Archiv autora: pavla

Štíři a rok 2021

V roce 2020 vás pokoušela Černá Luna v oblasti práce, zdraví, spolupracovníků, služby a pomoci. Emoce a tlaky, změny, nutnosti dělat to, co nechcete, zkoušky vůle a trpělivosti. V roce 2021 podobné tlaky, emoce a pochyby můžete registrovat hlavně ve vztazích. Dalo by se říci, že jen kvalitní a silné, zdravé vztahy vydrží. Týká se to partnerských, rodinných i pracovních vztahů, a dále také všech dohod, smluv, nastavených pravidel. Nebude jednoduché se domluvit, objevují se nedorozumění, emoce, nedůvěra, nejistota, pokušení, touha pomsty, temné síly vychází na povrch. Mnohé se ukončí, aby nové mělo místo. Dávejte pozor na všechny smlouvy, dohody, pravidla, prověřujte je. Silné planetární vlivy čekejte v oblasti domova a zázemí, rodiny, životní stability. Budou zde působit dvě planety s protichůdným vlivem – jedna přináší posun a šťastné příležitosti, druhá zkoušky a omezení, konec nějaké životní fáze. Přijdou výborné příležitosti ke stabilizaci, pro přestěhování, nákup či prodej nemovitosti, může se rozrůst rodina. Zároveň s tím ale také přijdou zátěžové situace a zkoušky. Je důležité stát pevně nohama na zemi, mít vytrvalost a vůli ve svých cílech. Je ale možné, že co se přežilo, musí se ukončit. Mohou se vyskytnout starosti s nemovitostmi, s někým v rodině. Štíři narození 28.10. – 8.11.budou pociťovat silné tlaky na životní změnu. Měli by si také dávat pozor na zdraví, zejména ti, kteří jsou ve středním a vyšším věku nebo mají kardiovaskulární problémy.

Střelci v roce ´21

V minulém roce Střelci procházeli největšími emočními zkouškami a překážkami zejména v souvislosti s láskou a milostnými věcmi (i ve smyslu fyzickém), dětmi, plodností a tvorbou (i ve smyslu tvořit dílo, seberealizovat se), přijímacích řízení a pracovních partnerů. V tomto roce je na řadě jiné téma – do léta budou vylézat skryté věci, pokušení a silné emoce ohledně kolegů a práce (zda zůstat či změnit), dále kolem zdraví a zdravého životního stylu (co zlepšit, jak vyřešit zdravotní věci – pozor, nic nepodceňovat), a také ohledně péče a pomoci někomu blízkému. V druhé půlce roku se začne prověřovat partnerství (i pracovní) a blízké vztahy, veškeré smlouvy a dohody, otevřené nepřátelství (tedy nepřátelé o kterých víte). Jupiter mohl Střelcům v roce 2020 (mnohým až v závěru) přinést posun a prospěch ohledně financí a majetku, zlepšení situace a tím i sebehodnoty. Museli si však také projít zkouškami, které nebyly lehké. Kdo vytrval, nakonec sklidil zlepšení. V roce 2021 se dobré vlivy Jupitera projeví hlavně v komunikaci a psaném slově, vzdělávání (rozhodně se vzdělávejte, rozšiřujte si kvalifikaci), dále v úředních věcech, v souvislosti s cestami a dopravou. Přijdou dobré příležitosti, také vztahy se sourozenci a sousedy se zlepší, možnost výhodné koupě dopravního prostředku nebo elektroniky a další techniky. Dobré vlivy pro obchody. Ovšem dobroději Jupiteru dýchá na záda Saturn, a to je hodně přísný učitel. Tedy veškerá expanze, optimismus a uchopení šancí musí stát na pevných, racionálních základech, jinak se postupně zboří a z možného posunu nezbyde nic.

