BÝK v roce 2019

Jupiter bude po celý rok 2019 působit v oblasti společných financí a majetku (půjčky, hypotéky, dluhy, prodej či koupě, společné podnikání). Přijde posun v oblasti sexuality, prohloubí se některé vztahy (pozor na mimomanželské vztahy), posun ohledně majetku a investic, zlepší se vaše finanční situace a prestiž. Tranzit Uranu minulých sedm let Býky připravoval na „přechod“ Uranu přes vlastní znamení. Od jara 2019 se bude Uran pohybovat sedm let v Býku a dlouhodobě jim přinese zásadní životní změny. Vstup Urana do znamení Býka začne Býkům měnit život a jejich trvalé hodnoty. Nestane se to u všech naráz v roce 2019, ale i tak můžete už změny zaznamenávat. Dojde k přehodnocení vašich postojů, na mnohé věci se začnete dívat jiným pohledem, ale i druzí se budou jinak dívat na vás. Můžete jednat a chovat se jinak, než na co vaše okolí i vy sami jste byli zvyklí. Ukončíte či změníte vztahy, vazby nebo i práci, vše, co už stagnovalo a bylo jednotvárné. Pevné vztahy, které vás neomezují a neiritují, vydrží, i když se jich také dotknou změny. I když jste pevné znamení, které nemá rádo velké změny, v určitých oblastech svého života pocítíte touhu po změně, budete se chtít osvobodit, nebo objevovat to, co jste dosud zamítali nebo vás nezajímalo. Od května 2019 zaznamenáte změnu či vytřídění v oblasti přátel, skupin nebo společenství, se kterými jste v kontaktu. Býci mají příznivý rok pro početí, lásku, vášeň a milostná dobrodružství. Zdraví se bude odvíjet od toho, jak budete snášet změny, které přijdou. Pozor na zdraví i nehody by si měli dát Býci narození ještě v březnu, zejména pokud mají potíže s kardiovaskulárním systémem.

ASTROLOGICKÝ VÝHLED NA ROK 2019

Obecný přehled nejvýraznějších astrologických prvků pro rok 2019.

V roce 2018 přecházel pomalý Saturn – symbol překážek, zkoušek, tvrdé práce a odříkání, ze znamení Střelce do znamení Kozoroha. Střelcům se ulevilo, dvouleté náročnější životní období mají za sebou, taktéž se odlehčilo Pannám, Rybám a Blížencům (narozeným zejména v poslední dekádě znamení). Zátěž oproti tomu začali více pociťovat Kozorozi, Berani, Raci a Váhy, narození v prvních dekádách znamení. Jupiter – planeta expanze, posunu a pozitivních vlivů, zvaná nebeský dobroděj, procházel téměř celý rok znamení Štíra a posiloval pozici Štírů, Ryb a Raků, a také odlehčoval svým vlivem znamení Panny a Kozoroha. (Čili zkoušky zvládala znamení pod vlivem Saturna přeci jen lépe.) Jupiter je vládnoucí planeta znamení Střelce a vrátil se sem po 12ti letech v listopadu 2018. Pro společnost to obecně přináší obrat k věcem, které nás přesahují – filozofii, náboženství, čistým idejím, společenskému, kulturnímu a duchovnímu uvědomění. Lidé budou toužit poznávat svět, pátrat po smyslu života. Jupiter je označován za nebeského dobroděje, planetu hojnosti a prosperity a pod jeho vlivem si posun a šťastné náhody nejvíce přitáhnou lidé, kteří mají důvěru ve své schopnosti, možnosti rozvoje, jsou odvážní a otevření příležitosti. Toto období přeje osobnímu rozvoji, studiu, cestování. Ovšem nutno dodat, že každá mince má dvě strany, a protože Jupiter je planetou expanze, nebezpečím této konstelace by mohl být nekontrolovatelný růst a extravagantní chování. Jupiter procházel znamením Střelce naposledy v letech 2006 a 2007, tedy těsně před poslední ekonomickou krizí.

