BERANI V ROCE 2023

Jupiter nese příznivou vlnu, věci se daří, vše proudí. Berani mají dostatek energie, výkonnosti i optimismu. Spokojenost, pozitivita, nové příležitosti, kontakty a osobní posun až do poloviny května. Od jara celý rok příznivé vlivy pro finance a majetek, Berani si polepší, pořídí si, po čem touží, odmění se a zvýší sebehodnotu. Upevňujete pozici a obecně vás štěstí provází. Zkoušky a silné emoce se ale ukáží v souvislosti s láskou, pracovními i životními partnery a tématem dětí.  Budou vám chodit příležitosti k zamilování nebo flirtu – dobrá rada je: střízlivost a uváženost. Nezadaní musí prověřovat, kdo stojí za to a nevrhat se do vztahu po hlavě, jak je beraním zvykem, unáhlené rozhodnutí by přineslo komplikace. Zadaní pozor na nevěru. Od října pak zkoušky a emoční situace ohledně zdraví, spolupracovníků a pomoci blízkým.

Berani v roce 2021

V loňském roce působila Černá Luna na Berany velmi silně, mnohým přinesla těžké, osudové situace a  psychické zmatky. Nutila vás ke změně úhlu pohledu. V tomto roce vás bude do léta prověřovat z hlediska peněz, majetku a sebehodnoty. Zacházejte s penězi opatrně, hlídejte si výdaje v rovnováze s příjmy. Investice rozmýšlejte opatrně. Přijdou situace, které vás donutí udělat si pořádek kolem svých financí a majetku, ne vždy se vám takové situace budou líbit. Otevírá se ale i téma jak si zlepšit příjmy a být úspěšnější – finančně i vlastní hodnotou. Nepropadejte chmurám, nepřestávejte pracovat a stýkejte se s těmi, kteří vás motivují a nesnižují, ne s těmi, kteří vás deptají. Od léta Černá Luna začne chystat emoční situace kolem sourozenců a příbuzných, úředních věcí (hlavně v souvislosti s penězi a majetkem), dopravních prostředků, učení a komunikace. Dávejte pozor na veškeré smlouvy a dokumenty ohledně peněz a majetku. V roce 2020 Jupiter příznivě působil na práci a kariéru, v roce 2021 vám otevře brány mezi společnost a přátele, k vašim přáním a ideálům. Jde o dobu, kdy je nutné nebýt individualistický, nyní potřebujete kontakty s dalšími, i se skupinami. Vše, co sem vložíte – pomoc, společná práce na něčem, se vám v budoucnu znásobí. Pomoc i dostanete – ale pokud budete jen brát, bude to mít jen krátkodobý efekt. Nezapomínejte na to. S Jupiterem začne ovšem působit i Saturn, bude prověřovat – ukončí některá přátelství a jiná naopak upevní.

Rok 2021 a Býci

V roce 2020 se Býkům začala ukazovat nutnost změny v určitých oblastech života, některým se již otevřely osudové situace. V roce 2021 (do léta) bude Černá Luna úřadovat naplno v Býku. Vyvstanou silné emoce a psychické zmatky, pocity beznaděje a neschopnosti, boj o sebe, o vlastní úspěch a hodnotu, životní zkoušky a proměna pohledu na dosavadní život. Proměna je nevyhnutelná a musí přijít z vašeho nitra, ne z vnějšku. Zní to tvrdě – ale kdo je připraven, nebývá zaskočen. Rada, jak to co nejlépe přestát, je neztrácet víru – vše překonáte, nenechte se zastrašit a zaskočit. Pracujte na sobě, nepřestávejte se snažit, stýkejte se s lidmi, kteří vás motivují a inspirují, ne s těmi, co vás degradují a sráží. Nenechte otřást svou hodnotou, kterou máte oproti jiným znamením celkem stabilní. Od půlky roku přejdou zkoušky a emoce pod vlivem Černé Luny do oblasti majetku a financí Býků. A teď něco povzbudivějšího – dobroděj Jupiter bude celý rok působit na práci, kariéru, společenské postavení. Budete mít dobré šance na posun nebo novou práci, zvýšení prestiže z hlediska společnosti. Za Jupiterem však jde v těsném sledu přísný Saturn se svými zkouškami, a tady opět přidávám radu: nepodlehněte přílišnému optimismu a zdánlivému úspěchu (čili neradovat se předčasně) – vše (dobré šance a příležitosti, ocenění či úspěch) bude muset být přísně prověřeno, takže pověstné „neusínat na vavřínech“ se velmi hodí. Kdo zajásá a přestane se snažit, velmi tvrdě dopadne na zem. Dlouhodobě prochází Uran znamením Býka, a všichni Býci tak do roku 2025 prochází velkou proměnou. Letos ji mohou očekávat Býci narození 26.4.-3.5. Hlídejte si také zdraví, zejména kardiovaskulární záležitosti.

