Berani a červenec 2019

V červenci mají Berani zdůrazněnou oblast domova a rodiny. Novoluní proběhne 2.7. a ve zmíněných tématech aktivuje nové možnosti, které se vyjeví do půlky července. Mohou souviset s bydlištěm, bytem, stěhováním, rodinou (hlavně ženami v rodě). Aktivity kolem rodiny a bydlení již probíhaly v červnu, kdy zde energii rozproudil Mars, takže další události mohou být jak pokračováním a vývojem, tak novými impulsy. Je třeba, aby si Berani upevňovali zázemí, domácí či pracovní. Můžete zkrášlovat a upravovat byt, stěhovat, pečovat o své zdraví a rodinné vztahy. Mars vstupuje 2.7.do znamení Lva a aktivuje Beranům téma dětí, lásky, zábavy, tvorby. Berani se odvážou, budou společenští, tvůrčí a kreativní, budou mít chuť tvořit, milovat, radovat se…zkrátka náležitě si užít léto! Kdo by rád počal dítě, má dobré šance. Ve Lvu je i Merkur, podporuje Beranům komunikaci a vyjadřování, je to vhodný čas i na pohovory, přijímací řízení, setkání s důležitou osobou, pracovně se daří. Berani budu dobře vidět a slyšet, všude jich bude „plno“. Úplněk 16.7. vytahuje či uzavírá téma kolem práce, kariéry… Berani si ujasňují co chtějí nebo co chtějí skončit, a také se jim vrací do života nedořešená partnerská témata.

Červenec 19 a Býci

Býkům nastává v červenci komunikační šrumec. Mají aktivovanou oblast psaného a mluveného slova, úřadů, dokumentů, dopravních prostředků, sourozenců a širší rodiny. Novoluní 2.7.zde aktivuje nové impulsy, které se v dalších dnech objeví.  Býci mají rádi svůj klid (a pokud nemají planety v osobním horoskopu ve vzdušných znameních, moc toho nenamluví), jenže teď to jinak nepůjde…budou vyřizovat, jednat, psát, telefonovat, jezdit, předávat informace. Je to vhodné období na kurzy a školení, učit se něco nového, být v kontaktu se sourozenci, sousedy, blízkým okolím… budete mít myšlenky na nové auto, kolo, loď nebo třeba komunikační techniku – nový počítač nebo mobil. Úplněk 16.7.ukončí nebo vytáhne na světlo cosi kolem zahraničí, úředních záležitostí a práva nebo studia. Retrográdní Merkur komplikuje písemnosti, jednání a komunikaci, dávejte až do konce měsíce pozor na dokumenty, smlouvy a vše co podepisujete. Hodně energie budou Býci vynakládat také na svůj domov, zázemí, bydliště a rodinu – úpravy, opravy, péče, zařizování, zkrátka práce kolem domova…ale Býci to dělají vlastně rádi a také jim vše vzkvétá pod rukama. Pozor však na psychiku a zdraví. Býkům narozeným těsně kolem 26.4. probíhají v životě velké změny.

Blíženci 07/19

Blíženci mají v červenci zaktivované téma peněz. Novoluní na začátku měsíce 2.7. zde otevírá novou cestu kolem peněz a majetku, zvýšení prestiže a vlastní hodnoty…objeví se od půlky měsíce. Budou se zabývat tím, co je pro ně adekvátní hodnota a cena – jak zlepšit své finanční možnosti. Mars a Merkur se pohybují celý měsíc ve Lvu, což pro Blížence značí velkou aktivitu kolem úřadů, komunikace, cest, širšího okolí…budou řešit dopravní prostředek, drobné konflikty (se sousedy, sourozenci nebo úřady). Je to vhodný čas na vyřizování, obchod, vzdělávání, cestování – můžete toho využít a vyřídit vše potřebné, co jste odkládali. Dobré období pro návštěvy, školení, řešení písemností. Úplňkové síly kolem 16.7. vyjasní či uzavřou téma ohledně financí, případně sexuality. Dejte pozor na úřední jednání, závazky a dluhy z minulosti, společně sdílené energie (obchodní partnerství, SJM, apod.), budete je muset řešit. Úplňkové energie jsou tentokrát dost silné, mohou se ukázat osudové zkoušky.