Nejvýraznější astrologickou událostí roku 2018 byl však přechod planety Uran ze znamení Berana do znamení Býka. Proběhl v polovině května 2018 a dokončil proces osamostatňování a individualizace Beranů, Střelců a Lvů. Uran se v Býku nacházel 7 let, a zejména Beranům v průběhu této doby proběhl převrat v jejich životě, hodnotách, směřování. I Rak, Kozoroh a Váhy mohli tento proces převratu výrazněji zaznamenat. Začátkem listopadu se však Uran ještě v retrográdním pohybu vrátil na pár měsíců do znamení Berana, aby skutečně dořešili a uzavřeli, co je nutné. Zároveň Uran v tomto čase naznačil Býkům, že se chystají změny.

Začátkem března 2019 Uran naplno vstoupí do znamení Býka a bude zde působit 7 let. Pod jeho vlivem Býci budou dělat (nebo budou přinuceni vlivem okolností) dělat změny ve svém životě, osvobozovat se od starých, nefunkčních principů. Dále se to dotkne i znamení Lva, Štíra a Vodnáře a samozřejmě to značí i určité změny pro celou společnost. Tyto změny nemusí být vítané, jelikož se týkají hlavně pevných znamení, které raději drží status, než se otevírají změnám, ale v konečném důsledku budou sloužit ku prospěchu a posunu, protože člověk díky nim objeví nové možnosti. Postupně změny, které přináší Uran, budeme všichni vnímat v proměně hmotného vlastnictví a majetku, financích – měnách a bankovních systémech, zemědělství a ekologii, nemovitostech, některých odvětvích průmyslu, v moderních technologiích a robotice. Uran je revoluční planeta, která bourá staré a přináší nové, v Býku může převracet hmotnou úroveň, a tak se předpokládá jeho dopad na určité osvobození fixace na materiální hodnoty a obrat pozornosti k duchovním hodnotám. Tradiční principy a hodnoty budou zpochybňovány a vnášen do nich nový rozměr.

Krásný, i když náročnější nový rok 2019 vám přeje Pavla Vojířová.

BERAN v roce 2019

Jupiter ve Střelci bude Beranům působit v oblasti ciziny, vzdělávání a učení, soudů, práva, filozofie a ezoteriky. Berany čeká v roce 2019 pozitivní posun v těchto oblastech. Pod vlivem Uranu se mohou od jara 2019 projevovat změny ve financích, majetku a hodnotách. Uran může přinášet rychlé zvraty, dlouhodobě je třeba hlídat si peníze, majetek, investice. Jeho vliv je těžko odhadnutelný, můžete přijít k penězům, anebo přijít o peníze. Uran Beranům nese změny v ekonomické a materiální situaci, i vnitřních hodnotách. Kdo bude pružný a nebude lpět na penězích a hmotném vlastnictví, bude tyto změny zvládat lépe. Změny si však nemusíte zpočátku uvědomovat, ale zacházení s financemi a vašimi hodnotami postupně projde proměnou. Můžete změnit zdroje příjmů, vydělávat jiným způsobem než dosud. V konečném důsledku budou pro vás změny pozitivní, ale jejich průběh nemusí být příjemný. Je třeba být otevřen novým způsobům a možnostem. V pracovní oblasti se Beranům bude dařit, čeká je možné povýšení či jiné benefity. Planetární energie Beranům přejí v lásce, nezadní mají téměř jistotu potkat partnera, zadaní budou směřovat k založení rodiny či svatbě. V ostatních pevných svazcích vládne harmonie (pokud nenaznačuje osobní horoskop jiné vlivy). Od května 2019 se však otevírá téma odstraňování, ukončování, vytahují se tajemství, mohou působit tajní nepřátelé, objevovat se pomluvy, pocity samoty a izolace. Je nutné vyvarovat se lhaní a podvádění. Situace mohou být podobné s těmi, které proběhly v 2 poloviny roku 2010 a začátkem 2011. Ve zdraví a vitalitě vás příznivě podporuje Jupiter harmonickým trigonem.