Blíženci a listopad 2019

V listopadu čeká Blížence hodně práce a povinností. Planetární důraz je kladen na téma zaměstnání, spolupracovníků, plnění úkolů a povinností, starání se a pomoc někomu, nebo péče o vlastní zdraví. Sem budete muset vynakládat dost energie po celý listopad. Věnujte se prevenci i řešení už objevených potíží, nastartujte nový, lepší režim a životosprávu. Harmonii a pozitivní energii můžete vnímat ve vztazích, kde dlouhodobě vládne příznivý vliv Jupitera a v listopadu i Venuše. Je to příznivé pro partnerské i pracovně-partnerské vztahy a dohody (ale pozor od 20.11. na vše, co podepisujete, Merkur se obrací do zpětného chodu, bude drhnout komunikace, písemnosti, smlouvy a dohody). Úplněk 12.11. vytahuje téma kolem práce, spolupracovníků, povinností a úkolů, zdraví. Před úplňkem může být psychika podstatně labilnější, stejně i fyzický stav problematičtější. Vrací se nedořešené věci. Novoluní 26.11. aktivuje nové impulsy v oblasti smluv, dohod a hlavně vztahů – ukáží se v dalších dnech.