Berani v říjnu 2020

Beranům se aktivují vztahy. Jste v půlce svého ročního cyklu, druhým více na očích. Mars ve vlastním znamení chce prosadit svou, což může pročistit vzduch a vyjasnit priority. Ale nutno nezapomínat na kompromis, není vždy nutné zvítězit. Konfrontace mají vést k vyjasnění a nastavení nových podmínek, dohod a pravidel. Mohou se objevit právní spory. Pozor na psychiku a vyčerpání, i když teď máte hodně fyzické energie. Úplněk je hned 1.10. a svítí na téma vztahů. Měsíc s Chironem přinese bolestivé situace, otevírá staré rány kolem vztahů, dohod, podmínek. Něco se vyjasní či uzavře. Novoluní 16.10. otevírá nové cesty v partnerství (možno i pracovním), dohodách a smlouvách, které se brzy ukáží. Od konce října začnete řešit téma peníze, majetek a vaše vlastní hodnota. Jak ji zvýšit, nepodceňovat se, nenechat se využívat. Zacházejte opatrně s penězi. Ostatně, 31.10. nastává druhý říjnový úplněk. Přináší rychlý neočekávaný zvrat a zajímavé situace, hlavně kolem hodnot a financí.

Býci v říjnu 20

Čeká vás hodně práce. Planety aktivují téma zaměstnání, spolupracovníků, plnění úkolů a povinností, péče a pomoc někomu, nebo vlastní zdraví. Úplněk 1.10. vytahuje na světlo tajemství nebo bolestivé staré rány, pozor i na pomluvy a nepřátele. Psychika je choulostivější. Novoluní 16.10.aktivuje nové možnosti kolem práce, kolegů, povinností, úkolů a zdraví, které se v dalších dnech objeví. Mars až do konce roku působí na ukončování situací, aktivit a činností, které vám už nic dobrého nepřinášejí. Rekapitulujete svou dosavadní životní cestu. Od 21.10. v Býku začíná působit Černá Luna, která vytahuje silné emoce, vnáší zmatky do života. Budete nuceni hodně o sebe zabojovat, projít zkouškami, překážkami a vnitřní proměnou, abyste si nepřipadali jako oběť. Druhý říjnový úplněk 31.10. s překvapivými situacemi a zvraty zaúřaduje v osobních nebo pracovních vztazích.

Blíženci a říjen 2020

Blíženci mají plodné období (kdo touží po dítěti, má dobré šance). Zdůrazněno téma dětí, tvorby, plození, lásky a milování. Užívejte společnost a zábavu, věnujte se koníčkům. Skvělý čas pro seznamování a nové kontakty, pohovory a přijímací řízení, pracovně se daří. Úplněk 1.10. a vytahuje na světlo cosi kolem přátel, vaší společnosti nebo přání a cílů. Něco důležitého se uzavírá, bolestivá situace oživí staré záležitosti. Novoluní 16.10.přináší nové možnosti právě kolem dětí a plodnosti, tvorby, lásky a partnerství. V následujících dvou týdnech vhodná doba na pohovory a výběrová řízení. Dobrá nabídka.  Pod vlivem Černé Luny budou až do příštího léta působit osudové, karmické vlivy. Budou vylézat pochyby, pocity samoty, izolace. Pozor na pomluvy a nepřátele, podvody, odkrývání tajemství. Je velmi užitečné dávat si v této době pozor vlastní lhaní, podvádění, zatajování. V budoucnu vám to bude zúčtováno. Mars aktivuje téma přátel a společnosti. Pokud to půjde, spolupracujte s druhými, choďte mezi lidi. Může se objevit důležitá osoba pro budoucnost. Druhý úplněk bude 31.10. a může vytáhnout překvapivé informace, tajemství, záležitosti kolem domova.

Račí říjen 2020

Raci řeší téma rodina, domov, zázemí. Budou kultivovat domov a řešit bydlení, přestavovat, vylepšovat, budovat si zázemí i vnitřní stabilitu, nabírat sílu. Řešit ženy v rodině. V říjnu budou dva úplňky, první připadá hned na 1.10. Vytáhne věci spojené s prací, kariérou, pozicí ve společnosti. Otevře se bolestivá situace z minula. Novoluní 16.10. aktivuje nové možnosti kolem centrálního říjnového tématu – domova a bydlení, rodiny a žen v rodě, zdraví. Ukáží se do 2 týdnů. Vrací se do hry osoba z minulosti. Déledobě se řeší téma práce a kariéry. Od konce října začíná působit Černá Luna v oblasti přátel a společnosti. Do příštího léta budete tříbit přátele, společenství, měnit své působení ve skupinách. Druhý říjnový úplněk 31.10. už vytáhne určitou situaci kolem přátel, skupin a společenství. Může přinést zklamání.

