Beran v Květnu 2021

Berani mají zdůrazněné téma osobních financí, majetku a hodnot – novoluní 11.5. zde otevírá novou cestu k penězům i vlastní hodnotě, a možná přijde překvapivým způsobem nebo přes osudovou zkoušku. Celý květen hodně pohybu, komunikace, ježdění a vyřizování, úředních věcí. Hodně osobních kontaktů v blízkém okolí, v sousedství, se sourozenci. Možné pořízení nové techniky (mobil, PC apod.) Úplněk 26.5. vytahuje záležitosti kolem ciziny, cestování, vzdělávání, úřadů či práva. Vlivem Marsu v Raku budete hodně energie věnovat do svého domova a zázemí (přestavby, úpravy a zařizování) a také rodině, zejména ženám v rodě (pozor na konflikty). Od půlky května byste měli meditovat a rozvíjet svou spiritualitu, začnete nacházet štěstí v duchovní a spirituální oblasti, ale také pozor na alkohol a úniky od reality.

Býčí Máj ´21

Do 20.5. Slunce prochází Býkem a vám začíná nový roční osobní cyklus. Kolem narozenin je dobré bilancovat, co se za rok povedlo, co ne, udělat si další plány. Celý květen je významné období pro Býky, potřebují chodit hodně do přírody, čerpají sílu na celý další roční cyklus. Novoluní 11.5. aktivuje Býkům novou cestu, novou životní kapitolu. Otevírají se před vámi pozitivní a možná překvapivé věci, osudové životní situace. (Ovšem Býci narození na přelomu dubna a května zažívají spíše velké životní změny, které nemusí být vždy pozitivní.) Budete mít plno práce a vyřizování, ježdění a výletů. Pozor na konflikty se sousedy či sourozenci. Aktivní budete kolem peněz a majetku, budete přemýšlet, jak zlepšit situaci, jsou zde vesměs příznivé vlivy. Úplněk 26.5. vytahuje na povrch cosi kolem společných peněz a majetku, nebo také sexuality a skrytých věcí, přijde zkouška.

Blíženci v Květnu 2021

Před narozeninami je vhodné ohlédnout se za uplynulým rokem a zhodnotit, co se vám povedlo, co ne (a proč), udělat další plány. Je to období citlivější na psychiku i po fyzické stránce, uzavíráte osobní roční cyklus, novoluní 11.5. zaktivuje tyto uzavírací procesy – můžete i reálně něco uzavřít (vztahové téma, spolupráci). Řeší se finance, sem budete muset vynakládat úsilí, zvýšit si vlastní hodnotu. Máte na to slušné pomocníky – Merkur a Venuši ve vlastním znamení, tedy dostatek nápadů, komunikační zdatnosti a roztomilosti i šarmu. Budete zářit a živě komunikovat, prosazovat své názory a hýřit vtipem. Úplněk 26.5. vytahuje téma vztahů, partnerů, spolupráce, smluv, dohod a pravidel. Může se něco ukončit, nebo vyjasnit a pročistit. Od půlky května je zde šance pro zlepšení pracovních podmínek, kariéry nebo nalezení nové práce.

Račí Máj ´21

Raci mají exponovanou oblast přátel a skupinových aktivit. Měli by se nyní stýkat s přáteli, spolupracovat na projektech s druhými, angažovat se pro nějakou skupinu, ideu, společnost. Novoluní 11.5. sem také vnáší nové impulsy, které se brzy ukáží. Může jít o nová přátelství nebo společenství, kam chcete patřit. Otevírá se cesta k vašim přáním a novým ideám, přijdou překvapivé možnosti. Mars ve vlastním znamení Raka pro vás značí období velké aktivity. Budete výkonní a odvedete hodně práce, ale pozor na přetažení a fyzické vyčerpání, v červnu by vás to mohlo dohnat. Také se budete chtít více prosadit, pozor na konflikty s druhými. Úplněk 26.5. vytahuje téma práce a spolupráce, zdraví a psychiky, pomoci nebo péče. Jeho vliv můžete vnímat už den či dva předem. Přijde osudová zkouška. Ve druhé půlce května začínají přicházet úvahy na možné vzdělávání a studium nebo rozšiřování obzorů v duchovních a filozofických oblastech.

Lvi v Máji

Lvi mají zaktivovanou oblast práce, kariéry, životního směřování a společenského postavení. Novoluní 11.5. zde otevírá novou cestu, brzy se ukáží nové možnosti a možná vás hodně překvapí. Čeká vás mnoho aktivit s přáteli a společenských akcí, fungování v různých skupinách, mnoho dobrých vlivů, nápadů a inspirace. Měli byste toho využít, nyní je potřeba, abyste spolupracovali s ostatními, udělali si dobré kontakty. Niterně se ovšem budete jaksi uzavírat, přemýšlet nad ukončováním věcí, které vám už neslouží. Dávejte pozor na tajné nepřátelé, pomluvy, odkrytí tajemství, které mělo zůstat utajené. Ač milujete společnost, je nyní důležité také meditovat nebo si jinak udělat na sebe čas v tichu a o samotě. Úplněk 26.5. vynáší téma lásky, tvorby, dětí, nebo společnosti a zábavy. Ukáže se osudová zkouška.

