PANNY V ROCE 2023

Do května pozitivní vlivy skrze společné peníze a majetek – možnost výhodné investice, navýšení společného jmění, schválení úvěru či půjčky, dědictví, zvýšení alimentů, prodeje, koupě. Kdo bude rozumně investovat, zhodnotí investice – do roka zlepšení ohledně peněz (v rámci současné ekonomické situace se spíše dá říci, že Panny nebudou tratit až tolik). Bude vám přáno v oblasti sexuality, ale nevěra by nezůstala utajena. Od května dobré vyhlídky pro cestování a cizinu, právo a vzdělávání – studujte nebo si zvyšte kvalifikaci. Zaktivovaná komunikace s úřady, kolem majetku a financí. V tomto roce budou vyplouvat na povrch osudové situace z minulosti a různá tajemství, zejména v kontextu s dětmi, rodiči, partnery. S tím se mohou vázat pocity zrady, pomluv, tajného nepřátelství, izolace. Od října zkoušky spojené se spolupracovníky, prací a obecně zdravím. Panny narozené od půle září dál – hlídejte zdraví důkladně po celý rok, nic nepodceňujte jako banalitu.