Raci a srpnová novoluní

Srpen má neobvykle dvě novoluní. První nastane 1.8. a Rakům odemyká novou cestu k financím, během nadcházejících dní se ukáže. Může souviset s dětmi, rodinou a partnery nebo jinými příležitostmi ke zlepšení financí, majetku či osobní hodnoty. Raci si uvědomí svou cenu. Kdo zahájí nějakou tvořivou činnost, měla by mu přinést zisk. Smlouvy a dokumenty ale podepisujte až od 2.8., kdy se Merkur vydává ze zpětného chodu kupředu. Úplněk 15.8.vytahuje nebo uzavírá téma sexuality, společných peněz, zdrojů a majetku (s partnerem, rodinou nebo finanční institucí). Mars bude Raky od 18.8. nutit fungovat ve vyšším tempu komunikace, cestování, vzdělávání se. Budete řešit záležitosti se sousedy nebo sourozenci, a více též drobné denní rozepře. Druhé novoluní připadá na 30.8. a otevírá nové výrazné možnosti ke vzdělávání, komunikaci a úředním věcem, dopravě, technice a širší rodině, které se ukáží v dalším měsíci.