Lvi v říjnu

Lvy čeká vyřizování po úřadech, hodně komunikace a ježdění, záležitosti kolem sousedů, sourozenců nebo širší rodiny, možné řešení dopravního prostředku. Otevírají se nové možnosti studia a vzdělávání. Něco z těchto témat může osvětlit úplněk hned 1.10., dále i situace spojené s cizinou, úřady. Vznikají citlivé, bolestivé emoční situace, které souvisí s něčím z minulosti. Novoluní 16.10. otevírá možnosti kolem úřadů, učení, dopravních a komunikačních prostředků. K dořešení se vrací neuzavřené věci kolem úřadů, ciziny, vzdělávání. Od konce října až do příštího léta bude působit Černá Luna v tématech práce, kariéry, společenského postavení, životního směřování. Silné emoce, hledání směru, nespokojenost, řešení budoucnosti. Úplněk 31.10. vynáší téma práce versus peníze, neočekávané situace a rychlý obrat.

Panny v říjnu

Exponované je téma financí, majetku a hodnot. Nutno dát finanční věci do pořádku, vyřešit resty, hledat cestu ke stabilitě, vytvářet hodnoty. Můžete finanční energii roztočit nakupováním, investováním, prodejem. Uvědomujete si svou vlastní hodnotu, cenu. Úplněk 1.10. vytahuje situace kolem sexuality, společných zdrojů a peněz, finančních institucí. Staré rány z minulosti mohou znovu bolet. Novoluní 16.10. aktivuje nové možnosti kolem osobních financí, hodnot a majetku. Přichází k vám nové dobré šance, dohody, smlouvy. Ukáží se v následujících 2 týdnech. Venuše ve vlastním znamení přináší harmonii, půvab a dobrou náladu. Můžete dobře zapůsobit kde potřebujete. Od konce října budete zaznamenávat silné emoce kolem úřadů, ciziny, studia, ezoteriky a víry, práva a filozofie. Řeší se společné peníze a majetek, půjčky, hypotéky, dluhy, vrací se starší záležitosti. Je zaktivovaná sexualita, pozor na mimomanželské vztahy. Druhý úplněk 31.10.vythuje nebo uzavírá téma kolem studia, bydlení, financí. Nečekaný průběh a zvrat situace.

Váhy a Štíři v říjnu 2020

VÁHY

Slunce prochází Váhami. V čase kolem narozenin otevíráte další osobní roční cyklus a začínáte novou etapu. Zhodnoťte, co se vám v uplynulém roce podařilo, co nefungovalo (a proč), udělejte další plány. Hned 1.10. nastává úplněk, který posvítí na vztahy. Vyjasňuje se nebo uzavírá určitá vztahová situace, problém. Může se týkat životního nebo pracovního partnerství. Otevřou se staré bolístky. Vlivem Marsu v protilehlém znamení se stále bojuje ve vztazích…Mars je ve zpětném chodu, opět se budou řešit neuzavřené věci, případně i lidé z minulosti. Novoluní 16.10. otevírá novou životní cestu, Váhy mají otevřené dveře ke svým snům a přáním. Od konce října do příštího léta bude Černá Luna vířit silné emoce, nejistotu, pokušení kolem společných peněz a majetku, sexuality a intimních vztahů, magie. Přichází období transformace. Úplněk 31.10.vytahuje nečekané situace a přináší náhlý zvrat kolem společných peněz či sexuality.

ŠTÍR 

Štíři mají období odstupu, podvědomého uzavírání ročního cyklu. 23.10. vstupuje Slunce do jejich znamení a s narozeninami začíná nový roční cyklus. Do té doby přemítají, co je třeba uzavřít, co už neslouží a nemá pokračovat. Dotahují se věci do konce. Psychika i zdraví jsou v této fázi citlivější, mohou se objevit pomluvy, nepřátelství, odkrýt se tajemství. Úplněk 1.10. vytahuje téma spolupracovníků, pomoci, slibů, zdraví. Bolestivá situace. Řešení věcí z minulosti. Od konce října do příštího léta se budou prověřovat vztahy. Smlouvy, dohody, vztahy, partnerství projdou proměnou, některé se ukončí, jiná partnerství vzniknou. Nejistota, emoce, pokušení, zkoušky, vše nevyřešené se bude aktivovat. Hodně práce, pozor na zdraví. Úplněk 31.10.působí také na vztahy, překvapivý zvrat, vyjasnění nebo ukončení.

