ŠTÍŘI V ROCE 2023

Jakýsi vnitřní pocit nespokojenosti, emoční situace a zkoušky v oblasti práce, které ale souvisí i s rodinou. Důležité je si to přiznat, pak může přijít zásadní rozhodnutí, které ovlivní pracovní budoucnost. Do května působí na psychiku i zdraví pozitivní vlivy, takže vše ustojíte dobře a nic vás výrazněji nerozhodí. Také nová spolupráce nebo obchodní partnerství. Od května jdou pozitivní vlivy do vztahů, partnerství, smluv a dohod. Veškeré vztahy se zlepší, kvalitní velmi prohloubí. Nezadaní mají velké šance potkat někoho blízkého, ale vážné stabilní partnerství z toho nejspíš nyní nebude. Od října se třídí přátelé, mění se vaše role v určitém společenství či kolektivu. Ukáže se, kdo je přítel a kdo ne. Letos začíná náznak změny, která se bude týkat domova, bydliště nebo rodiny, rodičů a soukromého života. Sledujte dění od března do června, od ledna 2024 se pak zahájí tato transformace naplno.