Beran v únoru 2019

Pro Berany je v únoru aktualizované téma přátel, skupin a společenství, ideálů a přání. Novoluní 4.2. otevírá v tomto ohledu nové možnosti…během dalších dní se ukáže, o co jde. Nové impulsy se mohou týkat přátel a společných témat ve skupině, se kterou jste v kontaktu, nebo se vám otevřou nové nápady a přání…přátelé vám budou nápomocni, budete s nimi hodně komunikovat. Mars je do půlky února ve vašem vlastním znamení a bude vás pohánět a zrychlovat, přibližuje se k planetě Uran a tak vás mohou překvapit náhlé a nečekané události, týkající se přímo vaší osoby. Budete dynamičtí a máte hodně energie, ale pozor na zbrklost a unáhlenost… Od půlky února Mars aktivuje téma peněz, budete se muset o ně starat, řešit finanční záležitosti. Do úplňku byste měli splnit a vykonat vše co jste slíbili. Úplněk 19.2. vytahuje téma spojené s prací, spolupracovníky, či úkoly a povinnostmi. Od úplňku do konce února pozor na zdraví a psychiku, také na lži – ať vaše vlastní nebo druhých, kteří by vás mohli vodit za nos, může vyjít najevo i nějaké tajemství. Dále je mírně příznivý vliv Venuše kolem práce a kariéry, posílíte své dobré jméno, atmosféra bude příznivá, možná i pochvala či ocenění.

Býk v únoru 2019

Práce a kariéra, případně vaše společenské postavení či směřování v životě patří mezi aktualizovaná témata pro Býky v únorovém období. Novoluní 4.2. zde otevírá nové možnosti ohledně práce, budete v souvislosti s tím hodně komunikovat, psát, podepisovat smlouvy. Více si uvědomujete, co pro vás už není dobré a že se pomalu chystá změna. Býkům prochází tento rok Jupiter oblastí společných zdrojů, majetku, sexuality…kdo chce žádat o půjčku, hypotéku, upevňovat společný majetek, má dobré šance. Pevné vztahy se prohlubují, jinak pozor na ty mimomanželské. Mars v Beranu působí na ukončování určitých vašich záležitostí, pozor na tajné nepřátele, pomluvy, mohou se odkrýt tajemství a přijít náhlé nečekané zvraty. Od půlky února Mars vstupuje do vašeho znamení a doslova vás nakopne a nastartuje, budete plni energie a hodně toho můžete udělat. Ovšem máte také větší sklon k vymezování se a hájení svých názorů a zájmů, což samozřejmě může vyvolat určité konflikty s druhými. Únorový úplněk nastane 19.2. a uzavírá nebo vytahuje na světlo téma kolem dětí, lásky a partnerských vztahů, případně tvorby a koníčků.

Blíženci v únoru 2019

Cizina, cestování, studium nebo soudní a právní záležitosti budou patřit k aktualizovaným tématům na únor. Bude hodně proudit komunikace, slovní i písemná, úřední jednání, podepisovat se smlouvy a dokumenty (možno i kolem domova a bydlení) …možné změny kolem práce či bydliště. Pod vlivem Jupitera budete mít v průběhu roku štěstí ve vztazích, budou vám vstupovat noví lidé do života. Příznivý vliv je tak i kolem nových smluv a dohod, budou vám sloužit k posunu a prospěchu. Mars prochází do půlky února Beranem a značí větší aktivitu kolem přátel, společenství a skupin, se kterými jste spřízněni. Přejde však přes Uran a přinese náhlou a neočekávanou změnu. 14.2. se přesune do znamení Býka a začne působit v oblasti ukončování…budete uzavírat to, co již nemá pokračovat, ať spolupráce nebo nějaká činnost. Bude též aktivovat pomluvy, tajné nepřátele, mohou se odkrývat tajemství… 19.2. nastává únorový úplněk, který vytahuje téma kolem domova, rodiny, zázemí (možno i pracovního), žen v rodině, případně zdraví. Může být zapojena i informace ohledně kariéry a směřování práce, tedy otázka práce versus domov a rodina.

