Pavla Vojířová

Můj přístup

Pavla Vojířová

S astrologií jsem se začala seznamovat v roce 1997, po delším období samostudia následovalo studium Astrologické školy pro statečné pod vedením Pavla Turnovského a Martiny Lukáškové, kde v duchu filozofie Dana Rudhyara nemá astrologie sloužit k předpovídání událostí v životě člověka, ale jako pomoc při osobním rozvoji, k hledání smyslu a významu událostí a situací, včetně těch krizových, v nichž se člověk během života ocitá. Astrologie se tak stává otevřeným systémem poznávání a chápání vztahu člověka k sobě samému, ostatním lidem a okolnímu světu. K tomuto pojetí astrologie se také hlásím.

Následovalo další studium, například Kurz karmické astrologie Ing. Petra Rastokina, kurzy klasické astrologie u Ing. Marie Baudyšové Jirků, studium psychoterapeutického výcviku Umění terapie, při Institutu pro systemickou zkušenost, samostatné nadstavbové semináře astrologických technik a dovedností (synastrie, rektifikace a soláry), sebezkušenostní techniky rozvoje osobnosti jako holotropní dýchání, semináře Modré Alfy, hlubinné regrese. A roky praxe, praxe, praxe. 

Do konce roku 2018 jsem pracovala jako šéfredaktorka časopisu Nová Regena, se zaměřením na zdraví a alternativní léčení. Díky tomu jsem se dostávala se do přímého kontaktu s lidmi aktivně činnými na poli alternativní medicíny a technik pro rozvoj a harmonizaci osobnosti. Tato témata, společně s aktivní astrologickou prací, jsou hlavními oblastmi mého zájmu. 

Při periodické tvorbě obecných horoskopů jsem v průběhu let spolupracovala s časopisy Rozmarýna, Zdraví, Nová Regena, Pestrý svět, Poštovní noviny a další. 

V rámci redakční práce jsem také vedla rozhovory s mnoha osobnostmi české kulturní scény, sestavovala jim osobní horoskop a následně se stali mými stálými astrologickými klienty.  

Pavla Vojířová

Máte zájem o mé služby?

Nehávejte a kontaktujte mě

Astroložka

© 2024 astrologicky.cz