Berani a červen ´21

Berani mají v červnu pěkně rušno – schůzky osobní i pracovní, krátké cesty a výlety, úřady a vyřizování, komunikační prostředky (pc, telefony), vše se točí a vše je v pohybu. Řešení ohledně dopravního prostředku, sousedů, sourozenců. Věci ale můžou drhnout, rozbíjet se technika, váznout doprava, dejte pozor na vše, co podepisujete. Hodně energie budete vydávat do aktivit kolem domova, bydliště, rodiny (pozor na konflikty se ženami v rodě). Koncem měsíce nastává příznivý čas pro lásku, tvorbu, plození, děti. Přijde více radosti a zábavy do života, společenské akce. Vhodný čas pro pohovory, zkoušky, pracovně se bude dařit. Úplněk 24.6. vytahuje nebo uzavírá téma kolem práce a kariéry, úředních věcí a financí.

Býci a červen

Býci mají v červnu zaktivované peníze, hodnoty a majetek. Dávejte však pozor na vše, co podepisujete (dohody, smlouvy). Bude hodně vyřizování kolem peněz, vrací se nedořešené záležitosti. Zvýšíte svou hodnotu. Od půlky měsíce budete řešit domov a věci kolem bydlení, přestavby, rekonstrukce, stěhování, a také v souvislosti se ženami v rodině. Býci narození v prvních dnech května procházejí velkými životními změnami, dávejte pozor na zdraví (hlavně kardiovaskulární systém). Úplněk 24.6. posvítí na téma kolem úřadů a písemností, dopravního prostředku, sourozenců, situací spojených se zahraničím nebo také studiem. Býci mají ještě do konce června náročné období, hlavně emočně a psychicky, pocity beznaděje i neúspěchu…vydržte.

Blížencii v červnu

Slunce putuje Blíženci a kolem narozenin zahajujete nový roční cyklus, udělejte si výhled, co během roku chcete zvládnout a pusťte se do toho, máte velké šance toho dosáhnout. Novoluní 10.6. aktivuje novou cestu k růstu a splnění snů (ale nejdříve je třeba vyřešit resty). Přinese hodně komunikace a cestování. Od 23.6. se vše začne posouvat kupředu. Vše bude ve zrychleném tempu, také hodně řešení na úřadech, kolem dopravy a cest, sourozenců, vzdělávání. Úplněk 24.6. vynáší věci kolem společných peněz a majetku, nebo sexuality. Je dobré do úplňku vyřešit všechny finanční resty (alimenty, pohledávky, dluhy). Pozor na milenecké vztahy a vyzrazení tajemství.

Raci a červen

Raci v první půlce června zakončují roční cyklus a podvědomě uzavírají, co už jim nic nepřináší. Vitalita je slabší a psychika citlivější, dávejte na sebe pozor. Novoluní 10.6. odemyká věci minulé a utajené, budete se muset vrátit zpět v čase a dořešit neuzavřené věci. Pozor na pomluvy a odkrytí tajemství, které mělo zůstat utajené. Probíhá vnitřní rekapitulace uplynulého roku, to s sebou nese nostalgii a labilitu. Venuše ve vlastním znamení dodává šarm a kouzlo, můžete zazářit všude, kde potřebujete (pokud vám to psychika dovolí). Do 11.6. mnoho práce, nezastavíte se. Poté se zaktivují peníze, můžete je řešit nebo točit (investovat, nakupovat, prodávat). Úplněk 24.6. vytahuje vztahové záležitosti. Vyjasňují se témata v manželství, partnerství, v rodině (do úplňku vztahy gradují), po úplňku se uleví. Raci narození 17.-19.7. by si měli dlouhodobě pečlivě hlídat zdraví a nic nepodceňovat.

Lvi a červen ´21

Lvi mají zaktivované téma přátel, skupin a společnosti. Bude kolem nich živo a družno, mohou se seznámit s někým důležitým pro budoucnost, dostat se do společnosti, kam chtějí patřit. Výborný čas pro práci a sdílení ve skupině. Vrátí se jim do života někdo důležitý z minulosti. Mars vstupuje 11.6. do znamení Lva, a Lvi budou plní energie. Mohou toho hodně zvládnout a vyřešit. Je to velmi aktivní období, ale pozor na plýtvání energií a vyčerpání. Lvi s budou chtít prosadit. Úplněk 24.6. se dotkne tématu práce či spolupráce, kolegů. Také je na pořadu péče o zdraví – své vlastní nebo někoho blízkého. Koncem června vstupuje Venuše do Lva a Lvi budou zářit.

