RYBY V ROCE 2023

Od března začíná období selekce a čištění. V průběhu několika let se bude prověřovat, co má pro váš život opravdový význam a hodnotu. Co stojí na pevných základech – práce, vztahy, cíle – to přečká posíleno, co stagnuje a ubírá vám energii, to bude průběžně ukončeno. Do května velmi dobré vlivy ve financích, můžete něco výhodně prodat, koupit, finančně si polepšit, odměnit se a dopřát si něco pro sebe, co se vám líbí nebo po čem toužíte. Zvýší se také vaše sebehodnota. Od května máte otevřené dveře pro úřední jednání, vzdělávání se a komunikaci, cestování, vztahy se sourozenci i sousedy. Možnost pořízení nové techniky nebo dopravního prostředku. Do října se řeší věci kolem vlastního zdraví, nebo též péče a pomoci někomu blízkému. Emoční situace s kolegy, na pracovišti, něco vám nebude vyhovovat. Obecně hodně práce a povinností, náročnější na psychiku i fyzické zdraví. Neřešené problémy se budou dále hlásit. Od října se budou prověřovat vztahy na pracovišti, vymezení, nastavení pravidel, emoční situace.