znamení berana v únoru ´21

Saturn i Jupiter Beranům ovlivňují oblast přátel, skupin, společenství a přání. Tyto dvě síly působí protichůdně – na jedné straně expanzivním a na straně druhé omezujícím vlivem. V tomto a příštím roce dojde k selekci přátel a společenství, omezení, ale také novým možnostem ve skupinových aktivitách a organizacích. Novoluní 11.2.aktivuje tato témata, otevírá nové možnosti. Seznámení s důležitou osobou, ale vrací do života i lidé z minulosti. Dořešení úředních věcí. Jsou zaktivovány finance, budete řešit jak investovat, vydělávat, ušetřit, zlepšit finanční situaci. Mohou vás hlodat pochybnosti a silné emoce, nečekané zvraty. Úplněk 27.2.vytahuje na světlo situace kolem práce a spolupracovníků, zdraví, péče, povinností a slibů.

býci a únor

Býci mají exponovanou oblast práce, kariéry a životního směřování. Mísí se zde příznivý a expanzivní vliv Jupiteru a omezující vliv Saturnu. Přichází zde výrazné životní zkoušky, ale i nové příležitosti. Novoluní 11.2. v oblasti práce a kariéry aktivuje nové možnosti, brzy vyjdou najevo. Vrací se téma práce z minulosti. Řeší se smlouvy, dohody a úřední věci. Mars ve vlastním znamení dává hodně aktivity a energie, ale i větší výbušnost a prosazování se, pozor na konflikty. Je to hektický čas. Zároveň vyvstávají silné pochybnosti o vlastní osobě a životní cestě, nečekané události. Úplněk 27.2.vynáší téma dětí, lásky, partnerů (i pracovních), či zábavy a tvorby.

únor pro blížence

Blíženci prochází obecně příznivým obdobím –  vše jim jde skoro samo, vitalita je výborná. Exponované téma se týká ciziny a cestování, studia a vzdělávání, práva a filozofie, duchovní oblasti. Můžete se vrhnout do kontaktů s cizinou, studia a rozšiřování vědomostí, velká šance najít duchovní směr či učitele, který vás velmi osloví. Ovšem bude se po vás ve všech směrech vyžadovat důslednost a vytrvalost, teprve pak to přinese ovoce. Novoluní 11.2.sem vnáší nové impulsy, brzy se projeví. Mars uzavírá věci, které už nemají pokračovat, podněcuje tajné nepřátele, pomluvy, vynáší tajemství – na to pozor. Úplněk 27.2.posvítí na téma bydlení, pracovního zázemí, stability, zdraví či pomoci někomu.

račí únor ´21

Rakům již působí dva silní planetární hráči v oblasti společných zdrojů a energií, společného majetku, financí, sexuality a magie. Během 2021 je zde čekají nové šance, expanze a posun (Jupiter), ale i zkoušky a překážky (Saturn). Rada, jak s těmito silami zacházet je: být připraveni a otevřeni příležitostem, ale vše rozumně promyslet, být vytrvalý, houževnatý, uskrovnit se. Během 2021 máte šanci zlepšit stav společně sdílených prostředků (peníze společné s partnerem, peněžními ústavy, dědictví, nemovitost, jiný společný majetek atd.). S novoluním 11.2. se zde otevírají nové možnosti a brzy se ukáží. Hodně energie pod vlivem Marsu půjde do společných projektů, přátel, skupin, spolupráce s druhými. Úplněk 27.2. nadnese téma dopravy, dopravního prostředku, komunikace a techniky, vzdělávání, sourozenců.

lvi v únoru

Lvi mají otevřené téma vztahů, smluv a dohod. Nejen pro únor, ale minimálně pro tento rok. Teď se nacházíte v půli osobního ročního cyklu, ostatním více na očích – období větší konfrontace s lidmi. Ve vztazích působí Jupiter, který přináší expanzi, štěstí v partnerství a obecně v jednáních, nové lidi do života, nové dohody a smlouvy. Ale působí zde i Saturn, ten nese zkoušky a prověrky. Vydrží jen to, co má pevné základy, vztahy se budou prověřovat. Možné je ukončení jednoho a šťastné navázání nového vztahu (ať životního, či pracovního). Novoluní 11.2.zde vede novou cestu, impulsy se zanedlouho projeví. Mars v oblasti kariéry a práce může přinést reorganizaci, nutnost prosadit se, povýšení či zvýšení prestiže, ale i konflikty, spolu s Uranem a Černou Lunou neočekávané změny a silné emoce. Úplněk 27.2. vytahuje nebo uzavírá téma spojené s prací a penězi.