Panny Září

Pannám se daří pracovně, ukazují se nové možnosti, nápady, výzvy, příznivé informace, bude na vás dost vidět. Exponované je i téma studia, úředních věcí, ciziny, práva. Možná budete zvažovat, jak si zvýšit kvalifikaci, co studovat, jak si rozšířit obzory. Můžete se nadchnout či inspirovat určitým filozofickým nebo ezoterickým směrem. Novoluní 11.5. aktivuje novou cestu, která se ohledně zmíněných témat během příštích dnů ukáže. Také je nyní vynikající čas pro spolupráci a práci v kolektivu, aktivity s přáteli a ve společenství, které má podobnou ideu nebo poslání. Od půlky měsíce velmi příznivé vlivy do vztahů a partnerství, ohledně dohod, pravidel, podmínek, obchodního partnerství. Úplněk 26.5. posvítí na témata kolem domova, bydliště a zázemí, žen v rodě. Může se něco uzavřít nebo vyjasnit, přijít životní zkouška.

Květen ´21 a znamení Vah

V květnu mají Váhy zaktivované téma společných zdrojů a energií. Sem patří i vztahy spojené skrze majetek, peníze, psychické vazby a sexualitu. Novolunní 11.5. zde připraví nové možnosti, nové impulsy, které se během pár dní objeví. A mohou být velmi překvapivé a náhlé, ať už v pozitivním nebo opačném významu. Budete mít dost práce a úkolů od vedení, pozor na konflikty a spory s nadřízenými. Aktivují se příznivé vlivy ohledně ciziny, studia a vzdělávání, případně právním věcí. Vynikající čas pro vzdělávání a rozšiřování obzorů. Úplněk 26.5. vytáhne na světlo záležitosti spojené s úřady, technikou, autem či dopravou, písemnostmi, sourozenci nebo sousedy. Pozor na to, co podepisujete, písemnosti se budou vracet a předělávat. Poslední týden v květnu se Vahám začínají otevírat nové možnosti a velice příznivé vlivy kolem práce, kolegů, zdraví a péče.

Štíří Máj 2012

Štíři mají výrazně zaktivovanou oblast vztahů – blízké vztahy, partnerské (i pracovní partnerství). Jste v polovině osobního ročního cyklu a je na vás jaksi více vidět. Je to čas spolupráce a blízké interakce mezi dvěma lidmi. Tvoří se nové dohody, pravidla, podmínky, dokáže se lépe dojít ke kompromisu. Novoluní 11.5. odemyká novou cestu v uvedené oblasti, která se brzo objeví. Přijde nečekané rozhodnutí. Přichází také příznivé vlivy kolem společných peněz, majetku a dohod kolem nich, též ohledně sexuality a intimních vztahů. Hodně energie jde do studia a vzdělávání, právních věcí, případně tématu cestování a kontaktů s cizinou či cizinci. Pozor na právní spory. Úplněk 26.5. vytáhne ven nebo uzavírá záležitosti spojené se společnými penězi a majetku nebo osobní hodnotou (SJM, půjčky, hypotéky, dluhy, dědictví, alimenty apod.).

Střelci v Máji

Střelci budou hodně zaměstnáni prací a nutnou denní rutinou, případně péčí a pomocí někomu, může se otevřít zdravotní tematika. Novoluní 11.5. aktivuje nové impulsy. Může přijít nový kolega, nová práce nebo spolupráce, možnosti ke zlepšení zdraví a péče (včetně péče o sebe sama). Nečekaný zvrat nebo rozhodnutí. Měli byste se sobě věnovat – dopřát si masáž, kosmetiku, kadeřníka apod., nasadit diety a řešit zanedbané zdravotní záležitosti. Mars působí v oblasti společných financí a majetku – bude se řešit, také je zaktivovaná sexualita a intimní témata. Může se ozvat osoba z minulosti, také pozor, co podepisujete, písemnosti se budou vracet a předělávat. Úplněk 26.5. bude pro Střelce důležitý, vytáhne osobně-vztahové záležitosti a vymezení se v partnerství, či obecně konfrontační téma v blízkých vztazích.

Kozorozi v květnu

Kozorozi by se v květnu mohli uvolnit (konečně), radovat se a užívat všechny krásy kolem! Zaktivovaná je láska a milování, flirt, hravost, radost, tvorba, společnost a zábava – ach, jak troufale to zní ve všech vašich povinnostech, úkolech a zodpovědnosti, že. Zkuste to, také to potřebujete 😊Novoluní 11.5. zde odemyká novou cestu a nové možnosti – a také ohledně dětí a plodnosti, kdo touží po dítěti, má v květnu dobré vyhlídky. Ve vzduchu je nečekané rozhodnutí. Mars je v protilehlém Raku, takže ano – budete se chtít vymezit hlavně v partnerství, jsou tu i konflikty, ale třeba se pročistí vzduch. Pozor na právní spory a otevřené nepřátele (ty, o kterých víte), mohou se vám snažit uškodit. Úplněk 26.5. může vytáhnout na světlo úřední věci, nebo také odtajnit nějaké osobní tajemství, které mělo zůstat skryté, osudová zkouška.