Znamení Vah v listopadu 2020

Exponované téma jsou finance, majetek. Je nutné dát finanční věci do pořádku, hledat cestu ke stabilitě. Vyvstávají otázky vlastní hodnoty. Venuše prochází do 21.11. Váhami a rozzáří vás, znásobí přirozený šarm a dobrou vůli k harmonii a dohodám, můžete toho využít všude, kde potřebujete zapůsobit. Stále jsou (a do konce roku budou) zaktivované partnerské vztahy, řeší se, čistí se, vyjasňuje se, vkládá se sem nejvíce energie. Přetvářejí se smlouvy, dohody. Pozor na právní věci, potíže se zákonem. Hodně komunikace, podepisování, předávání informací. Novoluní 15.11.aktivuje nové impulsy v osobních financích a majetku, vlastní hodnotě. Černá Luna začala působit kolem společných peněz, majetku, sexuality (až do příštího léta). Hlídejte si majetek, pozor na SJM, společníky, dluhy, nevěru – budou vyvstávat zjitřené emoce, pokušení, pochyby a zkoušky. Novoluní 15.11. otevírá nové možnosti ve financích, zvýšení prestiže, vlastní ceny. Úplněk 30.11. vytahuje téma ciziny, vzdělávání, práva a úřadů.