unor a znamení střelce

Střelce čeká v únoru jednání s úřady, zvýšená komunikace, ježdění, předávání informací. Řeší se doprava a dopravní prostředek, vzdělávání, sourozenci, sousedi, technika a elektronika (mobil, internet, PC atd.) Novoluní 11.2.otevře novou cestu ve zmíněných tématech – můžete si pořídit nový mobil, automobil, zapsat se do kurzu či školení, vrací se k dořešení úřední věci, situace či osoby z minulosti. Mars přináší hodně povinností, nutnost plnění úkolů a slibů, péči o své zdraví nebo o někoho blízkého. Řeší se hlavně práce či možná spolupráce. Pozor na konflikty na pracovišti. Úplněk 27.2. vytáhne právě téma práce, spolupracovníků, zdraví, péče, povinností, slibů.

kozorozi a únor

Exponované téma pro únor jsou osobní finance a majetek, zajištění, sebehodnota. Během roku projdete jak příležitostmi ke zlepšení financí a zajištění, tak zkouškami a omezeními. Rada je důkladně prověřovat příležitosti (investiční či jiné k navýšení příjmu) a pokud možno šetřit. Ovšem s novoluním 11.2. se aktivuje cesta ke zvýšení stability – platu, majetku, uvědomění si své hodnoty, zvýšení prestiže. Vrací se k dořešení neuzavřené věci – zejména úřední, smlouvy, dohody, téma bydlení. Mars působí na plození a milování, kreativitu – vhodný čas na pohovory, seznámení s důležitou osobou, tvorbu, početí potomka, pracovně se daří. Úplněk 27.2.vytahuje téma kolem úřadů, práce, vzdělávání, ciziny.

Vodnáři a únor ´21

Ve Vodnáři od konce roku působí protichůdné síly – optimismus, expanze, štěstí a posun od Jupitera, proti tomu omezení, ustrnutí, obavy, překážky od Saturnu. Výsledkem může být vynulování či pocit, že chceme expandovat a radovat se, ale jako by nám něco bránilo a nemohli jsme se tomu doopravdy oddat. Anebo ještě jinak: chyť příležitost (budou chodit), otevři se jí, expanduj, ale stůj přitom nohama na zemi, respektuj omezení a realistické možnosti, buď připraven na zkoušky, vytrvej…a můžeš vše zvládnout a během roku se dost posunout. Pro vás nejdůležitější novoluní roku nastává 11.2. a otevírá novou životní etapu. Přichází nové příležitosti, pusťte se do plánů, budete zářit, všude vidět a slyšet, využijte toho. Dále se řeší zázemí, domov, stabilita. Možné spory v rodině, zvlášť se ženami v rodě. Pozor na zdraví a psychiku. Úplněk 27.2. vynáší či uzavírá finanční otázky, či společný majetek.

Ryby v únoru

Ryby uzavírají svůj roční cyklus, vitalita je slabší, psychika choulostivá. Energie se začne zvedat od 18.2., se vstupem Slunce do Ryb. Do té doby je třeba dokončovat a uzavírat, co už vám neslouží. Novoluní 11.2. aktivuje témata k uzavření, vytahuje tajemství, nevyřešené situace z minulosti. V únoru budete v jednom kole, řešení úřadů, vzdělávání, cest a dopravy, komunikační techniky, sourozenců a sousedů. Hlídejte úřední věci kolem majetku. Úplněk 27.2. vynese či uzavře něco důležitého kolem vztahů partnerských či pracovních. Před narozeninami si udělejte rekapitulaci minulého roku, co se vám povedlo, co ne – a proč, stanovte další cíle. Nová cesta se vám otevře v polovině března.