Berani v srpnu

Novoluní 1.8. aktivuje Beranům novou cestu v partnerství, lásce, společnosti, v souvislosti s dětmi a tvorbou. Silné planetární energie ve Lvu vyzdvihují Beranům tato témata pro srpen obecně, Berani si tento čas bezvadně užijí a bude to pro ně plodné období i v práci. Úplňkové síly těsně kolem 15.8. uzavřou nebo vytáhnou na světlo situace kolem přátel, skupin, společenství. Berani si ujasní s kým se chtějí dále stýkat, nebo kam jinam se chtějí posunout, po kom (čem) touží a co si přejí. Od 18.8. Mars aktivuje oblast spolupráce, povinností, péče a zdraví. 30.8. nastane ještě další novoluní v tomto měsíci, a to otevírá cestu k novým pracovním příležitostem, úkolům, ohledně zdraví a péče. V dalším měsíci vás čeká hodně práce a povinností, řešení rodinných věcí.

Srpen ´19 a Býci

Novoluní hned 1.8. otevírá pro další dny novou cestu kolem rodiny, bydlení nebo pracovního zázemí. Budete vylepšovat domov – jak fyzicky, tak v rámci dobrých vztahů, budovat pevnou půdu pod nohama a stabilní základy. Zlepšuje se psychický stav i zdraví. Oproti tomu úplněk 15.8.vyjasňuje nebo uzavírá kolem témat práce, kariéry, životního směřování. Mars vstupuje 18.8. do Panny a Býkům aktivuje oblast lásky a milostné touhy, kreativity a zábavy, společnosti, oslav a dětí. Velmi vhodná doba pro početí a tvorbu obecně, ale i pro pohovory, přijímací řízení a seznámení s důležitými lidmi, budete mít silné vyzařování. Druhé srpnové novoluní nastává 30.8. a otevírá nové výrazné možnosti kolem pracovního partnerství, tvorby, dětí a lásky, které se projeví v dalším měsíci.

Blíženecký srpen

Novoluní 1.8. Blížencům přináší podněty a impulsy kolem cest a výletů, dopravního prostředku, úřadů, učení, sourozenců. V nadcházejících dnech se ukáže, zda budete vyřizovat dokumenty a úřední záležitosti, řešit auto nebo jiný prostředek, sourozence a širší rodinu, najdete si nějaký zajímavý kurz nebo jinou formu vzdělávání. Úplňkové energie 15.8. uzavírají nebo vytahují téma kolem dětí, partnerů, vzdělávání, cestování nebo práva. 18.8.vstupuje Mars do znamení Panny a Blíženci pod jeho vlivem budou vynakládat hodně energie kolem rodiny, domova a zázemí. Vylepšovat domov, organizovat, přestavovat. Budou se řešit určité spory v rodině, zejména se ženami. Pozor na zdraví a psychiku. Druhé novoluní v srpnu připadá na 30.8. Otevírá cestu k domovu, bydlení, zázemí, zlepšení zdraví i psychiky.

Raci a srpnová novoluní

Srpen má neobvykle dvě novoluní. První nastane 1.8. a Rakům odemyká novou cestu k financím, během nadcházejících dní se ukáže. Může souviset s dětmi, rodinou a partnery nebo jinými příležitostmi ke zlepšení financí, majetku či osobní hodnoty. Raci si uvědomí svou cenu. Kdo zahájí nějakou tvořivou činnost, měla by mu přinést zisk. Smlouvy a dokumenty ale podepisujte až od 2.8., kdy se Merkur vydává ze zpětného chodu kupředu. Úplněk 15.8.vytahuje nebo uzavírá téma sexuality, společných peněz, zdrojů a majetku (s partnerem, rodinou nebo finanční institucí). Mars bude Raky od 18.8. nutit fungovat ve vyšším tempu komunikace, cestování, vzdělávání se. Budete řešit záležitosti se sousedy nebo sourozenci, a více též drobné denní rozepře. Druhé novoluní připadá na 30.8. a otevírá nové výrazné možnosti ke vzdělávání, komunikaci a úředním věcem, dopravě, technice a širší rodině, které se ukáží v dalším měsíci.

