Kozorozi v rok ´21

Mnoho Kozorohů v roce 2020 prošlo pod vlivem Černé Luny emocemi a náročnými zkouškami kolem bydlení, nemovitostí, rodiny (hlavně žen v rodě), stability a zdraví. Mohly vás zaskočit vlastní reakce a temné stránky osobnosti, které se dostávaly na povrch. V roce 2021 Černá Luna prozkouší záležitosti s dětmi, pracovními i životními partnery a láskou. Vydrží jen pevné vztahy. Rozhodně pozor na nevěru. Kdo chce počít dítě, radím počkat a pokoušet se o potomka až od srpna. Samozřejmě také pozor na nechtěné těhotenství. V druhé půlce roku se zase začne prověřovat práce, kolegové, zdraví (i cizí – pomoc někomu blízkému). Jupiter loni procházel Kozorohem a ti mohli obecně zažít posun, dobré příležitosti a přes všechny překážky i dar optimismu a zlepšení vitality. V roce 2021 Jupiter působí příznivě na peníze a majetek, také vlastní hodnotu. Ovšem nic nebude zadarmo. V oblasti příjmů a majetku hned za Jupiterem následuje přísný Saturn, který tvrdě zkouší a bez úsilí a práce nenechá kámen na kameni. Tedy ano – přijdou dobré příležitosti ke zlepšení financí i sebehodnoty, k dobrým investicím, ale pokud nebudou podloženy rozumem, úsilím a prací, protečou vám mezi prsty a budou následovat spíš potíže. Tedy rada je být připraven, neustávat v úsilí, stát nohama na zemi, pracovat a vytrvat. Jen tak potvrdíte za nějakou dobu dobré vyhlídky na posun ve financích.

Rok 2021 a Vodnáři

V roce 2020 mohli Vodnáři zaznamenat nepříjemnosti, vyhrocené a emoční situace ohledně úřadů, vzdělávání, sourozenců nebo sousedů, dopravy a cest. Do léta 2021 obdobně emoční zkoušky vnese Černá Luna do záležitostí spojených s bydlištěm a domovem, vlastí, rodinou, životní stabilitou. Aktivují se myšlenky na přestěhování, změnu trvalého místa, vymanění se z rodiny. Můžete si připadat jako oběť rodiny, rodičů, černá ovce. Může se zmenšit rodina. Na druhou stranu to může být dobrá příležitost k polepšení si ohledně bydliště, vybudování nových základů a stability. V druhé půlce roku zas Černá Luna popoleze dále a prozkouší vás ohledně partnerů a lásky, dětí a tvoření, pracovních příležitostí a partnerství. A teď kde přijde nějaké štěstí a dobré vlivy, že? Po celý rok 2021 bude Jupiter působit ve znamení Vodnáře. Je to začátek dvanáctiletého cyklu růstu, kdy se vám budou otevírat nové příležitosti, vcházet noví lidé do života, nové projekty. Otevírají se vám zkrátka dveře k tomu, co chcete. Ovšem má to i druhou stránku. Štěstí jen tak nepadá z nebe, nebo ne na dlouho. Aby pocit optimismu a darů z nebes nebyl krátkodobý, je nutné na tom i pracovat. Jupitera následuje do znamení Vodnáře Saturn, a ten má mnohem přísnější měřítko. Bude tam několik let a přijdou skutečně náročné životní zkoušky a to, co nebude podloženo vytrvalostí, vůlí a prací, překonáváním překážek a uskrovněním se, nevydrží. Saturn ponechá ve vašem životě jen to, co je nosné a důležité, ostatní se rozpadne. Budete život brát vážněji, budete zodpovědnější, bude třeba sebekázeň a uskrovnění. Vodnáři jsou často geniální, ale jak lehce sypou své nápady a předbíhají dobu, stejně tak často nemívají dotah a vytrvalost. Takže – vyberte si jednu, dvě oblasti, kde chytíte příležitost za vlasy, nepusťte ji a pracujte na tom. Pak úspěch přijde. Rozděláte – li deset věcí najednou, rozsypou se jak domeček z karet a moc vám toho z těchto příznivých planetárních vlivů za pár let nezůstane.