Kozorozi v rok ´21

Mnoho Kozorohů v roce 2020 prošlo pod vlivem Černé Luny emocemi a náročnými zkouškami kolem bydlení, nemovitostí, rodiny (hlavně žen v rodě), stability a zdraví. Mohly vás zaskočit vlastní reakce a temné stránky osobnosti, které se dostávaly na povrch. V roce 2021 Černá Luna prozkouší záležitosti s dětmi, pracovními i životními partnery a láskou. Vydrží jen pevné vztahy. Rozhodně pozor na nevěru. Kdo chce počít dítě, radím počkat a pokoušet se o potomka až od srpna. Samozřejmě také pozor na nechtěné těhotenství. V druhé půlce roku se zase začne prověřovat práce, kolegové, zdraví (i cizí – pomoc někomu blízkému). Jupiter loni procházel Kozorohem a ti mohli obecně zažít posun, dobré příležitosti a přes všechny překážky i dar optimismu a zlepšení vitality. V roce 2021 Jupiter působí příznivě na peníze a majetek, také vlastní hodnotu. Ovšem nic nebude zadarmo. V oblasti příjmů a majetku hned za Jupiterem následuje přísný Saturn, který tvrdě zkouší a bez úsilí a práce nenechá kámen na kameni. Tedy ano – přijdou dobré příležitosti ke zlepšení financí i sebehodnoty, k dobrým investicím, ale pokud nebudou podloženy rozumem, úsilím a prací, protečou vám mezi prsty a budou následovat spíš potíže. Tedy rada je být připraven, neustávat v úsilí, stát nohama na zemi, pracovat a vytrvat. Jen tak potvrdíte za nějakou dobu dobré vyhlídky na posun ve financích.

Rok 2021 a Vodnáři

V roce 2020 mohli Vodnáři zaznamenat nepříjemnosti, vyhrocené a emoční situace ohledně úřadů, vzdělávání, sourozenců nebo sousedů, dopravy a cest. Do léta 2021 obdobně emoční zkoušky vnese Černá Luna do záležitostí spojených s bydlištěm a domovem, vlastí, rodinou, životní stabilitou. Aktivují se myšlenky na přestěhování, změnu trvalého místa, vymanění se z rodiny. Můžete si připadat jako oběť rodiny, rodičů, černá ovce. Může se zmenšit rodina. Na druhou stranu to může být dobrá příležitost k polepšení si ohledně bydliště, vybudování nových základů a stability. V druhé půlce roku zas Černá Luna popoleze dále a prozkouší vás ohledně partnerů a lásky, dětí a tvoření, pracovních příležitostí a partnerství. A teď kde přijde nějaké štěstí a dobré vlivy, že? Po celý rok 2021 bude Jupiter působit ve znamení Vodnáře. Je to začátek dvanáctiletého cyklu růstu, kdy se vám budou otevírat nové příležitosti, vcházet noví lidé do života, nové projekty. Otevírají se vám zkrátka dveře k tomu, co chcete. Ovšem má to i druhou stránku. Štěstí jen tak nepadá z nebe, nebo ne na dlouho. Aby pocit optimismu a darů z nebes nebyl krátkodobý, je nutné na tom i pracovat. Jupitera následuje do znamení Vodnáře Saturn, a ten má mnohem přísnější měřítko. Bude tam několik let a přijdou skutečně náročné životní zkoušky a to, co nebude podloženo vytrvalostí, vůlí a prací, překonáváním překážek a uskrovněním se, nevydrží. Saturn ponechá ve vašem životě jen to, co je nosné a důležité, ostatní se rozpadne. Budete život brát vážněji, budete zodpovědnější, bude třeba sebekázeň a uskrovnění. Vodnáři jsou často geniální, ale jak lehce sypou své nápady a předbíhají dobu, stejně tak často nemívají dotah a vytrvalost. Takže – vyberte si jednu, dvě oblasti, kde chytíte příležitost za vlasy, nepusťte ji a pracujte na tom. Pak úspěch přijde. Rozděláte – li deset věcí najednou, rozsypou se jak domeček z karet a moc vám toho z těchto příznivých planetárních vlivů za pár let nezůstane.