Rak v únoru 2019

Téma ohledně společných peněz a majetku bude do druhé třetiny února aktivované. Novoluní 4.2. zde otevírá nové možnosti, nápady, které se v následujících dnech objeví. Mohou se týkat podnikání, společných peněz jako je dědictví, půjčky, hypotéky, společné projekty…nastat může rychlý obrat v těchto záležitostech, nebo i kolem práce a kariéry. Jupiter je ve Střelci téměř do konce roku a značí, že budete mít během roku posun v práci a zaměstnání, a také výrazné zlepšení zdraví. (Ovšem Raci narození 7.-11.7.mohou cítit velkou únavu a zátěž psychickou i fyzickou, Raci narození 13.-15.7. by si měli dát velký pozor na zdraví a nic nepodceňovat). Úplněk 19.2. vytáhne nebo uzavře věc spojenou s autem, dopravním prostředkem, sourozenci, úřady, dokumenty, nebo kurzy a rozšiřováním vědomostí. Mars je v Beranu do 14.2. a tlačí, abyste řešili věci ohledně práce a kariéry. Přijde nečekaný zvrat. Dále postoupí Mars do Býka a bude působit v oblasti přátel, skupin a společenství, nadosobních ideálů, vašich cílů a přání. Tedy pro ně, ať už přátele nebo svá přání budete muset něco dělat, být aktivní. Kdo potřebuje pomoc, nebojte se přátelům říci, podpoří vás. Choďte do společnosti, bude vám to ku prospěchu, můžete potkat důležitou osobu pro budoucnost.

Lev v únoru 2019

Lvi mají exponované téma vztahů. Vztahy partnerské, blízké vztahy pracovní, ale i obecně dohody, smlouvy, podmínky a pravidla. Vymezování se vůči druhým, hájení si svých potřeb. Novoluní 4.2. přináší nové impulsy v této oblasti, projeví se v následujících dnech. Mohou se týkat lásky a partnerství, bydlení a domova, vyjednávání o nových podmínkách, hodně komunikace a písemností a rychlý obrat v úředních záležitostech. Ale pozor, ohledně veškerých smluv, dohod, dokumentů buďte opatrní, vše pečlivě zkoumejte, prověřujte. Jupiter vám pozitivně září kolem dětí, lásky, tvorby…a to až do konce roku. Kdo chce potomka, má velké šance, nezadaní mají otevřené dveře lásce, tvůrčí Lvi se mohou svým dílem významně posunout (ovšem také je s jejich „pohodlností“ možné, že si jen budou užívat společnost a zábavu a tento potenciál nevyužijí…záleží na individuální vůli). 19.2. nastává úplněk a těsně kolem něj (nejspíše den před) se vyjasní nebo uzavřou určité finanční věci. Měli byste do té doby řešit a nejlépe vyřešit své finanční závazky, co dlužíte vy nebo druzí vám apod. Mars působí na studium a vzdělávání, cestování a cizinu, právní a soudní věci. Budete zde muset vynakládat dost energie, přijde nečekaný obrat.  14.2. s Mars přesune do Býka a vy budete v dalším období řešit věci kolem práce a kariéry, místa ve společnosti, vašeho směřování. Energie Marsu přinese reorganizaci, možná i neshody, ale také posun, aktivitu, ctižádost.

Panna v únoru 2019

Únorové téma, které je pro Panny zdůrazněné, je nepřekvapí. Je to téma jim bytostně vlastní – zaměstnání, rutina, práce, povinnosti, úkoly, péče o zdraví a blízké. Novoluní nastává 4.2. a aktivuje nové impulsy v uvedených tématech…budete sem vydávat hodně energie, nezastavíte se, proto pozor na fyzické i psychické vyčerpání – vědomě to regulujte, nemusíte vše zvládat sami do úmoru. Marsem ve znamení Berana je aktivovaná též oblast společných zdrojů, peněz a majetku, musíte tyto věci řešit, ale přijde nečekaný zvrat (který přinese Mars v konjunkci s Uranem kolem poloviny února). Dále Mars přejde do znamení Býka a bude po vás žádat iniciativu kolem zahraničí, cestování, studia nebo soudních a právních věcí. Může vás lákat rozvíjet duchovní a filozofická témata. Úplňkové síly vytáhnou či uzavřou důležitá témata kolem pracovních nebo partnerských záležitostí – vymezení se, nové dohody, pravidla, podmínky…vyjasní se ve vztazích. Úplněk proběhne 19.2., ale věci vygradují již den před tím, napětí zesiluje…a po úplňku se uvolní. Panny narozené cca 7.-9.9. mohou již delší dobu cítit úbytek vitality, zmatek, pozor na zdraví, léky, alkohol a omamné látky a také na lži a podvody, nyní nevidíte věci úplně reálně.