panny v únoru

Panny mají zaktivované téma práce, povinností, pomoci a služby. Novoluní 11.2.nastartuje nové impulsy, brzy se projeví. Ve zmíněných oblastech vás v průběhu roku čeká posun a expanze, a zároveň zkoušky a omezení. Vydrží to, co má pevné základy. Ale přijdou nové příležitosti, nová spolupráce či spolupracovníci. Hlídejte si zdraví. Mars působí v oblasti práva, ciziny, vzdělávání. Máte touhu vzdělávat se a rozvíjet, nebojte se kurzů a školení, zvyšování kvalifikace. Úplněk 27.2. vytahuje něco ve vztazích, osobních či pracovních, uzavírá se kapitola. Pozor na psychiku i zdraví, před úplňkem to může být napjaté, zejména s opačným pohlavím.

únor ´21 a váhy

Extra příznivé období pro Váhy – hodně vitality, optimismus, dobrá nálada. Exponované je téma dětí, lásky a milování, tvorby a zábavy. Vhodný čas na pohovory a přijímací řízení, početí dítěte, tvorbu, milostné záležitosti, společenské kontakty. Zde přijdou během roku nové příležitosti, posun, úspěch a štěstí (vliv přejícího Jupitera), ale i zkoušky a omezení (vliv Saturnu). Dívejte se na zmíněná témata střízlivě, aby nepřišlo zaslepení a za ním pád. Anebo naopak – skrze překonání překážky můžete dojít ke štěstí. Nová cesta se aktivuje 11.2. a v dalších dnech se objeví první impuls. Mars působí na společné finance a majetek, bojuje se o zdroje. Řeší se společné peníze, investice, podnikání, zaktivovaná sexualita, pozor na nevěru. Úplněk 27.2. bude choulostivý, emoční. Přemýšlíte, co uzavřít, ukončit, pozor na psychiku i zdraví.

štíř a únor

Domov, rodina, vlast, nemovitosti a bydlení, ženy v rodě, stabilita – to jsou štíří témata pro únor i nadcházející rok. Zde vás čeká posun, expanze i zkoušky. Příležitost ke zlepšení bydlení a zázemí, koupi nemovitosti, ale i omezení a starosti. Rada je: nepropadnout optimismu a neztratit rozum, i při dobré příležitosti vše dobře prověřit. Ve zkouškách a omezeních vytrvat, zatnout zuby. Ale Štíři jsou svou podstatou houževnatí a cílevědomí realisté, takže mají výhodu. Novoluní 11.2. nastavuje novou cestu a příležitosti, brzy se vyjeví. Může jít o bydlení, stabilitu, pracovní smlouvy, nedořešené věci z minulosti. Mars působí ve vztazích – partnerských a blízkých, i pracovních (společníci), tady se odehrávají konfrontace, je dobré tuto energii využít k pročištění, vytáhnutí nakumulovaných potíží, kompromisu. Úplněk 27.2.svítí na téma přátel, spolků a skupin, může se uzavřít nějaká skupinová aktivita, působnost.

unor a znamení střelce

Střelce čeká v únoru jednání s úřady, zvýšená komunikace, ježdění, předávání informací. Řeší se doprava a dopravní prostředek, vzdělávání, sourozenci, sousedi, technika a elektronika (mobil, internet, PC atd.) Novoluní 11.2.otevře novou cestu ve zmíněných tématech – můžete si pořídit nový mobil, automobil, zapsat se do kurzu či školení, vrací se k dořešení úřední věci, situace či osoby z minulosti. Mars přináší hodně povinností, nutnost plnění úkolů a slibů, péči o své zdraví nebo o někoho blízkého. Řeší se hlavně práce či možná spolupráce. Pozor na konflikty na pracovišti. Úplněk 27.2. vytáhne právě téma práce, spolupracovníků, zdraví, péče, povinností, slibů.

kozorozi a únor

Exponované téma pro únor jsou osobní finance a majetek, zajištění, sebehodnota. Během roku projdete jak příležitostmi ke zlepšení financí a zajištění, tak zkouškami a omezeními. Rada je důkladně prověřovat příležitosti (investiční či jiné k navýšení příjmu) a pokud možno šetřit. Ovšem s novoluním 11.2. se aktivuje cesta ke zvýšení stability – platu, majetku, uvědomění si své hodnoty, zvýšení prestiže. Vrací se k dořešení neuzavřené věci – zejména úřední, smlouvy, dohody, téma bydlení. Mars působí na plození a milování, kreativitu – vhodný čas na pohovory, seznámení s důležitou osobou, tvorbu, početí potomka, pracovně se daří. Úplněk 27.2.vytahuje téma kolem úřadů, práce, vzdělávání, ciziny.