Kozorozi v rok ´21

Mnoho Kozorohů v roce 2020 prošlo pod vlivem Černé Luny emocemi a náročnými zkouškami kolem bydlení, nemovitostí, rodiny (hlavně žen v rodě), stability a zdraví. Mohly vás zaskočit vlastní reakce a temné stránky osobnosti, které se dostávaly na povrch. V roce 2021 Černá Luna prozkouší záležitosti s dětmi, pracovními i životními partnery a láskou. Vydrží jen pevné vztahy. Rozhodně pozor na nevěru. Kdo chce počít dítě, radím počkat a pokoušet se o potomka až od srpna. Samozřejmě také pozor na nechtěné těhotenství. V druhé půlce roku se zase začne prověřovat práce, kolegové, zdraví (i cizí – pomoc někomu blízkému). Jupiter loni procházel Kozorohem a ti mohli obecně zažít posun, dobré příležitosti a přes všechny překážky i dar optimismu a zlepšení vitality. V roce 2021 Jupiter působí příznivě na peníze a majetek, také vlastní hodnotu. Ovšem nic nebude zadarmo. V oblasti příjmů a majetku hned za Jupiterem následuje přísný Saturn, který tvrdě zkouší a bez úsilí a práce nenechá kámen na kameni. Tedy ano – přijdou dobré příležitosti ke zlepšení financí i sebehodnoty, k dobrým investicím, ale pokud nebudou podloženy rozumem, úsilím a prací, protečou vám mezi prsty a budou následovat spíš potíže. Tedy rada je být připraven, neustávat v úsilí, stát nohama na zemi, pracovat a vytrvat. Jen tak potvrdíte za nějakou dobu dobré vyhlídky na posun ve financích.

Rok 2021 a Vodnáři

V roce 2020 mohli Vodnáři zaznamenat nepříjemnosti, vyhrocené a emoční situace ohledně úřadů, vzdělávání, sourozenců nebo sousedů, dopravy a cest. Do léta 2021 obdobně emoční zkoušky vnese Černá Luna do záležitostí spojených s bydlištěm a domovem, vlastí, rodinou, životní stabilitou. Aktivují se myšlenky na přestěhování, změnu trvalého místa, vymanění se z rodiny. Můžete si připadat jako oběť rodiny, rodičů, černá ovce. Může se zmenšit rodina. Na druhou stranu to může být dobrá příležitost k polepšení si ohledně bydliště, vybudování nových základů a stability. V druhé půlce roku zas Černá Luna popoleze dále a prozkouší vás ohledně partnerů a lásky, dětí a tvoření, pracovních příležitostí a partnerství. A teď kde přijde nějaké štěstí a dobré vlivy, že? Po celý rok 2021 bude Jupiter působit ve znamení Vodnáře. Je to začátek dvanáctiletého cyklu růstu, kdy se vám budou otevírat nové příležitosti, vcházet noví lidé do života, nové projekty. Otevírají se vám zkrátka dveře k tomu, co chcete. Ovšem má to i druhou stránku. Štěstí jen tak nepadá z nebe, nebo ne na dlouho. Aby pocit optimismu a darů z nebes nebyl krátkodobý, je nutné na tom i pracovat. Jupitera následuje do znamení Vodnáře Saturn, a ten má mnohem přísnější měřítko. Bude tam několik let a přijdou skutečně náročné životní zkoušky a to, co nebude podloženo vytrvalostí, vůlí a prací, překonáváním překážek a uskrovněním se, nevydrží. Saturn ponechá ve vašem životě jen to, co je nosné a důležité, ostatní se rozpadne. Budete život brát vážněji, budete zodpovědnější, bude třeba sebekázeň a uskrovnění. Vodnáři jsou často geniální, ale jak lehce sypou své nápady a předbíhají dobu, stejně tak často nemívají dotah a vytrvalost. Takže – vyberte si jednu, dvě oblasti, kde chytíte příležitost za vlasy, nepusťte ji a pracujte na tom. Pak úspěch přijde. Rozděláte – li deset věcí najednou, rozsypou se jak domeček z karet a moc vám toho z těchto příznivých planetárních vlivů za pár let nezůstane.

Ryby a rok 2021

Černá Luna řádila v minulém roce Rybám ve financích a majetku. Mnoho Ryb zažívalo silné emoce, pochyby, jejich sebehodnota se bortila. To je za vámi, ale pro rok 2021 se bude zkoušet něco jiného. Karmické zkoušky přichází v souvislosti se sourozenci, učením a vzděláváním, dopravou a cestováním, komunikací a úřady. Pozor na všechny dokumenty, podpisy a smlouvy, pozor na dopravu. Kdo nemá vynikající a čisté vztahy se sourozenci a příbuzenstvem, asi zažije pořádný rozruch. Od léta se pak bude prověřovat další silné téma, a to je domov a bydliště, rodina, stabilita. Dobrý vliv Jupitera mohly Ryby zaznamenat v minulém roce ohledně společnosti a přátel (někdo důležitý jim vstoupil do života), skupin a zájmových sdružení nebo svých dlouhodobých přání. Přátelství a skupiny se vymezily, ti důležití zůstali. V roce 2021 Jupiter bude mít příjemný, i když mírnější a nenápadnější vliv na duchovní svět Ryb. Začnou se více obracet do nitra, mnoho z nich k meditaci, k duchovním průvodcům. Mnohé Ryby budou pomáhat a projevovat se altruisticky. Zároveň do této spirituální oblasti vstupuje na několik let i Saturn. Začne pomalu uzavírat určitou životní etapu, přinášet jakousi rekapitulaci a za pár let prověří, co si Ryby v životě ponechají a co je čas opustit, uzavřít. Za další rok však Jupiter odemkne Rybám dvanáctiletý cyklus vzestupu a růstu a přijde posun v jejich životě.