Panny v červnu

Na Panny bude v červnu dost vidět, ať v práci, či z hlediska osobního života. Můžete dostat dobrou nabídku, důležitý úkol, zlepšit si nějakým způsobem status ve společnosti. Také se dostává do popředí téma práce versus rodina, i téma rodičů. Mají zaktivované téma přátel, skupin a spolků, je to vhodné období pro činnost s více lidmi, ať už jde o zábavu, sport nebo ideové hnutí. Otevírají se také nové pracovní možnosti, ale vrací se do života lidé i situace z minulosti, které je třeba dořešit. Vhodný čas na pohovory a přijímací řízení. Mars postupně ukončuje vše, co nemá dál pokračovat, nastává vnitřní rekapitulace. Pozor na pomluvy a odkrytí tajností, nepřátele. Úplněk 24.6. uzavírá nebo vyjasňuje kolem záležitost kolem pracovního partnerství, dětí, lásky nebo peněz.

Váhy v červnu

Váhy by v červnu rády cestovaly a rozšiřovaly si obzory. Pokud to nepůjde fyzicky, tak alespoň duchovně a mentálně. Inspirace v duchovních a ezoterických směrech, poznávání a učení se něčeho nového. Kdo řeší právní a úřední věci, budou se aktivovat. Může je oslovit nějaký filozofický směr či ideové hnutí. V práci se daří, koncem měsíce se tam přenese více pozornosti. Jupiter na kratší dobu vstoupil do oblasti práce a zdraví (na 1,5 měsíce) a Váhám se otevírají nové pracovní možnosti a připravuje se půda pro posun, který naplno přijde od nového roku. Úplněk 24.6. vytahuje téma ohledně domova, bydlení, zázemí nebo také žen v rodině.

Štíři v červnu ´21

Štíři mají v červnu exponované téma společných zdrojů, peněz a majetku. Novoluní 10.6. otevírá nové možnosti, novou cestu kolem finančních prostředků (ať jsou to půjčky, dluhy, alimenty, SJM apod.) To platí i na téma sexuality a intimních vztahů, může se objevit někdo zajímavý pro život, nebo se vrátit někdo z minulosti. Čeká je kolem peněz a intimních vztahů hodně komunikace. Mars aktivuje hodně pracovních věcí. Pohnou se kupředu, Štíři se budou ctižádostiví a nastartovaní k prosazení se a zvýšení prestiže. Vhodné období pro uzavírání obchodů, dohod kolem práce, reorganizace. Pracovně budou v jednom kole. Úplněk 24.6. vynáší téma kolem úřadů a peněz, nebo i dopravního prostředku či studia.

Střelci v červnu

Střelci jsou právě v polovině svého ročního cyklu, ostatním více na očích. Řeší se vztahy, dohody, smlouvy, pravidla pro dobré fungování s druhými, hlavně v partnerství. Úplněk 10.6. ve zmíněných tématech aktivuje nové impulsy a možnosti. Může se objevit nový životní či pracovní partner. Střelci budou hodně cestovat a komunikovat, vyřizovat, podepisovat nové dohody a úřední dokumenty (i mimopracovní). Vrací se jim do života někdo z minulosti. Aktivují se právní věci a také možnosti rozšiřování obzorů – třeba různými kurzy, přednáškami či školením. Je zde touha rozvíjet se a vzdělávat. Úplněk 24.6. vytahuje téma kolem peněz, majetku, hodnot (i ve spojení s prací nebo bydlením), či téma vlastní hodnoty.

Kozorozi v červnu

Pro Kozorohy je hlavním tématem práce a povinnosti, musí splnit sliby a závazky, mají napilno. Dbejte na své zdraví, režim a životosprávu, řešte přecházené problémy. S novoluním 10.6. se otevírají nové možnosti ohledně práce či spolupráce, může přijít nový kolega. Vrací se do života někdo z minulosti. Kozorozi budou hodně komunikovat, cestovat a vyřizovat (i mimo běžný pracovní rámec). Pozor na vztahy, je to napjatější období, od půlky měsíce půjde i o řešení kolem společných peněz a majetku. Sexualita zaktivovaná, ale pozor na mimomanželské vztahy a zklamání. Na úplněk 24.6. si dejte pozor, vytahuje vztahové, partnerské téma. Nastavují se nová pravidla, nebo se některé vztahy uzavírají. Ostatně emoční vztahové věci řeší Kozorozi již delší dobu.