Váhy a Štír v únoru 2019

VÁHY

Váhy mají obecně příznivé období, vitalita je výborná, máte chuť do práce a projektů a věci vám odsýpají od ruky. (Jen Váhy narozené poslední 3 dny znamení zaznamenávají (nebo je čeká) velkou životní změnu). Novoluní 4.2. otevírá novou cestu ohledně dětí, lásky a partnerství, případně zábavy, koníčků, tvorby. Tyto nové impulsy se projeví v průběhu 14 dnů, může jít o početí, nový projekt, nezadaným (nebo nespokojeným) ve vztahu se může objevit nová osoba v životě a lásce. Některé události mohou mít nečekaný spád, zejména ve vztazích. Poslední týden v únoru se již pozornost přesune více do témat práce, povinností, zdraví. Mars přejde 14.2. ze znamení Berana do Býka a rozpohybuje energie v oblasti hodnot, peněz, majetku a zdrojů, které sdílíme společně s někým dalším (ať jednotlivcem, skupinou, rodinou nebo institucí – společného majetku půjčky, dluhy, dědictví, investice atd.) Budeme zde muset řešit, starat se, převzít zodpovědnost za nakládání s těmito prostředky. Je zvýšená sexualita a také schopnost dívat se pod povrch – dobré období pro psychoanalýzu a transformaci. Úplněk 19.2. bude intenzivní…cítit to můžete již den, dva předtím…jste labilnější, jako by vás přetahovaly dva konce provazu – rozum a cit. Pozor na dění zejména ve vztazích, psychické i fyzické zdraví.

ŠTÍR 

Únorové novoluní připadá na 4.2. Toto novoluní Štírům přináší nové možnosti kolem bydliště, domova, rodiny, zázemí (možno i pracovního), žen v rodině, případně zdraví. Impulsy kolem těchto témat se projeví a budou působit v dalších 14 dnech, a budou je provázet intenzivní emoce. Mars v Beranu bude (do půlky února) mít vliv na práci, povinnosti, zdraví, spolupracovníky – zde budete mít co řešit a nezastavíte se, také mohou přijít náhlé zvraty. 14.2. se Mars přesune do znamení Býka a zaúřaduje v oblasti vztahů – jak partnerských, tak blízkých osobních i pracovních. Zaktivuje podněty k novým dohodám, smlouvám, nastavení jiných podmínek. Budete se vymezovat a podstupovat i prudší výměny názorů, otevření nepřátelé se vám postaví což je lepší než tajní nepřátelé, kteří vám škodí, aniž byste o tom věděli. Zkrátka někdy je dobré pročistit vzduch, vyříkat si věci, pokusit se o nové nastavení – ale obecně máte teď prudší energii a neměli byste zapomínat, že někdy je důležitý kompromis, než aby bylo jen po vašem a za každou cenu jste se snažili vyhrát. Jupiter dává dlouhodobě příznivé vlivy ohledně vašich financí, zlepšení příjmů a vaší sebehodnoty. 19.2. nastává úplněk, který vytahuje téma kolem přátel, skupinových aktivit a vašich přání nebo cílů.

Střelec v únoru 2019

Novoluní 4.2. aktivuje téma dopravních prostředků, úřadů, sourozenců, krátkých cest, učení a komunikace. Nezastavíte se, budete vyřizovat, hodně komunikovat, jezdit, vzdělávat se (ať už z vlastního zájmu a potřeby, nebo v rámci práce). Může přijít také náhlý zvrat v úzkých pracovních nebo partnerských vztazích. Koncem února už planetární vlivy převedou vaši pozornost spíše k domovu, bydlišti, rodině. I když toho máte hodně, máte na to dost sil – Mars prochází do 14.2. Beranem a příznivě vás podporuje v osobní energii aspektem trigonu. 14.2. se již přesune do znamení Býka a začne tak působit v oblasti práce a spolupracovníků, péče, povinností a zdraví. Neodpustí vám nic, takže opravdu budete muset udělat vše co jste slíbili…a zřejmě se nevyhnete v této oblasti konfliktům. Věnujte pozornost i svému zdraví a životosprávě, potřebujete to – v lecčems býváte lehkomyslní. Venuše vám dopřává mírně příznivý vliv kolem peněz a sebehodnoty. Nejlepší je, udělat si radost a dopřát si něco, co se vám líbí…zkrátka odměnit se 😊 Úplněk 19.2. vytáhne na světlo (nebo uzavře) určité záležitosti kolem práce a kariéry.

