Vodnáři v březnu

Vodnáři v různých dnech narození mohou dle přesných tranzitů planet vnímat buď velmi pozitivní, optimistické proudy (zejména narození 3.-11.2.) nebo naopak cítit skepsi, zátěž a těžké zkoušky (zejména narození 26.-31.1.). Ti opravdu vyrovnaní mohou vnímat oba vlivy, ale harmonicky – v určitém směru zátěž a zodpovědnost, v jiném štěstí a příležitosti. Novoluní 13.3. přináší nové impulsy ohledně lásky, peněz, zvýšení své hodnoty (i ohodnocení). Přijde důležitá informace. Vodnáři by teď po 2 měsíce měli tvořit, plodit, milovat a bavit se. Nesedět doma (pokud možno), seznámení s důležitou osobou je na cestě. Kdo chce počít dítě – skvělé šance. Vhodný čas pro přijímací řízení. Úplněk 28.3. vytahuje téma vztahů, nebo také vzdělávání a ciziny.

03/21 Ryby

V období kolem narozenin je vhodné bilancovat uplynulý osobní rok. Kam jste se posunuli, co vám nevyšlo (a proč). Udělat si další plány. S vašimi narozeninami se otevírá nový roční cyklus, máte velké šance vrhnout se do plánů a uspět. Venuše se nachází ve vašem znamení, propůjčí vám velké kouzlo, využijte toho, můžete skvěle zapůsobit, kde potřebujete. Novoluní se 13.3. odehraje ve vašem znamení. Silné novoluní pro Ryby, silné emoce. Otevírá se nová životní cesta. Vykročte ke svým cílům, je vám přáno. Ale držte se v realitě, máte sklon k růžovým brýlím. Velká aktivita kolem domova a rodiny, řešení se ženami v rodě. Pozor na zdraví a psychiku. Úplněk 28.3. vytahuje téma vztahů a možno i společných peněz či majetku (i půjčky, dluhy, SJM atd.)

znamení berana v únoru ´21

Saturn i Jupiter Beranům ovlivňují oblast přátel, skupin, společenství a přání. Tyto dvě síly působí protichůdně – na jedné straně expanzivním a na straně druhé omezujícím vlivem. V tomto a příštím roce dojde k selekci přátel a společenství, omezení, ale také novým možnostem ve skupinových aktivitách a organizacích. Novoluní 11.2.aktivuje tato témata, otevírá nové možnosti. Seznámení s důležitou osobou, ale vrací do života i lidé z minulosti. Dořešení úředních věcí. Jsou zaktivovány finance, budete řešit jak investovat, vydělávat, ušetřit, zlepšit finanční situaci. Mohou vás hlodat pochybnosti a silné emoce, nečekané zvraty. Úplněk 27.2.vytahuje na světlo situace kolem práce a spolupracovníků, zdraví, péče, povinností a slibů.

býci a únor

Býci mají exponovanou oblast práce, kariéry a životního směřování. Mísí se zde příznivý a expanzivní vliv Jupiteru a omezující vliv Saturnu. Přichází zde výrazné životní zkoušky, ale i nové příležitosti. Novoluní 11.2. v oblasti práce a kariéry aktivuje nové možnosti, brzy vyjdou najevo. Vrací se téma práce z minulosti. Řeší se smlouvy, dohody a úřední věci. Mars ve vlastním znamení dává hodně aktivity a energie, ale i větší výbušnost a prosazování se, pozor na konflikty. Je to hektický čas. Zároveň vyvstávají silné pochybnosti o vlastní osobě a životní cestě, nečekané události. Úplněk 27.2.vynáší téma dětí, lásky, partnerů (i pracovních), či zábavy a tvorby.

únor pro blížence

Blíženci prochází obecně příznivým obdobím –  vše jim jde skoro samo, vitalita je výborná. Exponované téma se týká ciziny a cestování, studia a vzdělávání, práva a filozofie, duchovní oblasti. Můžete se vrhnout do kontaktů s cizinou, studia a rozšiřování vědomostí, velká šance najít duchovní směr či učitele, který vás velmi osloví. Ovšem bude se po vás ve všech směrech vyžadovat důslednost a vytrvalost, teprve pak to přinese ovoce. Novoluní 11.2.sem vnáší nové impulsy, brzy se projeví. Mars uzavírá věci, které už nemají pokračovat, podněcuje tajné nepřátele, pomluvy, vynáší tajemství – na to pozor. Úplněk 27.2.posvítí na téma bydlení, pracovního zázemí, stability, zdraví či pomoci někomu.