Račí měsíc červenec

Raci jsou děti léta, zrození v období nejdelších dní – hluboké a čisté duše…a toto je jejich čas. Poslední měsíc uzavírali svůj osobní roční cyklus a se dnem narozenin vstupují do nového. Je dobré bilancovat uplynulý rok, co se povedlo a co ne (a proč), udělat další plány. Nejdůležitější račí novoluní v tomto roce nastává hned na začátku měsíce 2.7. a přináší Rakům impulsy, které je začnou směrovat na novou životní cestu. Venuše se pohybuje od 3.7. Rakem a ozáří všechny račí zrozence svým kouzlem a půvabem, po půlce měsíce se do Raka vrací zpět Merkur a Raci budou všude vidět a slyšet, budou dělat dobrý dojem. Můžete velmi dobře zapůsobit, kde potřebujete – využijte toho. Úplněk 16.7. je velmi silný, citliví Raci to budou vnímat už pár dní předem. Ukončí nebo vyjasní kolem blízkých vztahů (partnerských, rodinných, pracovních), smluv, dohod, pravidel… přináší zkoušku. Merkur je ve zpětném chodu a brzdí komunikaci, pokud můžete odložit podpisy, smlouvy apod. do konce měsíce, udělejte to a jinak vše důkladně prověřujte. Budou se vám vracet nedořešené záležitosti, posun kupředu přijde až od 2.8. dále. Mars ve Lvu aktivuje Rakům oblast peněz, hodnot, majetku. Budou přemýšlet, jak zlepšit své finance, zvýšit svou cenu, točit peníze.

Červencoví Lvi

V červenci působí ve znamení Lva aktivní bojovný Mars a Lvi pod jeho vlivem budou akční a činorodí. Mars jim dodá vitalitu, fyzickou energii, bojovnost a snahu prosadit se. Mohou toto období využít k tomu, aby udělali kus práce, vyřešili situace, které se táhnou, zasadili se o svá práva, překonali zkoušky. Zvýšená aktivita se však musí s rozmyslem napřít správným směrem, abyste zbytečně nemrhali energií a nevyčerpali se. Novoluní 2.7. zahajuje období, kdy vědomě či podvědomě začínáte přemýšlet nad svou životní cestou, nad tím, co by se mělo uzavřít. Připravujete se na novoluní ve vašem znamení, které nastane příští měsíc. Úplněk 16.7. vytáhne téma kolem spolupracovníků, práce, péče a pomoci nebo zdraví, může vytáhnout téma hodnot a ocenění. Jde o intenzivní úplněk, který může být náročnější na psychiku. Merkur se pohybuje také znamením Lva (do 19.7.) a Lvi budou hodně komunikovat, prezentovat své názory, cestovat, psát, bude o nich slyšet. Pak se Merkur vrací na pár týdnů zpět do Raka a v tomto období je třeba pečlivě prověřovat vše co budete podepisovat, dohody, smlouvy. Lvům se vrátí k dořešení situace z minulosti. Slunce vstupuje do Lva 23.7. a Lvi se připravují na období svých narozenin…co zahájíte v den svých narozenin, má velkou šanci uspět.

Červenec 2019 a Panny

Pannám planetární vlivy v červenci zaktivovaly energie kolem přátel, skupin a společenství. Hned na začátku července proběhne novoluní (2.7.), které zde otevírá nové možnosti…Panny budou navigovány mezi přátele, do společnosti, ke skupinám a aktivitám se společným cílem či zájmem. Otevírají se nové možnosti ke splnění přání, cílů, nová přátelství, seznámení s důležitou osobou pro vaši budoucnost. Využijte každé příležitosti a rozhodně se nestahujte do ústraní. Panny také budou v červenci řešit nedokončené věci, které se jim budou vracet, hlavně v souvislosti s domovem a rodinou. Pozor na pomluvy a tajné nepřátelé, mohou vyjít najevo věci, které měly zůstat skryté. Červencový úplněk připadá na 16.7. a síly plného měsíce vytáhnou na povrch téma související s nadřízenými, spolupracovníky, či kolem dětí, tvorby a lásky. Tento úplněk je v intenzivních planetárních konstelacích a dá se predikovat silné téma, osudová zkouška. Od 19.7. Merkur bude ve zpětném chodu, mohou se objevit či ozvat osoby z minulosti, neuzavřené věci. V tomto období si každý podepsaný dokument, smlouvu, dohodu řádně zkontrolujte, pokud nemůžete s podpisem počkat do příštího měsíce….retrográdní Merkur zašmodrchává a komplikuje komunikaci, písemnosti, techniku.