Lví august 2019

Novoluní 1.8. je pro Lvy důležité. Uskuteční se ve vlastním znamením znamení a otevírá Lvům novou cestu k jejich cílům a přáním, nebo k realizaci projektů a osobním posunu. Téma bude plodnost a tvorba, a proto co Lvi v dalších dvou týdnech zahájí, bude mít šanci na úspěch.  Venuše ve vašem znamení vám v tomto čase dává ještě větší záři a charisma, jste všude vidět a slyšet. Posílí to ještě Merkur, který 11.8.také vstoupí do Lva a roztočí ještě energie cestování, komunikace, podepisování. Obecně je toto skvělý lví čas, kolem období narozenin je ale také vhodné bilancovat uplynulý osobní rok. Mars aktivuje finance, majetek a hodnoty, budete se věnovat penězům, točit je. Úplněk 15.8. vyjasní v osobních či partnerských vztazích, i kolem peněz. Nastaví se nová pravidla. Další novoluní  30.8. chystá novou cestu a impulsy kolem financí a majetku, která se v dalších dnech ukáže.

Panny a srpen ´19

Panny se připravují na uzavření svého osobního ročního cyklu. Novoluní 1.8.jim odemyká cestu k rekapitulaci, přemýšlení o tom, co ukončit a uzavřít a jak fungovat dále. Pomyslně se stahují do nitra a rozjímání. Úplňkové síly kolem 15.8.vytahují téma úkolů, práce spolupráce nebo nějaké aktivity, případně téma zdraví, pomoci a péče. Mars pošťouchne Panny od 18.8. v aktivitě, jelikož vstupuje do vlastního znamení. Budete mít dost síly na vyřešení mnoha problémů, uzavření a dokončení nutných záležitostí, ale pamatujte že všeho s mírou – není cílem se přepnout. Druhé novoluní v měsíci připadá na 30.8. a je pro Panny nejdůležitější v roce. Probíhá ve vlastním znamení Panny a je tentokrát neobvykle silné, sejde se při něm 5 planet v Panně pohromadě. Novoluní odemyká novou životní cestu, realizaci přání a cílů. Je výhodné chytit příležitost, která se objeví do 14 dnů a jít za ní.

Váhy a Štíři v srpnu

VÁHY

Fáze novoluní Vahám symbolicky otevírá cestu do společnosti, ke skupinám a přátelům, k důležitým osobám pro budoucnost. Novoluní proběhne 1.8. Téma spolků, skupin, přátelství, přání a ideí je aktivované po celý měsíc. Úplněk 15.8. vytahuje na světlo nebo ukončuje záležitosti spojené s láskou a partnerem (možno i pracovní partnerství), dětmi, tvorbou. Mars od 18.8. začne působit v oblasti uzavírání a ukončuje vše, co už nemá pokračovat (nejspíše určitá činnost). Pozor na pomluvy, skryté nepřátele a vyjevení tajemství, která měla zůstat skryta. Druhé srpnové novoluní 30.8. ještě přispívá k uzavíracímu procesu, který již Mars aktivoval a zahajuje rekapitulaci uplynulého osobního roku. Váhy čeká introspekce, přemítání co a jak dál. Pozor na psychiku a zdraví.

ŠTÍR 

Novoluní 1.8. Štírům pomyslně odemyká dveře v postupu, kariéře, jménu ve společnosti. V následujících dnech se ukáže cesta. Můžete mít úspěšné pohovory, změnu práce, posun. Změny budou ku prospěchu, zlepší se vaše podmínky. Téma kariéry a vaší pozice ve společnosti je aktuální skoro celý měsíc. Úplňkové síly kolem 15.8. vyjasňují nebo uzavírají cosi ohledně bydliště, rodiny, domova. Můžou je provázet silné emoce v souvislosti s rodinou (hlavně ženami v rodině), choulostivější psychika i zdraví. 18.8. Mars vstupuje do znamení Panny a rozhýbá vám oblast přátel, skupin. Teď je potřeba spolupracovat s druhými, nebýt individualista. Kdo potřebuje pomoc, ať si přátelům řekne, vyjdou vstříc. Choďte do společnosti, může přijít důležitá osoba pro budoucnost. Druhé srpnové novoluní se silnou planetární energií probíhá 30.8. a přináší další impulsy do oblasti skupin a přátel. Projeví se v dalších dnech.

