Beraní červen 2019

Berani se v červnu skoro nezastaví… novoluní hned na začátku měsíce 3.6. aktivuje nové impulsy a možnosti ohledně komunikace, informací, cest…takže Berani budou hlavně jezdit, vyřizovat, komunikovat, psát, shánět, předávat informace. Čekají je služební cesty, školení, studium, běhání po úřadech, řešení se sourozenci a obecně kolem rodinných vztahů. Využijte toho a vyřiďte všechny úřední záležitosti, které jste odkládali. Tenhle šrumec trochu povolí až v poslední dekádě června, to už se pozornost začne zaměřovat více na domov, rodinu, bydliště, ale i tam bude potřeba vydávat dost energie, usměrňovat nedorozumění, starat se, řešit a zařizovat. Budete přestavovat a vylepšovat domácnost, řešit bydlení, vztahy v rodině (zejména se ženami v rodě), nebo také zdraví a psychiku. Je potřeba mít pevnou půdu pod nohama, vylepšené zázemí – možnost mít soukromí pro obnovu duše, i když jste dobrodružná povaha, co má ráda akci a oproti například Raku nebo Býku svému zázemí a soukromí nepřikládá až takovou váhu. Červnový úplněk nastává 17.6. a vytáhne na světlo nebo ukončí záležitosti kolem úřadů nebo práva, studia, cestování či zahraničí.

Býci v červnu 2019

Býkům vládne planeta Venuše a ještě do 9.6.prochází vaším vlastním znamením. Pod jejím vlivem tedy více záříte a jste šarmantní a přívětiví…využijte toho tam, kde potřebujete udělat dobrý dojem. Potom se posune do znamení Blíženců a přinese lehce příznivý vliv do vašich financí a hodnot…neznamená to sice velké finanční výhry, ale to, že si dopřejete po čem toužíte – a to hlavně ve hmatatelné formě, tedy masáže, nové kvalitní oblečení, výborné jídlo, parfém…zkrátka si uděláte radost, protože si to zasloužíte. Energie novoluní 3.6. otevírá cestu právě ke zvýšení vaší hodnoty – ať už formou peněz (zvýšení příjmů, přivýdělku) nebo jiných potěšení. Ukáže se v následujících dnech… Naopak úplňkové síly kolem 17.6. vynesou nebo uzavřou téma financí či majetku, který máte společný s někým dalším (sjm, rodina, obchodní partnerství, banky, apod.) Hlídejte si, ať máte do úplňku veškeré závazky a pohledávky v pořádku. Během června budou Býci hodně jezdit, jednat, vyřizovat, komunikovat, absolvovat návštěvy. Řeší se také dopravní prostředek, školení či studium, úřady. Býkům narozeným těsně kolem 25.4. nese v poslední době energie Uranu výrazné změny v životě…starší a ti, kteří mají potíže s kardiovaskulárním systémem, by si měli hlídat zdraví.

Červen a Blíženci

Slunce prochází znamením Blíženců do 21.6. Je to období kolem narozenin, kdy jsou Blíženci ve svém živlu…jezdí, vyřizují, komunikují, zkoumají, vymýšlí…v této době je přínosné bilancovat uplynulý osobní rok, shrnout co se povedlo, co ne (a proč), udělat další plán… faktem je, že v období před narozeninami můžete mít citlivou psychiku a zdraví, vnitřně podvědomě uzavírat určité věci, roční cyklus… Novoluní 3.6. je pro vás nejdůležitější v roce, je ve vašem vlastním znamení a přináší nové impulsy, nové začátky, projekty, plány, které se týkají vás samotných…  naopak úplňkové síly 17.6.vytahují na povrch vztahové záležitosti. Řeší se blízké vztahy – partnerské, rodinné, pracovně partnerské…anebo také obecně dohody, smlouvy, pravidla, soudní věci. V poslední dekádě června se pozornost a energie zaměří do oblasti peněz, majetku, hodnot. Budete nakupovat, utrácet, řešit finance, jak zlepšit vaši hodnotu, zda máte, co si zasloužíte…