Ryby a rok 2021

Černá Luna řádila v minulém roce Rybám ve financích a majetku. Mnoho Ryb zažívalo silné emoce, pochyby, jejich sebehodnota se bortila. To je za vámi, ale pro rok 2021 se bude zkoušet něco jiného. Karmické zkoušky přichází v souvislosti se sourozenci, učením a vzděláváním, dopravou a cestováním, komunikací a úřady. Pozor na všechny dokumenty, podpisy a smlouvy, pozor na dopravu. Kdo nemá vynikající a čisté vztahy se sourozenci a příbuzenstvem, asi zažije pořádný rozruch. Od léta se pak bude prověřovat další silné téma, a to je domov a bydliště, rodina, stabilita. Dobrý vliv Jupitera mohly Ryby zaznamenat v minulém roce ohledně společnosti a přátel (někdo důležitý jim vstoupil do života), skupin a zájmových sdružení nebo svých dlouhodobých přání. Přátelství a skupiny se vymezily, ti důležití zůstali. V roce 2021 Jupiter bude mít příjemný, i když mírnější a nenápadnější vliv na duchovní svět Ryb. Začnou se více obracet do nitra, mnoho z nich k meditaci, k duchovním průvodcům. Mnohé Ryby budou pomáhat a projevovat se altruisticky. Zároveň do této spirituální oblasti vstupuje na několik let i Saturn. Začne pomalu uzavírat určitou životní etapu, přinášet jakousi rekapitulaci a za pár let prověří, co si Ryby v životě ponechají a co je čas opustit, uzavřít. Za další rok však Jupiter odemkne Rybám dvanáctiletý cyklus vzestupu a růstu a přijde posun v jejich životě.

Prosinec ´20 a znamení Berana

Berany čeká řešení právních záležitostí, práce a kariéry, věcí kolem vzdělávání a zvyšování kvalifikace. Budete přemítat o otázkách víry, filozofie nebo náboženství, uvažovat o smyslu bytí a současného chodu světa. Mars stále působí ve vlastním znamení a Berani jsou pořád v jednom kole. Mají dost fyzické aktivity, což jim pomáhá k tomu, že odvedou pořádný kus práce a spoustu věcí vyřeší. Ale pozor na přepínání, ani vy nejste stroje a supermani. Nevyhnete se řešení kolem dopravního prostředku, úřadů a úředních jednání v souvislosti s penězi. Úplněk 30.12. vynáší téma rodiny, domova, žen v rodě versus práce a kariéra, nebo se dotkne i zdraví. Jupiter a Saturn vstupují na delší dobu do znamení Vodnáře, a budou působit celý příští rok na vaše přátelské vztahy. Protřídí se vám. Zkoušky začnou přicházet kolem peněz, hlídejte si dobře své finance.

Býci v prosinci ´20

Býci mají zaktivované téma společného majetku a peněz, skrytých věcí, tajemství a sexuality. Peníze budete řešit až do příštího léta, buďte opatrní. Novoluní 14.12. otevírá možnosti pro úřady, vyřizování, půjčky, dědické řešení. Býci narození koncem dubna prochází velkými životními změnami, pozor na zdraví. Býci postupně stále ukončují a uzavírají ve svém životě vše, co už nemá pokračovat. Pozor na nepřátele a pomluvy. Jupiter a Saturn vstupují do Vodnáře a budou i celý další rok působit v oblasti práce a kariéry. Přijdou jak zkoušky a překážky, tak nové možnosti a posun. Úplněk 30.12. vytahuje téma úřadů, sourozenců, žen v rodině a domova. Všechny nás čeká v dalším období velká proměna hodnot, Býky nevyjímaje.  

Blíženci a prosinec

Blížencům se zaktivují vztahy osobní i společenské, izolací hodně trpí. Proto budou v prosinci zaměřeni na spolupráci s druhými, partnerství, budou podepisovat nové dohody a smlouvy, domlouvat podmínky, snažit se vyjít ostatním vstříc. Aktivují se úřední jednání. Některé vztahy se však mohou úplně ukončit. Nezadaným může přijít nový partner. Jupiter a Saturn se přesouvají na delší dobu do Vodnáře, Blíženci tedy mohou čekat živo v oblasti práva, ciziny a cestování, školení, duchovního rozvoje. Přijdou zkoušky a omezení, tak i nové možnosti a cesty. Úplněk 30.12. vytahuje téma spojené s penězi, domovem a rodinou.