Ryby a rok 2021

Černá Luna řádila v minulém roce Rybám ve financích a majetku. Mnoho Ryb zažívalo silné emoce, pochyby, jejich sebehodnota se bortila. To je za vámi, ale pro rok 2021 se bude zkoušet něco jiného. Karmické zkoušky přichází v souvislosti se sourozenci, učením a vzděláváním, dopravou a cestováním, komunikací a úřady. Pozor na všechny dokumenty, podpisy a smlouvy, pozor na dopravu. Kdo nemá vynikající a čisté vztahy se sourozenci a příbuzenstvem, asi zažije pořádný rozruch. Od léta se pak bude prověřovat další silné téma, a to je domov a bydliště, rodina, stabilita. Dobrý vliv Jupitera mohly Ryby zaznamenat v minulém roce ohledně společnosti a přátel (někdo důležitý jim vstoupil do života), skupin a zájmových sdružení nebo svých dlouhodobých přání. Přátelství a skupiny se vymezily, ti důležití zůstali. V roce 2021 Jupiter bude mít příjemný, i když mírnější a nenápadnější vliv na duchovní svět Ryb. Začnou se více obracet do nitra, mnoho z nich k meditaci, k duchovním průvodcům. Mnohé Ryby budou pomáhat a projevovat se altruisticky. Zároveň do této spirituální oblasti vstupuje na několik let i Saturn. Začne pomalu uzavírat určitou životní etapu, přinášet jakousi rekapitulaci a za pár let prověří, co si Ryby v životě ponechají a co je čas opustit, uzavřít. Za další rok však Jupiter odemkne Rybám dvanáctiletý cyklus vzestupu a růstu a přijde posun v jejich životě.

Berani a rok zkoušky 2020

Uran už střídavě rok a půl působil na oblast financí – a stejně to bude i v roce 2020. Značí změny kolem majetku, peněz, ale i vaší vlastní ceny – zkuste se nad tím vším zamyslet.  Ovšem Uran je planeta nečekaných změn, a těžko říct, zda je v danou chvíli jde vnímat jako pozitivní, nebo obráceně. Někdo může přijít k penězům, polepšit si, nebo naopak. Anebo obojí. Může se změnit způsob, jakým jste si doteď vydělávali, a také vaše vlastní měřítko hodnot. Od konce ledna do října budete zřejmě zaznamenávat období vnitřního zmatku a silných emocí. Přijdou zkoušky, výzvy a pocit, jako by se člověk nemohl pohnout z místa…a to je pro Berana, který je vždy kilometr před ostatními a chce vyhrávat, nezvyklé a těžké. Změna je nutná uvnitř vás a přinese vám jiný pohled na váš život. Důležité je neztrácet víru a zabojovat, vše se překoná. Může zde být podobnost se situacemi druhé půlky roku 2011. Je před vámi rok posunu a expanze v oblasti práce, kariéry, společenského postavení. Povýšení, nové nabídky nebo respekt a uznání… i těžší věci a zkoušky v této oblasti nakonec budou pozitivní – ale pozor na aroganci a pýchu, mohla by vše zkazit – zkrátka si nemyslete, že víte a děláte všechno nejlépe, i když to možná bude pravda. Případně si to myslete, ale raději neříkejte nahlas 😊

Býci v 2020

Na jaře 2019 naplno vstoupil Uran do znamení Býka a bude zde procházet ještě cca šest let. V této době se Býkům zásadně promění pohled na život. Osvobodí se v oblasti, která už dlouho stagnovala – může to být vztah, práce, kariéra. Může to přijít náhle, nečekaně a nemusí to být na první pohled příjemné…hodnotu té změny poznáte až za několik dalších let. V roce 2020 to pocítí hlavně Býci narození do konce dubna, ale i narození později to mohou zaznamenat, protože Uran jim může tranzitovat přes jiné planety než je pozice Slunce. V tomto roce si dejte pozor na nepřátele, pomluvy, lži (a to i vlastní). Je dobré chovat se čistě a být otevřený, tajemství a skrývané věci budou vylézat na povrch. Nastává určitý odstup, obrácení se do nitra, pocity samoty, které můžete pociťovat do října. Vnímejte lidi ve svém okolí…a nezapomeňte, že odpuštění přinese úlevu duši. Jupiter chystá Býkům během roku 2020 pozitivní posun spojený s cizinou, cestováním, studiem nebo právem a duchovními tématy. Budou příležitosti k cestování, pobytu v cizině nebo studiu. Budou se dobře vyvíjet soudní a právní věci (pokud nehrozí jiný individuální těžší aspekt). Mnoho Býků se otevře jiné filozofii než doposud, a to je co říci u tohoto pevného znamení, které zřídka mění svůj jednou vytvořený názor.