Kozoroh a Vodnář v únoru 2019

KOZOROH

Slunce prochází znamením Vodnáře a Kozorohům aktivuje oblast spojenou s penězi, majetkem, vlastní hodnotou. 4.2. nastane novoluní, které symbolicky značí něco nového právě ve zmíněných tématech. Během následujících dní se vyjeví, o jaké věci jde…přinese nové informace, emoce, hodně komunikace a podepisování. Nečekané události mohou nastat v souvislosti s domovem, bydlištěm, rodinou či zdravím. 3.2. vstupuje do vašeho znamení planeta lásky a harmonie, Venuše. Jakoby vás prozářila svými paprsky a vy jste byli pod jej jejím působením vstřícnější, milejší a druhé to k vám více přitahovalo. Můžete toho využít ve svůj prospěch, zapůsobit tam, kde potřebujete udělat dobrý dojem. Mars v Beranu vás nutí vynakládat energii a řešit věci kolem domácnosti a bydlení, 14.2. však přestupuje do Býka a aktivuje témata lásky, partnerů, dětí, tvorby a zábavy. Zvýšení libida, chuti tvořit, ale i chodit do společnosti a bavit se, energie věnovaná dětem (dobré období pro početí a také pro seznámení se s důležitými osobami, pohovory, kontakty, přijímací řízení). 19.2.se Luna dostává do fáze úplňku, úplňkové energie (možno i den či dva předem) vytáhnou téma kolem úřadů, dokumentů a písemností, učení, dopravy nebo sourozenců.

VODNÁŘ

Únor je váš čas…v období kolem narozenin je vhodné udělat si bilanci, ohlédnout se za tím, co se vám od minulých narozenin povedlo, co ne (a proč) a udělat si výhled na další rok. Je to období nových začátků, kdy jste soustředěni více na sebe, lépe dokážete definovat, co opravdu chcete, za čím si stojíte (bez obvyklých racionálních ohledů na druhé). Vše, co zahájíte v den narozenin, má větší šanci na úspěch. Novoluní 4.2. proběhne ve vašem vlastním znamení a odemyká vrátka na novou cestu…i když je celé toto období díky Černé Luně ve vašem znamení poněkud těžší, hodně emoční, trápí vás různé pochybnosti. Merkur se také pohybuje vaším znamením a dává vám spousty nápadů, myšlenek a chuť je komunikovat. Mars v Beranu nutí řešit věci spojené s dopravou, autem, cestami, učením, úřady a dokumenty, sourozenci či sousedy. 14.2. však Mars již přechází do znamení Býka a aktivuje oblast domova, bytu, rodiny, žen v rodině – sem budete muset vynakládat dost energie, něco řešit, přestavovat, zlepšovat. Pozor na zdraví a psychiku. 19.2. se Luna ocitá v úplňkové fázi a světlo plného Měsíce vyjasní nebo uzavře téma společných peněz, majetku, společného vlastnictví.

Ryby v únoru 2019

Ryby prochází jakýmsi koncovým obdobím…je to měsíc před jejich vlastními narozeninami – uzavírání ročního osobního cyklu, kdy psychika je labilnější, zátěž může být znát i na fyzickém stavu. Novoluní připadá na 4.2. a nastavuje téma jakési životní rekapitulace, tříbíte si, co už v životě mít nechcete, uzavíráte určité věci. Mohou vyvstat určité pomluvy i nepříjemnosti kolem vaší osoby, může vyjít na povrch nějaké tajemství. Dá se předpokládat nečekaný obrat kolem financí. Finance, majetek, vaše vlastní hodnota jsou ostatně téma, které budete muset do půlky února řešit – počítat, dělat opatření, starat se o své finance. 14.2. Mars přejde do znamení Býka a aktivuje oblast úřadů, písemností a komunikace, učení, cest a dopravy. Energie Marsu může přinést i nedorozumění či nějaké řešení mezi sousedy, sourozenci a širším příbuzenstvem. Pro obchodní jednání a komunikaci obecně je to dobrý čas, můžete vyřešit mnoho důležitého…tak to využijte a pusťte se do toho, co jste dlouho odkládali. Úplněk se rozsvítí 19.2. a při něm nebo již den, dva předtím se pročistí vztahy. Vyjasní nebo uzavře se nějaká situace, přenastaví pravidla, dohody. 19.2.je také den, kdy vstupuje Slunce do vašeho znamení a nepříjemné vlivy ze začátku měsíce se zklidní. V období kolem narozenin rekapitulujte uplynulý osobní rok, udělejte si nové plány. Vše, co zahájíte v den narozenin, nese čerstvou, novou osobní energii a má daleko větší možnosti úspěchu.