Listopad a Panny

Panny budou v listopadu v jednom kole – čeká je vyřizování po úřadech, hodně komunikace a ježdění, záležitosti kolem sousedů, sourozenců nebo širší rodiny. Můžete řešit věci kolem dopravního prostředku, pracovní cesty nebo výlety a návštěvy. Otevírají se nové možnosti studia a vzdělávání, kurzy nebo školení, zvyšování kvalifikace. Je vhodné tento čas využít a do něčeho se pustit, byť by to byl třeba jen zájmový kurz. Harmonicky je ovlivněna oblast domova a rodiny, bydliště a zázemí. Bude tady proudit komunikace, nové nápady, vztahy jsou dobré a vy si rádi užíváte milou atmosféru, hojnost, máte chuť si zútulnit byt, rádi přijímáte a pohostíte návštěvy u vás doma. Úplňkové síly 12.11. mohou vytáhnout na světlo záležitost kolem úřadů a právních věcí, studia a vzdělávání, nebo ciziny, cestování či duchovních témat. Novoluní nastává 26.11. a přináší nové impulsy kolem domova, rodiny, bydlení, zvýšení stability, žen v rodině nebo zdraví. Ukáží se během následujících 14 dnů.