Blíženecký srpen

Novoluní 1.8. Blížencům přináší podněty a impulsy kolem cest a výletů, dopravního prostředku, úřadů, učení, sourozenců. V nadcházejících dnech se ukáže, zda budete vyřizovat dokumenty a úřední záležitosti, řešit auto nebo jiný prostředek, sourozence a širší rodinu, najdete si nějaký zajímavý kurz nebo jinou formu vzdělávání. Úplňkové energie 15.8. uzavírají nebo vytahují téma kolem dětí, partnerů, vzdělávání, cestování nebo práva. 18.8.vstupuje Mars do znamení Panny a Blíženci pod jeho vlivem budou vynakládat hodně energie kolem rodiny, domova a zázemí. Vylepšovat domov, organizovat, přestavovat. Budou se řešit určité spory v rodině, zejména se ženami. Pozor na zdraví a psychiku. Druhé novoluní v srpnu připadá na 30.8. Otevírá cestu k domovu, bydlení, zázemí, zlepšení zdraví i psychiky.