LVI V ROCE 2023

Lvy čekají jak šance a příležitosti k velkému posunu, tak spoustu kotrmelců. Do jara otevřené příležitosti a pozitivní vlivy v tématech vzdělávání, práva, ciziny a cestování. Od jara posun v kariéře či ocenění v zaměstnání, zlepšení společenské pozice a postavení, ale zatím stále procházíte změnami a hledáním svého „správného“ místa. Výrazné zlepšení přijde až v roce 2024. Možnost zcela změnit profesní orientaci, začít pracovat s úplně novými technologiemi a postupy. V roce 2023 se vynořují také zkoušky a emoční situace ohledně partnerství, dětí, lásky, v závěru roku i kolem peněz a majetku. Pochybnosti o sobě sama, jako by vás něco brzdilo, klacky vám padaly pod nohy. Nenechte se zastrašit, nakonec vás to nastartuje, uvědomíte si svou hodnotu, vše překonáte a na konci roku si připíšete plus. Vězte, že pokud něco skončí a uzavře se, je to proto, že vás to brzdilo. Vy však potřebujete jít dále.