Střelci v červnu

Střelci jsou právě v polovině svého ročního cyklu, ostatním více na očích. Řeší se vztahy, dohody, smlouvy, pravidla pro dobré fungování s druhými, hlavně v partnerství. Úplněk 10.6. ve zmíněných tématech aktivuje nové impulsy a možnosti. Může se objevit nový životní či pracovní partner. Střelci budou hodně cestovat a komunikovat, vyřizovat, podepisovat nové dohody a úřední dokumenty (i mimopracovní). Vrací se jim do života někdo z minulosti. Aktivují se právní věci a také možnosti rozšiřování obzorů – třeba různými kurzy, přednáškami či školením. Je zde touha rozvíjet se a vzdělávat. Úplněk 24.6. vytahuje téma kolem peněz, majetku, hodnot (i ve spojení s prací nebo bydlením), či téma vlastní hodnoty.