Berani v Máji

Máte aktivované téma osobních financí, majetku a hodnot. Úplněk 7.5. ale vytáhne spíše překvapivou zprávu kolem peněz nebo majetku, které sdílíte s někým dalším – ať už osobou nebo institucí. Práce, kariéra a životní směřování je v posledních době vaše výrazné téma – něco se silně daří a něco zase výrazně nedaří. Saturn, který zde přinášel v předchozích dvou letech určité zkoušky, v této oblasti už nepůsobí, ale opět se sem v červenci vrátí a do prosince bude prověřovat a nutit vás dokončit nebo uzavřít, co je nutné. V květnu pozor na tajné nepřátele a pomluvy. Přichází rekapitulace vašeho nedávného životního úseku, uzavírání situace. Novoluní 22.5. aktivuje téma úřadů, cestování a dopravních prostředků, vzdělávání, sourozenců.

Býci a květen

Do 20.5. Slunce prochází Býkem a vám začíná nový roční osobní cyklus. Bilancujte, co se za rok povedlo, co ne, udělejte si další plány. Úplněk 7.5. bude výrazný, posvítí na vztahy a obecně na dohody, smlouvy, pravidla, peníze a majetek. Mohou přijít neočekávané informace a změny. Hodně energie půjde v první půlce května do práce (pozor na konflikty a nadřízené), v druhé půlce pak do oblasti přátel a skupinových zájmů. Je dobré spojit se s druhými, pracovat společně a věnovat se společným zájmům. Nebojte se říci přátelům o pomoc, pokud ji budete potřebovat. Novoluní 22.5. aktivuje nové příznivé možnosti kolem peněz, hodnot, úřadů. Ovšem je nutné dořešit finanční resty a záležitosti z minulosti.

Blíženci v květnu

20.5. vstupuje Slunce do vašeho znamení. Do té doby budete uzavírat roční osobní cyklus. Niterně rozjímáte co je třeba uzavřít a ukončit, co nevyšlo, co vás brzdí. Úplněk 7.5. vytáhne téma kolem práce, kolegů, zdraví nebo péče o někoho, peněz. Přijde nečekaná informace, může se něco odtajnit. Hlídejte si psychiku a zdraví. Od půlky měsíce se nezastavíte, bude hodně práce a úkolů. Celkem se ukáže vaše snaha prosadit se, a kdo bude iniciativní, zvýší si kredit a dobré jméno. Je to vhodné období pro obchodní smlouvy, dohody, reorganizace. Může přijít příznivá pracovní změna. Venuše prochází vaším znamením a propůjčuje vám větší půvab a šarm, doslova záříte. Můžete toho velmi dobře využít, pokud potřebujete někde nebo na někoho zapůsobit. Do novoluní hlídejte psychiku a zdraví. Novoluní 22.5. odemyká novou životní cestu, nové možnosti k vaší realizaci, plánům a projektům, brzy se posunete.

Raci v květnu 2020

Raci mají exponovanou oblast přátel a skupinových aktivit. Pokud to obecná situace dovolí, měli by komunikovat a stýkat se s přáteli, spolupracovat na projektech s druhými, angažovat se pro nějakou skupinu, společnost. Pod vlivem Venuše se bude také hodně Raků chtít zapojit do dobročinných aktivit, pomoci někomu jednotlivě nebo obecně tam, kde je v současné situaci v zemi třeba. Tento vliv bude trvat až do srpna. Úplněk 7.5. svítí na témata spojená s dětmi, láskou, životními a pracovními partnery, a v souvislosti s majetkem a penězi. Objeví se překvapivá informace nebo situace. Od půlky května pozor na úřední a soudní věci. Aktivita spojená s cizinou, vzděláváním a studiem, touha rozvíjet spirituální stránku. Novoluní 22.5. otevírá cestu k rekapitulaci, usebrání se. Pozor na tajemství a pomluvy. Vrací se vám do života záležitosti nebo láska z minulosti.

Máj a Lvi

Lvi mají astrologicky zdůrazněnou oblast práce a kariéry, společenského postavení a životních cílů. Mohou si ujasnit své směřování, dostat důležité úkoly a šance, zvýšit si prestiž. Úplněk 7.5. vytahuje téma rodiny, domova a zázemí, bydliště, a také souvislosti s majetkem a penězi. Přijdou překvapivé informace kolem práce a kariéry, společnosti a vašeho postavení ve společnosti. Do půlky května pozor na konflikty s druhými. Hodně energie půjde do řešení peněz a majetku, které sdílíte s někým dalším (osobou nebo institucí). Zvýšená sexualita. Novoluní 22.5. otevírá nové možnosti do společnosti, kolem přátel a skupinových aktivit. Velké šance dostat se tam, kam chcete patřit a potkat důležitou osobu pro budoucnost. Pokud to obecná situace dovolí, začněte chodit do společnosti, budete vidět a posílíte svou pozici.