Raci a prosinec ´20

Prosinec bývá pro Raky náročnější, mají zaktivované téma práce, úkolů, spolupráce a kolegů. Také téma pomoci, zdraví a péče. Chtějí do Vánoc stihnout úplně vše, bývají pak dost vyčerpaní. Jsou choulostiví na chlad a psychiku, hlavně proto by se neměli strhnout pro druhé a chtít být perfektní – odneslo by to právě zdraví. Také emoce se stupňují, před Vánoci se aktivuje téma vztahů. Jupiter a Saturn vstupují na delší dobu do znamení Vodnáře, a Raci mohou čekat živo kolem společného majetku a peněz, a sexuality a intimních vztahů. Přijdou jak zkoušky a omezením, tak i výrazné a pozitivní příležitosti a posun. Úplněk 30.12. je pro Raky velice silný a vynáší téma vztahů, dohod a smluv, pravidel, něco se může uzavřít. Vliv bude znát do půlky ledna.

Lvi v prosinci ´20

Lvi mají zaktivovanou oblast zábavy a společnosti, tvorby, dětí a lásky, rádi se účastní oslav a předvánočních večírků, což se v tomto čase naplní snad jen skrze rodinné sešlosti. Protože rádi obdarovávají, mohou se vyžít a kreativně realizovat ve tvorbě dárků, sklidí za to velký ohlas. Je to pro vás dobrý čas též pro pohovory a přijímací řízení, využijte toho. Kdo chce počít potomka, má velké šance, hlavně od půlky měsíce. Mars působí v oblasti práva a vzdělávání. Řešte právní věci, studujte, rozvíjejte se po spirituální stránce. V novém roce nebude čas, budete mít hlavně hodně pracovních povinností, reorganizace v práci. Jupiter a Saturn vstupují do Vodnáře, a začnou přinášet zkoušky i nové příležitosti kolem partnerství, smluv a dohod, obecně ve vztazích. Někomu přijde se vztah zpevní, jinému rozpadne – záleží, jak je pevný. Úplněk 30.12. bude emoční, vytahuje situace kolem rodiny, domova, spolupracovníků, zdraví, péče.

Panny a prosinec ´20

Panny řeší práci. Uzavírá se určitá životní kapitola, ve hře je nová práce, pracovní aktivita nebo kolegové. Téma práce versus domov a rodina. Zaktivované je také téma bydliště, zázemí a zdraví, psychika. Nepodceňujte problémy a starejte se ohledně zdraví také o sebe, nejen o druhé.  Neshody a nutný aktivní přístup v otázkách kolem společných peněz a majetku, podnikání. S novoluním v polovině měsíce se začne ukazovat nová cesta, možnosti, pro výše uvedená témata. Saturn a Jupiter vstupují na delší dobu do Vodnáře, což Pannám ovlivní hlavně téma zaměstnání, kolegů, zdraví, péče. Věci se budou měnit, přijdou jak zkoušky, tak nové příležitosti. Úplněk 30.12. vytahuje téma spojené s partnerem, dětmi, rodinou.

Prosinec 2020 pro Váhy

Váhy čeká hodně zařizování, komunikace, úředních jednání, učení. Zaktivované je téma sourozenců, sousedů, dopravního prostředku. Od půlky měsíce se otevře pro uvedená témata nová cesta, ukáží se nové možnosti, úřední věci se pohnou. Možná nová komunikační technika. Otázky bydlení a životní stability. Vlivem Marsu se stále řeší vztahy, ať partnerské nebo pracovní, smlouvy, dohody. Pozor na spory a právní věci, potíže se zákonem. Jupiter a Saturn začínají působit na delší dobu ve Vodnáři, což Vahám ovlivní oblast lásky, tvorby, dětí, společnosti a zábavy. Přijdou zkoušky a potíže, také však nové možnosti, příležitosti a posun. Úplněk 30.12. posvítí na rodinné vztahy, domov a práci. Něco se vyjasní nebo uzavírá.