Srpnové cestování pro Střelce

C

Střelec má v srpnu zaktivované téma cestování, vzdělávání, práva, filozofie a duchovně ezoterických nauk. Novoluní 1.8. aktivuje možnosti ve zmíněných tématech. Projeví se v nadcházejících dnech. Střelcům se otevřou myšlenky a impulsy k cestování, studiu, duchovním učením, budou hledat kurzy, knihy, rady a moudrosti nebo možnosti práva. 15.8. uzavírají nebo vytahují úplňkové síly na povrch záležitosti kolem cest, dopravy, úřadů a dokumentů, učení, informací a techniky, sourozenců či sousedů. Mars 18.8. aktivuje oblast práce, kariéry, nadřízených. Budete aktivní, ctižádostiví (ale pozor na spory s nadřízenými), máte touhu a chuť se více prosadit. Vhodný čas k uzavírání dohod, reorganizace práce a posunu, návštěvám společnosti. Druhé novoluní v srpnu připadá na 30.8. a posílá další impulsy kolem práce a kariéry, které se ukáží v průběhu dvou týdnů a budou ku prospěchu Střelců.

Kozorozi, Vodnáři a srpen 2019

KOZOROH

Kozorozi mají v srpnu zaktivovanou oblast společného majetku, financí, hodnot, sexuality a hlubších vrstev psychiky. Novoluní 1.8. přinese v těchto tématech nové impulsy, které se ukáží v průběhu dvou týdnů. Mohou to být nové možnosti kolem zhodnocení (nebo řešení) společných peněz a majetku, dědictví, společného podnikání. Kdo chce půjčku nebo hypotéku, má dobré šance. Je to vhodné období na psychoterapii, řešení skrytých vzorců chování a hlubších vrstev psychiky. Také může být aktivováno téma sexu a sexuality, intimního vztahu. Úplněk 15.8. vyjasňuje nebo uzavírá téma peněz a finančních záležitostí, hodnot a majetku. Mars od 18.8. aktivuje věci právní, úřední a soudní nebo ohledně studia, ciziny a cestování, možná i touhu po duchovním rozvoji. 30.8. se odehraje druhé novoluní v měsíci, které otevírá slibnou cestu ke změnám kolem práce, cestování a studia.

VODNÁŘ

Slunce prochází protilehlým znamením Lva, Vodnáři jsou v polovině osobního ročního cyklu a jako by byli více na očích ostatním. Řeší vztahy a konfrontace s druhými. V tuto dobu je důležité hledět na kompromis, potřeby partnerů a ostatních blízkých, není dobré prosazovat sobecky jen své zájmy. Snažte se být objektivní a mít ohledy na postoje a názory druhých. Měsíc je ve fázi novoluní hned 1.8. a symbolicky otevírá novou cestu ve vztazích. Během dalších dnů se objeví nějaké nové možnosti, impulsy…může to být nový partner, dítě, tvorba, projekt, nové smlouvy a dohody. Silný úplněk 15.8. vytahuje nebo ukončuje vztahy, téma domova, rodiny. Přináší konfrontace, vyjasňují se názory, přenastavují se dohody. Od 18.8. se aktivují energie kolem tématu společných peněz a majetku, společného vlastnictví, ale také sexuality a intimních energií. 30.8. proběhne druhé novoluní v měsíci, které do společných hodnot, peněz a majetku nebo též sexu a intimity přinese nové impulsy v nadcházejících dnech, které budou ku prospěchu Vodnářů.

Ryby v srpnu

Srpnové novoluní proběhne 1.8. a Rybám otevírá téma práce, spolupráce, úkolů, povinností, péče a pomoci druhým, zdraví. Ryby budou muset plnit sliby, řešit resty, dotahovat úkoly. Může se objevit nová možnost spolupráce nebo spolupracovníci. V tuto dobu je vhodné začít dělat něco pro své zdraví, řešit odkládané problémy. Možná budete muset někomu blízkému více pomáhat, starat se a pečovat. Ryby čeká dost práce. Úplněk 15.5. uzavírá určité situace. Psychika je choulostivá, taktéž pozor na zdraví. Nevyhýbejte se problémům, které se vyjeví, řešte je. Od 18.8 začne Mars působit v oblasti vztahů…často sem vnáší střety a konfrontace. Jsou potřeba k vyjasnění priorit a zájmů obou stran, ale nakonec je důležité dojít ke kompromisu, nehledět jen na vlastní zájmy a vítězství, snažte se být objektivní. Mohou se objevit právní spory, aktivují se smlouvy a dohody. 30.8. proběhne druhé srpnové novoluní, které symbolicky otevírá nové možnosti ve vztazích a dohodách, zlepšení (i pracovních) podmínek, jenž se ukáží v dalších dnech.