Blíženci v roce ´21

Do léta bude Černá Luna otevírat karmické situace z minulosti. Vyjevují se tajemství, objevují se nepřátelé. Jakoby působil nějaký podvědomý smutek a izolace, člověk se stahuje, rozjímá. Je důležité být v této době pravdivý k okolí i sám k sobě. Připravuje se velká čistka a uzavírání určité životní etapy, které bude probíhat od půlky roku dále. Zmatek a pochybnosti o sobě sama, bezmoc, nedůvěra, překážky od druhých, silné emoce. To vše prověřuje Černá Luna. Rada je stejná jako u předchozích Býků – víra a práce na sobě. Pohybovat se mezi úspěšnými, kteří vás budou motivovat, zvládat výzvy. Blíženci mají naštěstí k tomu ještě několik velkých darů – vtip, hodně pozitivních lidí i přátel kolem sebe, lehkost, se kterou život berou a vynalézavý rozum, který vždy najde nějaké řešení. S takovou výbavou je více než jasné, že tyto zkoušky zvládnou.  Jupiter v roce 2020 přinesl posun do témat společných peněz, majetku a sexuality. Celý rok 2021 bude působit na situace a témata kolem ciziny a cestování, učení a vzdělávání, práva a soudů. Přinese řadu příležitostí a touhu rozvíjet se, expandovat. Dobré vlivy pro soudní spory. Ovšem za Jupiterem v závěsu kráčí přísný Saturn a ten bude veškerý rozlet, šance a expanzi tvrdě prověřovat. Kdo bude čekat, že mu „pečení holubi sami spadnou do úst“, ten dostane tvrdé zkoušky. Takže opět rada: chytit se příležitostí a nepřestat v úsilí, stát nohama na zemi a vše podložit racionálními úvahami.

Raci v roce 2021

V roce 2020 působila Černá Luna na práci a kariéru Raků – zkoušky, pochyby, nespokojenost, změny. Do léta 2021 takovéto vlivy protřídí přátele, skupiny a společenství, pracovní kolegy. Poté začne vytahovat skryté věci a tajemství, karmické záležitosti, zaktivuje nepřátele, pomluvy. V roce 2020 Jupiter působil v oblasti vztahů a partnerství, tady jste mohli zaznamenat příznivý vliv, někdo důležitý a zajímavý vám vstoupil do života v partnerské či pracovní oblasti. Výrazné planetární vlivy na rok 2021 ukazují na exponované téma společného majetku, peněz, sexuality. Tady bude působit dobroděj Jupiter a tady vás čeká expanze a posun. Ale pozor – s Jupiterem vstupuje i přísný Saturn, který přinese zkoušky, řád a neodpustí chyby. Tedy rada je: vše co chcete – peníze, majetek, sexuální propojení, možno i lásku  (k čemuž budou přispívat i šťastné náhody a příležitosti – vliv Jupiteru), dělejte hlavně s rozumem a střízlivostí (Saturn). Jinak podlehnete (jupiterské) expanzi, ale pak přijdou tvrdé (saturnské) zkoušky, za které budete platit. Tedy rozumnými investicemi můžete očekávat přínos, ale nenechte se strhnout emočně. Totéž platí pro mimopartnerské vztahy. Kdo nemá partnera, může vhodného potkat, ovšem kdo má – mohl by se někým jiným nadchnout a pak těžce pykat. Raci narození mezi 16.-19.7. by si měli dávat opravdu velký pozor na zdraví, nic nepodceňovat. Také pozor na střet s autoritami, nadřízenými a vládou. Pro Raky bude rok 2021 celkem klidný, ale spíše věcný a racionální. Jsou citliví a empatičtí a může je stresovat, pokud není moc prostoru na citové a srdeční záležitosti.  