račí únor ´21

Rakům již působí dva silní planetární hráči v oblasti společných zdrojů a energií, společného majetku, financí, sexuality a magie. Během 2021 je zde čekají nové šance, expanze a posun (Jupiter), ale i zkoušky a překážky (Saturn). Rada, jak s těmito silami zacházet je: být připraveni a otevřeni příležitostem, ale vše rozumně promyslet, být vytrvalý, houževnatý, uskrovnit se. Během 2021 máte šanci zlepšit stav společně sdílených prostředků (peníze společné s partnerem, peněžními ústavy, dědictví, nemovitost, jiný společný majetek atd.). S novoluním 11.2. se zde otevírají nové možnosti a brzy se ukáží. Hodně energie pod vlivem Marsu půjde do společných projektů, přátel, skupin, spolupráce s druhými. Úplněk 27.2. nadnese téma dopravy, dopravního prostředku, komunikace a techniky, vzdělávání, sourozenců.

lvi v únoru

Lvi mají otevřené téma vztahů, smluv a dohod. Nejen pro únor, ale minimálně pro tento rok. Teď se nacházíte v půli osobního ročního cyklu, ostatním více na očích – období větší konfrontace s lidmi. Ve vztazích působí Jupiter, který přináší expanzi, štěstí v partnerství a obecně v jednáních, nové lidi do života, nové dohody a smlouvy. Ale působí zde i Saturn, ten nese zkoušky a prověrky. Vydrží jen to, co má pevné základy, vztahy se budou prověřovat. Možné je ukončení jednoho a šťastné navázání nového vztahu (ať životního, či pracovního). Novoluní 11.2.zde vede novou cestu, impulsy se zanedlouho projeví. Mars v oblasti kariéry a práce může přinést reorganizaci, nutnost prosadit se, povýšení či zvýšení prestiže, ale i konflikty, spolu s Uranem a Černou Lunou neočekávané změny a silné emoce. Úplněk 27.2. vytahuje nebo uzavírá téma spojené s prací a penězi.

panny v únoru

Panny mají zaktivované téma práce, povinností, pomoci a služby. Novoluní 11.2.nastartuje nové impulsy, brzy se projeví. Ve zmíněných oblastech vás v průběhu roku čeká posun a expanze, a zároveň zkoušky a omezení. Vydrží to, co má pevné základy. Ale přijdou nové příležitosti, nová spolupráce či spolupracovníci. Hlídejte si zdraví. Mars působí v oblasti práva, ciziny, vzdělávání. Máte touhu vzdělávat se a rozvíjet, nebojte se kurzů a školení, zvyšování kvalifikace. Úplněk 27.2. vytahuje něco ve vztazích, osobních či pracovních, uzavírá se kapitola. Pozor na psychiku i zdraví, před úplňkem to může být napjaté, zejména s opačným pohlavím.

únor ´21 a váhy

Extra příznivé období pro Váhy – hodně vitality, optimismus, dobrá nálada. Exponované je téma dětí, lásky a milování, tvorby a zábavy. Vhodný čas na pohovory a přijímací řízení, početí dítěte, tvorbu, milostné záležitosti, společenské kontakty. Zde přijdou během roku nové příležitosti, posun, úspěch a štěstí (vliv přejícího Jupitera), ale i zkoušky a omezení (vliv Saturnu). Dívejte se na zmíněná témata střízlivě, aby nepřišlo zaslepení a za ním pád. Anebo naopak – skrze překonání překážky můžete dojít ke štěstí. Nová cesta se aktivuje 11.2. a v dalších dnech se objeví první impuls. Mars působí na společné finance a majetek, bojuje se o zdroje. Řeší se společné peníze, investice, podnikání, zaktivovaná sexualita, pozor na nevěru. Úplněk 27.2. bude choulostivý, emoční. Přemýšlíte, co uzavřít, ukončit, pozor na psychiku i zdraví.

štíř a únor

Domov, rodina, vlast, nemovitosti a bydlení, ženy v rodě, stabilita – to jsou štíří témata pro únor i nadcházející rok. Zde vás čeká posun, expanze i zkoušky. Příležitost ke zlepšení bydlení a zázemí, koupi nemovitosti, ale i omezení a starosti. Rada je: nepropadnout optimismu a neztratit rozum, i při dobré příležitosti vše dobře prověřit. Ve zkouškách a omezeních vytrvat, zatnout zuby. Ale Štíři jsou svou podstatou houževnatí a cílevědomí realisté, takže mají výhodu. Novoluní 11.2. nastavuje novou cestu a příležitosti, brzy se vyjeví. Může jít o bydlení, stabilitu, pracovní smlouvy, nedořešené věci z minulosti. Mars působí ve vztazích – partnerských a blízkých, i pracovních (společníci), tady se odehrávají konfrontace, je dobré tuto energii využít k pročištění, vytáhnutí nakumulovaných potíží, kompromisu. Úplněk 27.2.svítí na téma přátel, spolků a skupin, může se uzavřít nějaká skupinová aktivita, působnost.