Račí říjen 2020

Raci řeší téma rodina, domov, zázemí. Budou kultivovat domov a řešit bydlení, přestavovat, vylepšovat, budovat si zázemí i vnitřní stabilitu, nabírat sílu. Řešit ženy v rodině. V říjnu budou dva úplňky, první připadá hned na 1.10. Vytáhne věci spojené s prací, kariérou, pozicí ve společnosti. Otevře se bolestivá situace z minula. Novoluní 16.10. aktivuje nové možnosti kolem centrálního říjnového tématu – domova a bydlení, rodiny a žen v rodě, zdraví. Ukáží se do 2 týdnů. Vrací se do hry osoba z minulosti. Déledobě se řeší téma práce a kariéry. Od konce října začíná působit Černá Luna v oblasti přátel a společnosti. Do příštího léta budete tříbit přátele, společenství, měnit své působení ve skupinách. Druhý říjnový úplněk 31.10. už vytáhne určitou situaci kolem přátel, skupin a společenství. Může přinést zklamání.