7/19 a Štíři a Váhy

VÁHY

Váhy mají zaktivovanou oblast práce, společenského postavení, životního směřování. Novoluní 2.7. zde odemyká cestu k posunu v pracovních věcech a kariéře. Je to výborný čas k nastavení projektů, pohovory a jednání, může přijít ocenění, úspěch (i když třeba jen dílčí). Případná změna práce se však dořeší až později, koncem léta. Merkur a Mars procházejí znamením Lva a Vahám vnášejí mnoho mentální i faktické energie do oblasti přátel a skupin. Váhy milují společnost a teď si jí užijí dosyta…rozhodně neseďte doma, sdružujte se s přáteli, bavte se, zkuste se angažovat v nějakém skupinovém projektu – teď byste neměli být individualističtí, s pomocí druhých dokážete mnohem víc. Kdo potřebuje nějakou pomoc, může si přátelům říci – vyjdou mu vstříc. V tomto období je pravděpodobné, že potkáte důležitou osobu pro vaši budoucnost. Od 7.7. do 2.8. si však dejte pozor na veškeré dokumenty, smlouvy a vše, co podepisujete – Merkur je ve zpětném chodu a písemnosti, dopravu a techniku komplikuje – vše důkladně prověřujte. Do fáze úplňku se Měsíc dostává 16.7. a tyto síly vytáhnou nebo uzavřou Vahám téma kolem bydlení, zázemí (možno i pracovního), upevnění životné pozice a jistoty, rodiny…v této souvislosti se mohou vrátit déle nedořešené záležitosti, nebo také nastavování nových pravidel a podmínek ohledně domova a rodiny, práce a kariéry. Za úplňku také často dochází ke konfliktům s opačným pohlavím.

ŠTÍR

Červenec je pro Štíry naprosto skvělý termín k cestování. Planetárně mají Štíři zaktivované právě téma cestování, ciziny, rozšiřování obzorů a poznávání vzdáleného, také studia a práva. Ostatně, novoluní hned na začátku měsíce 2.7. zde otevírá nové možnosti, přináší nové impulsy, které se následující dny vyjeví – může to být přihlášení do studia, kurzu, ezoterické nebo duchovní akce, plánování dovolené, obchody s cizinou, úřední nebo soudní a právní věci. Merkur s Marsem působí Štírům v oblasti práce, kariéry, vyšších autorit a životního směřování. Zde bude soustředěno mnoho mentální i faktické energie. Budete mít dobré nápady, ambice i chuť do práce, ale pozor na střety s nadřízenými. Může přijít ocenění, zvýšení vaší (i společenské) prestiže. V tuto dobu se často v práci přeplánovává, reorganizuje, ale je to vhodný čas na obchodní jednání. Dejte však pozor na veškeré písemnosti a podepisování smluv a dokumentů, Merkur je v období 7.7. – 2.8. retrográdní, a v tento čas se zadrhává a komplikuje komunikace, písemnosti, doprava a technika. Všechno, co podepisujete pečlivě kontrolujte. Úplněk 16.7. vytahuje na světlo (nebo vrací k dořešení) téma kolem písemností, úřadů, sousedů a sourozenců, dopravních prostředků, mobilů, počítačů…

Střelci v červenci

Střelci mají zaktivovanou oblast společného majetku, financí, hodnot, sexuality a hlubších vrstev psychiky. Novoluní 2.7. přinese nové impulsy v těchto tématech, které se objeví do dvou týdnů. Mohou přijít nové možnosti ohledně zhodnocení (nebo řešení) společných peněz a majetku, získání dědictví, společného podnikání. Kdo potřebuje půjčku nebo hypotéku, má dobré šance. Je to také vhodné období na psychoterapii a řešení skrytých vzorců chování, hlubších vrstev psychiky. V dalším případě může být aktivováno téma sexu a sexuality, intimního vztahu. Merkur s Marsem působí na témata ciziny, cestování, rozšiřování vědomostí, nebo práva a soudů. Bude se řešit dovolená, cesta do zahraničí, kontakt s cizinou nebo cizinci, studium, kurzy a nebo i další možnosti rozvoje duchovních a filozofických směrů.  Úplněk vychází na 16.7. a vytáhne na světlo či uzavírá téma spojené s penězi, hodnotami, úředními věcmi. Je třeba dát do pořádku své finanční záležitosti a majetek, vypořádat závazky, uhradit dluhy…přichází zkouška, mohou se vracet starší nedořešené věci. Tento úplněk pro vás může být náročnější, a to už den či dva předem. Obecně buďte od 7.7. opatrní ve všem, co budete podepisovat – Merkur (planeta komunikace, informací a písemností) couvá a Jupiter (vaše vládnoucí planeta) též. Vše pečlivě zkoumejte a čtěte, vyřizujte nedořešené věci.