Lvi a ´21

Lvi mohli v předchozím roce vnímat osudové situace (zkoušky, pochyby a tlaky) kolem úřadů a práva, vzdělávání a studia, zahraničí a duchovního rozvoje. Letos to působením Černé Luny zakusí v tématu práce, kariéry a životního směřování nebo společenského postavení. Přehodnocovat situaci a ustávat výrazné emoce – nespokojenost, tlaky, změny, budou do léta 2021. Od července pak začne Černá Luna působit na spolky a skupiny, promění a protříbí se přátelské vztahy, kolegové. Kde čekat v roce 2021 pozitivní vlivy a posun? Je to hlavně oblast vztahů a partnerství. Může vám vstoupit do života nový partner (životní nebo pracovní), nebo se zlepší a zkvalitní veškeré blízké vztahy. Může se též staré a nefunkční uzavřít a přijít nové. Jupiterské vlivy jsou příznivé i pro veškeré dohody, smlouvy, nastavování nových podmínek a pravidel. Ovšem – má to jednu podmínku. Nevrhat se do toho všeho (a nové příležitosti i lidé se objeví) emočně a bezhlavě, ale naopak rozum a stát pevně nohama na zemi je na místě. Protože současně s Jupiterem působí i Saturn, který naopak od jupiterské expanze omezuje, prověřuje, zkouší, racionalizuje. Udržíte – li v rovnováze rozum a cit (intuici), pak ten posun během roku 2021 skutečně zaznamenáte. Mnohé Lvy čekají v roce 2021 silné výzvy. Opozici na jejich znamení bude tvořit Jupiter i Saturn. Na jedné straně chuť expandovat, popadnout příležitost a štěstí za límec, optimismus, vitalita, vůle a síla. A zároveň k tomu i určitá vážnost, zkoušky, překážky, obavy. Ukončení starého a nefunkčního a otevření se novým příležitostem. K tomu všemu na vás silně bude působit Uran – planeta změn, a tlačit vás k rozbourání starých, přežitých a nefunkčních vzorců a principů vašeho života.  

Panny v ´21

Panny si vlivem Černé Luny v minulém roce prožily emoční situace kolem společných peněz a majetku – ať už v partnerství, s rodinou, se společníkem nebo nějakou finanční institucí, jiné i kolem sexuality a nemanželských vztahů. Do léta 2021 bude Černá Luna působit ve spojení s právem, vzděláváním, cizinou a také s ezoterikou. Pozor tedy na studium (abyste splnili, co je třeba a nechtěli se předčasně vzdát), na soudy a úřední věci, cesty a zahraničí. Můžete mít touhu poznávat skryté věci, studovat ezoteriku a filozofii, nebo na tyto oblasti úplně zanevřít. Od léta pak začnou bublat výrazné emoce a zkoušky kolem práce a kariéry. Jupiter působil minulý rok na vaše vztahy, lásku a děti, kreativním pannám se dařilo a nabyly sebevědomí a jistotu. Letos Jupiter příznivě ovlivní zdraví a psychiku, vymění se vám kolegové, na obzoru je nová spolupráce či zaměstnání. Ovšem na posledně zmíněné oblasti začne působit i přísný Saturn, který jde Jupiteru v patách. A to už taková legrace není. Chce to zatnout zuby a vytrvat, nepřestat se snažit, protože nic není bez úsilí zadarmo. Naštěstí jsou Panny velmi pracovité a houževnaté, a to jim dává oproti Saturnu výhodu – zkoušky pro vás nebudou tak těžké, jako by byly pro jiná znamení. Dávejte ale pozor na nervový systém, ten máte obecně slabší. Panny narozené mezi 12.-15.9. by si měly hlídat imunitu a dávat pozor na lži a podvody, kterým mohou být vystaveny.  

Rok 2021 a Váhy

Váhy v roce 2020 řešily osudové záležitosti ve vztazích. Byly vystaveny silným emocím, někoho do svého života přijali, od někoho se odpoutaly. V tomto roce budou silné emoce a zkoušky probíhat do léta v oblasti společného majetku a peněz (nejen SJM, ale i smlouvy s bankami a dalšími institucemi, dědictví, alimenty, dluhy, atd.), také sexuality, hloubky a transformace duše. Tyto situace se pročistí, projdou zkouškami. Hlídejte si majetek, dluhy, pozor na věrnost, na magii a rituály. V rodině se mohou vztahy vyhrotit – jak s dětmi, tak s rodiči. V minulém roce Jupiter působil na zlepšení životních podmínek a stability, také v rodině, mnohé Váhy si pořídily nebo zlepšily bydlení. V tomto roce Jupiter zajistí posun ohledně partnera a lásky, kreativity a tvoření, přijde zajímavá spolupráce, děti nebo dokonce svatba. Zvýšení svobody, sebedůvěry a sebevyjádření. Ovšem s Jupiterem do těchto oblastí vstupuje i Saturn, který přináší zkoušky i starosti, a tím bude poněkud brzdit jupiterskou expanzi. Bude prověřovat, zda expanzní vlivy Jupitera, rozlet, optimismu a šťastné příležitosti dokážete podložit vytrvalostí, vůlí a nezaleknete se překážek. Rada je dopřát si rozlet, užívat štěstí a optimismus, jít si za svým, ale stát při tom nohama na zemi a s rozumem v hlavě.