Střelci v říjnu

Přátelé, skupiny, spolky a společnost, také vaše přání a cíle…to jsou aktivovaná témata na říjen. V jaké společnosti se chcete pohybovat? Kdo je váš přítel a kdo ne, jaké vize a přání máte do budoucna? Pokud potřebujete pomoci, nebojte se přátele požádat. Choďte do společnosti, spolupracujte s druhými, teď není čas na individualistické chování. Můžete potkat důležitou osobu pro budoucnost. Úplněk 1.10. posvítí na děti, lásku a plodnost, partnerství (i pracovní). Emočně náročná situace, dotkne se starých bolístek.  Novoluní 16.10. odemyká cestu do společnosti, skupin, kam chcete patřit. Nestraňte se, využijte pozvání, choďte do společnosti. Od konce října zkoušky ohledně práce, spolupráce, zdraví, psychiky. Mars aktivuje téma dětí, tvorby, plodnosti a lásky. Úplněk 31.10. vytáhne nečekané situace a zvraty spojené se zdravím, spoluprací, kolegy, péčí.  

Vodnář a Kozoroh v říjnu 2020

KOZOROH

Kozorozi mají zaktivovanou oblast práce a kariéry, společenského postavení a životního směřování. Období vhodné pro obchod, dohody, reorganizace v práci. Pozor na spory s nadřízenými a zbytečné provokace, brzdilo by to jinak slušně rozjetý postup a posun. V tomto období na vás je jaksi „víc vidět“. Úplněk 1.10. posvítí na oblast bydlení, domova a rodiny, žen v rodě, psychiky a zdraví. Emoční situace mohou bolet, otevřou se staré rány. Kolem novoluní 16.10. se aktivují nové možnosti kolem kariéry a práce. Bude vhodný čas na pohovory, reorganizaci. Od konce října do léta 2020 bude působit Černá Luna v oblasti lásky, tvorby, dětí. Tady přijdou zkoušky, silné emoce. Toto není příznivá doba pro početí, bylo by provázeno problémy. Pozor také na nevěru. Mars úřaduje kolem domova, bydlení a rodiny. Budete vylepšovat, řešit kolem žen v rodině, psychiku, zdraví. Vrací se věci z minulosti. Úplněk 31.10. vytahuje překvapivou situaci kolem dětí, lásky, případně pracovního partnerství.

VODNÁŘ

Říjnové konstelace aktivují témata ciziny, cestování, vzdělávání, právní a úřední věci. Také rozvoj v ezoterickém a duchovním pohledu. Úplněk 1.10. uzavírá úřední záležitosti, nebo vytahuje téma komunikace, sourozenců, studia. Může zabolet stará rána. Novoluní 16.10.aktivuje nové impulsy kolem studia, cestování, ciziny, soudů a práva. Vrací se k přehodnocení téma práce a kariéry, životního směřování. Od konce října až do příštího léta budou působit pochyby, zkoušky a silné emoce kolem bydliště a zázemí, rodiny, psychiky a vnitřní stability. Touha po změně domova. Pozor na pocity oběti. Vlivem Marsu velká aktivita, pozor na tříštění činností a pozornosti. Řeší se úřední věci, sourozenci, sousedi, učení, dopravní prostředek. Úplněk 31.10.vytahuje nečekané situace či rychlý zvrat ve věcech rodiny, žen v rodě, domova a zázemí, zdraví.

Ryby v říjnu

Hlavní říjnové téma jsou společné peníze a majetek, sexualita a intimní vztahy, magie. Řešení hypoték, půjček, dluhů, SJM, alimentů – i to jsou peníze, které máte společné s někým dalším. Vhodná doba pro finanční záležitosti, plány a dohody o společném majetku a penězích, nebo i podnikání. Finance jsou silně zaktivované. Vrací se nevyřešené situace. Úplněk 1.10.vytáhne situaci kolem osobních peněz, bolestivé emoce. Novoluní 16.10. naopak otevírá nové možnosti kolem společných peněz a majetku. Vrací se k dořešení úřední věci. Od konce října do příštího léta se budou objevovat zkoušky, pochybnosti a emoční situace kolem sourozenců, vzdělávání a komunikace, cestování a dopravy. Pozor na cokoli osobního, co podepisujete, na smlouvy a dohody. Druhý úplněk proběhne 31.10. a vyjasňuje nebo uzavírá úřední věci, situace se sourozenci studiem nebo dopravou. Nastává nečekaný zvrat.