Červenec pro Kozorohy a Vodnáře

KOZOROH

Slunce prochází Rakem, protilehlým znamením Kozoroha. V tomto období jsou Kozorozi v polovině osobního ročního cyklu. Jakoby byli víc vidět, více na očích ostatním. Řeší vztahy a konfrontace s druhými. V tuto dobu je důležitéhledět na kompromis a také potřeby partnerů a ostatních blízkých lidí, není dobré prosazovat sobecky svézájmy a být individualističtí.Snažte se být objektivní a mít ohledy na druhé, jejich postoje a názory. Měsíc do fáze novoluní vstupuje hned 2.7. a symbolicky otevírá novou cestu ve vztazích. Během dalších dnů se objeví nějaké nové možnosti, impulsy. Merkur a Mars ve znamení Lva působí kolem společných peněz a majetku, a vy budete mnoho myšlenek i energie vydávat tímto směrem – kolem řešení SJM, dluhů, závazků, půjček, alimentů, dědictví, společného podnikání, investic apod., nebo také sexuality. Pokud však budete muset něco podepisovat, zavazovat se k něčemu písemně, vše pečlivě prozkoumejte, pročtěte. Merkur bude od 7.7. do začátku srpna ve zpětném chodu a písemnosti, dohody a smlouvy se komplikují. Kdo může, ať počká. 16.7. nastává úplněk, pro Kozorohy nejdůležitější v roce. Vytahuje ven (nebo uzavírá) vztahové věci. Řeší se nedořešené, přichází silné emoce a zkoušky, přenastavují se pravidla. Vycházejí najevo syrové konfrontace hlavně s opačným pohlavím. Kozorozi narození těsně kolem 6.1. mohou pociťovat výraznější zátěž (jak psychickou tak fyzickou), omezení vitality, sklíčenost, starosti a zkoušky, nebo řešit zdravotní problémy.

VODNÁŘ

Červencové novoluní proběhne 2.7. a Vodnářům otevírá téma práce, spolupráce, úkolů,  povinností, péče a pomoci druhým, zdraví. Vodnáři budou muset plnit co slíbili, řešit resty, dotahovat úkoly. Může se objevit nová možnost spolupráce, nebo noví spolupracovníci. V tuto dobu je vhodné nastartovat zdravější režim, udělat něco pro své zdraví, řešit odkládané zdravotní problémy. Mnozí Vodnáři budou muset někomu blízkému více pomáhat, starat se a pečovat. Vrátí se nedořešené starší věci a bude nutné se jim věnovat a dále je neodkládat. Vodnáře čeká dost práce. Mars ve znamení Lva roztáčí energii v oblasti vztahů…často sem vnáší střety a konfrontace. Ty jsou potřeba k vyjasnění priorit a zájmů obou stran, ale nakonec je důležité dojít ke kompromisu, nebo hledat schůdné řešení pro obě strany, nehrát jen na vlastní zájmy a vítězství. Snažte se být objektivní a nesoutěžit, konstruktivně řešit problémy a raději nastavit nová funkční pravidla a dohody. Mohou se objevit právní spory. Pokud budete něco podepisovat, vše pečlivě prostudujte, Merkur je od 7.7. ve zpětném chodu a komplikuje písemnosti (i techniku a dopravu). Úplněk proběhne 16.7. a působí na téma psychiky a zdraví. Vytahuje také na světlo věci, které by se měly ukončit. Příští úplněk uzavře nebo osvětlí téma v partnerských a blízkých vztazích. Téma vztahů se zdůrazní a aktivuje od 23.7. pro další období.

Ryby v červenci

Pro Ryby je červenec příznivým časem. Slunce prochází Rakem a na Ryby příznivě působí harmonickým aspektem trigonu. Posiluje Rybám vitalitu a působí na oblast tvorby a plodnosti, radosti ze života, lásky, dětí, koníčků a zábavy. Ryby by měly chodit do společnosti, tvořit, bavit se, užívat radosti života, věnovat se dětem. Kdo chce počít dítě, má dobré vyhlídky. Je to plodný a tvořivý čas (a výborné období též na zkoušky a pohovory), využijte jej. 2.7. nastává novoluní a přináší novou cestu, nové impulsy do zmíněných témat. Objeví se během dvou týdnů. Úplněk bude 16.7. a vynáší na světlo (nebo uzavírá) téma kolem přátel, společnosti, skupin a kolektivních zájmů nebo vašich přání. Může přijít výrazná zkouška a emoční situace. Mars prochází Lvem a jeho vliv pro Ryby bude patrný hlavně kolem práce a povinností, péče, spolupracovníků, zdraví. Budete muset plnit, co jste slíbili, objeví se závazky z minulosti nebo také nutnost péče a pomoci někomu blízkému. Pokud budete podepisovat nějaké dokumenty, smlouvy apod., buďte důslední a vše pečlivě prověřujte. Od 7.7. do bude Merkur ve zpětném chodu a komplikuje písemnosti, dokumenty, komunikaci a dopravu. Kdo si může dovolit počkat, radím vydržet do 2.8., kdy se Merkur opět rozběhne kupředu a věci se posunou.