Štíři a rok 2021

V roce 2020 vás pokoušela Černá Luna v oblasti práce, zdraví, spolupracovníků, služby a pomoci. Emoce a tlaky, změny, nutnosti dělat to, co nechcete, zkoušky vůle a trpělivosti. V roce 2021 podobné tlaky, emoce a pochyby můžete registrovat hlavně ve vztazích. Dalo by se říci, že jen kvalitní a silné, zdravé vztahy vydrží. Týká se to partnerských, rodinných i pracovních vztahů, a dále také všech dohod, smluv, nastavených pravidel. Nebude jednoduché se domluvit, objevují se nedorozumění, emoce, nedůvěra, nejistota, pokušení, touha pomsty, temné síly vychází na povrch. Mnohé se ukončí, aby nové mělo místo. Dávejte pozor na všechny smlouvy, dohody, pravidla, prověřujte je. Silné planetární vlivy čekejte v oblasti domova a zázemí, rodiny, životní stability. Budou zde působit dvě planety s protichůdným vlivem – jedna přináší posun a šťastné příležitosti, druhá zkoušky a omezení, konec nějaké životní fáze. Přijdou výborné příležitosti ke stabilizaci, pro přestěhování, nákup či prodej nemovitosti, může se rozrůst rodina. Zároveň s tím ale také přijdou zátěžové situace a zkoušky. Je důležité stát pevně nohama na zemi, mít vytrvalost a vůli ve svých cílech. Je ale možné, že co se přežilo, musí se ukončit. Mohou se vyskytnout starosti s nemovitostmi, s někým v rodině. Štíři narození 28.10. – 8.11.budou pociťovat silné tlaky na životní změnu. Měli by si také dávat pozor na zdraví, zejména ti, kteří jsou ve středním a vyšším věku nebo mají kardiovaskulární problémy.

Střelci v roce ´21

V minulém roce Střelci procházeli největšími emočními zkouškami a překážkami zejména v souvislosti s láskou a milostnými věcmi (i ve smyslu fyzickém), dětmi, plodností a tvorbou (i ve smyslu tvořit dílo, seberealizovat se), přijímacích řízení a pracovních partnerů. V tomto roce je na řadě jiné téma – do léta budou vylézat skryté věci, pokušení a silné emoce ohledně kolegů a práce (zda zůstat či změnit), dále kolem zdraví a zdravého životního stylu (co zlepšit, jak vyřešit zdravotní věci – pozor, nic nepodceňovat), a také ohledně péče a pomoci někomu blízkému. V druhé půlce roku se začne prověřovat partnerství (i pracovní) a blízké vztahy, veškeré smlouvy a dohody, otevřené nepřátelství (tedy nepřátelé o kterých víte). Jupiter mohl Střelcům v roce 2020 (mnohým až v závěru) přinést posun a prospěch ohledně financí a majetku, zlepšení situace a tím i sebehodnoty. Museli si však také projít zkouškami, které nebyly lehké. Kdo vytrval, nakonec sklidil zlepšení. V roce 2021 se dobré vlivy Jupitera projeví hlavně v komunikaci a psaném slově, vzdělávání (rozhodně se vzdělávejte, rozšiřujte si kvalifikaci), dále v úředních věcech, v souvislosti s cestami a dopravou. Přijdou dobré příležitosti, také vztahy se sourozenci a sousedy se zlepší, možnost výhodné koupě dopravního prostředku nebo elektroniky a další techniky. Dobré vlivy pro obchody. Ovšem dobroději Jupiteru dýchá na záda Saturn, a to je hodně přísný učitel. Tedy veškerá expanze, optimismus a uchopení šancí musí stát na pevných, racionálních základech, jinak se postupně zboří a z možného posunu nezbyde nic.