Panny v Máji

Panny mají zaktivovanou oblast ciziny a cestování, studia, úřadů a práva, duchovního rozvoje. V současné situaci můžete asi jen snít o dovolené a cestování v zahraničí, ale možná se pustíte do studia nějakého cizího jazyka, kultury nebo ezoterní oblasti. Řešte své úřední a právní věci, je k tomu vhodná doba. Úplněk 7.5. vytahuje na světlo věci kolem úřadů a peněz. Emoce jsou silnější, pozor na konflikty s opačným pohlavím. Dále hodně komunikace kolem úředních věcí i mimo povinnou náplň práce, nutné plnění úkolů, povinností a slibů, které jste dali. Budete řešit zdraví nebo péči (o sebe či někoho), je vhodné se teď zaměřit na úpravu životního stylu – půjde vám to snáz než jindy (začít diety, cvičení, úpravu stravy). Od půlky května budete více řešit vztahy, komunikaci s druhými, konflikty. Pamatujte na druhou stranu, kompromis je pro vztahy důležitý. Jsou zaktivované veškeré smlouvy a dohody, nové podmínky. Novoluní 22.5. startuje nové možnosti pro posun v kariéře nebo práci, nové příležitosti.

Váhy v květnu 2020

Planetární rytmy aktivují Vahám v květnu intimní vztahy a sexualitu, peníze a majetek společný s někým dalším (SJM, půjčky, dluhy, alimenty, hypotéky, společné podnikání atd.). Váhy se odváží hlouběji do své psychiky, často zůstávají spíše na povrchu. Úplňkové síly 7.5. vynesou téma společného majetku, peněz, závazků nebo sexuality a intimních věcí. Váhy budou také hodně řešit různé písemnosti, dokumenty, úřední věci. Přijde překvapivá zpráva. Do půlky května jde hodně energie do zábavy, koníčků, dětí, lásky a milostných aktivit, potom se pozornost přesouvá na práci, povinnosti, péči a zdraví. Venuše se pohybuje do začátku srpna v Blížencích a nese vám inspiraci v duchovní a spirituální rovině, vzdělávání a ohledně zahraničí. Také je to příznivá doba pro soudní a právní věci – novoluní 22.5. aktivuje v posledně jmenovaných tématech nové možnosti, které se brzy ukáží.

Štíři v květnu

Jste v polovině svého ročního cyklu, ostatním více na očích, více v konfrontacích. Máte zaktivované téma osobních i pracovních partnerství, veškeré smlouvy, pravidla. Úplněk 7.5. je pro Štíry důležitý, posvítí na vztahy, smlouvy a dohody. Uzavře se určité téma, životní kapitola. Vyjde najevo překvapivá informace, nečekaná zpráva, pravděpodobně v souvislosti s majetkem, penězi, nebo nemovitostmi a bydlením. Do půlky května jde hodně vaší energie na domov, bydlení, zázemí, rodinu. Od půlky května pak do oblasti dětí, zábavy a tvořivých aktivit, lásky a milování. Výborné šance pro početí dítěte, seznámení se s důležitou osobou. Pracovně se daří. Novoluní 22.5. chystá novou cestu kolem společných peněz, majetku a sexuality. Brzy se ukáže, ale také se bude řešit nedořešená věc z minulosti.

Střelci v Máji 2020

Střelci musí nyní plnit povinnosti, úkoly a sliby, které dali. Pečovat o sebe a své zdraví, nebo někoho jiného. Hodně práce doma i na pracovišti. Vztahy budou harmonické. Pozor na citlivou psychiku i zdraví kolem úplňku 7.5., objeví se nečekané zprávy. Nepodléhejte negativismu, nakonec bude vše jinak. Hodně vyřizování, cest a ježdění, komunikace. Od půlky května aktivity v bytě (úpravy, zkrášlování, rekonstrukce), v rodině (hlavně se ženami v rodě). Od půlky května se také řeší téma peněz, výdělku a hodnot, vrací se nedořešené věci a závazky. Novoluní 22.5. aktivuje smlouvy a dohody, veškerá partnerská a vztahová témata, téma lásky. Začíná dobrý čas na podepisování nových smluv a nastavování nových pravidel.

Kozorozi a květen 2020

Kozorozi mají zdůrazněné téma lásky a milování, partnerů, dětí, radosti a tvorby. Kdo chce počít dítě, má výborné šance. Úplněk 7.5. posvítí na přátele, skupiny a spolky. Překvapivá zpráva ohledně dětí, lásky, peněz, pracovního partnerství. Od půlky května začne Jupiter couvat Kozorohem a je třeba se vrátit do minulosti a řešit stagnující nebo nevyhovující a neuzavřené životné situace a okolnosti, abyste se od půlky září mohli významně posunout dále. Do půlky měsíce musíte vynakládat energii hlavně na otázky vašich financí, poté hodně řešení na úřadech, ježdění, také téma doprava, dopravní prostředky, vzdělávání, sourozenci, sousedi. Novoluní 22.5. aktivuje nové možnosti kolem práce a spolupracovníků, péče a zdraví.