2020 a Blíženci

Uran ve znamení Býka bude působit celý roka (a několik dalších), jeho vliv na Blížence nemusí být na první pohled tak výrazný jako u jiných znamení. Přesto se jich dotkne. Mohou se vyjevit určitá tajemství a skryté věci, ovládat vás náhlé nutkavé vlivy, které nemají racionální důvod, přijít potíže s institucemi. Změny mohou nastat ve spojitosti s nemocnicemi, ústavy, vězením. Dávejte si proto pozor. Překvapí vás, kdo se k vám začne chovat nepřátelsky se snahou uškodit a také pomluvy. Jupiter přinese v roce 2020 pozitivní vlivy do oblastí společného majetku a peněz, také sexuality. Můžete s někým vstoupit do podnikání, rozšířit společný majetek (ať už v rodině, manželství nebo pracovním partnerství), také se vám bude vycházet vstříc kolem půjček, hypoték a dalších financí, které s někým sdílíte. Ale pozor na neuvážené investice, zadlužování a zdánlivě „skvělé“ příležitosti, je třeba uvažovat racionálně, vše dobře prověřit a připravit. Intimní vztahy a sexualita se vylepší…ovšem pozor na nevěru. Emoční situace a zmatky se objeví v souvislosti s přáteli nebo také se společností, ideály a skupinami, ke kterým se hlásíte. To může projít změnou, ukáže se, co se pro vás ještě hodí, a co už je třeba ukončit.

Račí rok 2020

Od jara 2019 naplno působí Uran v Býku a Rakům začíná měnit jejich společenské vztahy, oblast přátel, skupinových zájmů, přání a idejí. Otevírá nové možnosti kolem skupin a spolků – změní se to, co už stagnovalo a nikam vás neposouvalo. Pokud jste neměli spřízněnou skupinu, můžete se k nějaké připojit nebo se dostat do zajímavé společnosti. Vytřídíte přátele. Po několika letech, až se ohlédnete zpět, budete vědět, o čem je řeč. Mohou se také nečekaně proměnit vaše dlouhodobé cíle a přání. Budou to pro Raky velmi pozitivní změny. V průběhu letošního roku se Rakům výrazně uleví, objeví se znovu naděje, optimismus a chuť do života po náročném, téměř dvouletém období. Ukáží se pozitivní vlivy hlavně v oblasti partnerství a spolupráce. Zvláštní je, že budou působit dva protichůdné principy najednou…jeden přináší nespokojenost, silné emoce a vnitřní zmatky ohledně práce, kariéry nebo vaší role ve společnosti. Ale ten druhý vliv naopak otevírá dobré pracovní příležitosti, zlepšení podmínek a dohod. Co převládne, anebo jak se tyto dvě síly poskládají, je otázkou spíše individuálního rozboru horoskopu. Zkvalitní se obecně vztahy, nebo nefunkční budou ukončeny, nezadaní Raci najdou partnera. Rakům se obecně uleví, vrátí se jim vitalita, ale Raci narození od 15.7. do konce znamení mohou vnímat do jara větší zátěž.

Lvi a rok 2020

Uran vždy přináší změny, od jara 2019 už svým vstupem do znamení Býka mohl dát nahlédnout, že nějaké změny kolem vaší kariéry, životního směřování a působení na veřejnosti se začínají dít. Vliv může zbýt zprvu nenápadný a najednou přijít náhlý zvrat…ale Uran zde bude působit ještě několik let, takže zlom nemusí přijít v roce 2020. Pozor na konflikty s autoritami, nadřízenými (ale možno i rodiči). Přijdou inovace kolem techniky a moderních technologií ve vaší profesi. V tématu kolem práce, kariéry a tam, kde energie stagnuje, přijde změna. Většinou je překvapivá, ale po čase zjistíte, že byla ku prospěchu. Jupiter bude celý rok působit na oblast práce, spolupracovníků, zdraví a služby. Může se výrazně zlepšit vaše zdraví, nastat pozitivní změny v životním stylu, také budete ochotní a pomáhající v okolí – a lidé to ocení. Vymění se vám spolupracovníci nebo obchodní partneři, a bude to změna pozitivní. Lvi jsou pevné znamení a své jednou stanovené názory nemění rychle, ale kolem duchovních témat, ezoteriky, filozofie a víry se v tomto roce mohou potýkat se silnými emocemi, projít si krizí víry. Také mohou být znejistěni ohledně studia, ciziny, práva a cestování, kde se objevují osudové zkoušky. Vytrvejte a nenechte se odradit, Lvi jsou v rodě proto, aby ho pozvedli – a vaši blízcí na vás mohli být hrdí…a vy byste naopak neměli zapomínat, že i díky nim se vám to daří.