházíte změnami a hledáním svého „správného“ místa. Výrazné zlepšení přijde až v roce 2024. Možnost zcela změnit profesní orientaci, začít pracovat s úplně novými technologiemi a postupy. V roce 2023 se vynořují také zkoušky a emoční situace ohledně partnerství, dětí, lásky, v závěru roku i kolem peněz a majetku. Pochybnosti o sobě sama, jako by vás něco brzdilo, klacky vám padaly pod nohy. Nenechte se zastrašit, nakonec vás to nastartuje, uvědomíte si svou hodnotu, vše překonáte a na konci roku si připíšete plus. Vězte, že pokud něco skončí a uzavře se, je to proto, že vás to brzdilo. Vy však potřebujete jít dále.

RACI V ROCE 2023

Do května příznivé vlivy v práci, kariéře, společenském postavení – příležitosti, posun, naplnění nebo uznání, dobré podmínky pro změnu práce. Od jara zkoušky a řešení kolem právních věcí, cestování nebo studia. Od května hrají roli ideály, sny, přání a touhy – nebojte se a jděte si za nimi, budou se realizovat a plnit, mohou významně pomoci přátelé. Choďte do společnosti, najděte svou ideově spřízněnou skupinu, zapojte se. Emoční situace a zkoušky se dotknou peněz a vlastní sebehodnoty – hlídejte si osobní finance, nepochybujte o sobě a nenechte srážet svou hodnotu. Celé jaro hlídejte finance (to, co se týká společných peněz – banky, SJM, dluhy, dědictví, alimenty apod.). Pozorujte, zda tyto situace ovládáte, nebo ony ovládají vás, pokuste se vše dostat pod kontrolu. Změna a transformace společných hodnot začne trvale působit od ledna 2024. Nebude to banální vliv – buď značný posun nebo propad. Od října řešení a zkoušky kolem úřadů, dokumentů a smluv, sourozenců a příbuzných. Potíže s dopravními prostředky, drobnou technikou a přístroji.