Raci v červnu

Blíží se čas račích narozenin a Raci v červnu – ať už vědomě nebo podvědomě – rekapitulují svůj uplynulý osobní roční cyklus. Je to období náročné na citlivou račí psychiku. Novoluní 3.6. aktivuje tento proces sebezpytu a rozjímání, ač příroda kvete, Raci se stahují do svého krunýře. Merkur hned poté, 4.6. vstupuje do znamení Raka, a tak budou hodně komunikovat a přemýšlet, psát či podepisovat. Nezůstane ale jen u slov. Jelikož Mars se celý červen pohybuje Rakem, přijdou na řadu také činy. Raci budou v jednom kole, budou mít hodně energie a mohou výrazně posunout dopředu věci, které řeší, překonat překážky. Ale je třeba neplýtvat energií, koncentrovat ji na smysluplné věci. Obecně mají Raci náročnější rok, jelikož se protilehlým znamením Kozoroha pohybuje Saturn, který přináší značnou zátěž. Zejména Raci narození koncem první červencové dekády ji mohou pociťovat. 17.6. nastává úplněk, těsně před ním může být psychika dost choulostivá. Tento úplněk vytáhne téma spolupráce zdraví, ciziny, péče. 21.6. nastává letní Slunovrat, Slunce vstupuje do znamení Raka. Raci se chystají na své narozeniny a měli by si zrekapitulovat svůj uplynulý osobní rok. S dalším novoluním hned na začátku července se jim otevře nová cesta.

Lvi a červen 2019

Lvi by měli v červnu hodně chodit do společnosti! Mají aktivované skupiny, spolky, přátele. Teď je vhodný čas na společné činnosti, projekty, skupinové aktivity, sdílení stejných idejí. Novoluní 3.6. vám navíc v této oblasti otevírá nové možnosti. Můžete se dostat do společenství, kam chcete patřit, potkat někoho důležitého pro budoucnost, zahájit společný projekt…anebo si alespoň užít zábavu a zazářit ve skupině. Umělecky založení Lvi také mohou úspěšně tvořit a mít dobrou inspiraci, duchovně založení Lvi zase mysl nastavenou k rozvoji spirituality. 17.6. se Luna dostává do fáze úplňku, který Lvům osvětlí téma lásky, dětí, plodů a tvorby, může příznivě rozvinout i téma cestování, studia, soudů, ženských energií. Na konci června se přesune Merkur do vašeho znamení, a tak vás bude všude plno, všude o sobě dáte slyšet, budete sypat nápady…a také se rádi poslouchat 😊 Mars v tomto období působí tak, že uzavírá a ukončuje něco, co už nemá dále trvat…např. práce, spolupráce, nějaká aktivita. Pozor také na pomluvy a tajné nepřátele, odkrývají se i věci z minulosti.

Panny a červen 2019

Panny mají v červnu exponovanou hlavně oblast práce, kariéry, společenského postavení. Novoluní 3.6. jim právě ve zmíněných oblastech přináší nové impulsy, směruje na novou cestu. Může přijít posun, nová práce, nové možnosti a příležitosti…které se ukáží během dalších 14ti dní. Hodně komunikace v souvislosti s prací…pohovory, vyjednávání, písemnosti. Mars prochází znamením Raka a Pannám tak aktivuje oblast skupin, přátel a spolupráce. Výborný čas na společné aktivity, hlavně fyzické, sportovní. Je vhodné bojovat za nějaký společný ideál, posunout společně věci kupředu. Může přijít pomoc a podpora od přátel, nebojte si o ni říci. Také se můžete seznámit s důležitou osobou pro budoucnost. Červnový úplněk připadá na den 17.6. a vytahuje či uzavírá téma kolem domova, bydlení, zázemí, rodiny (hlavně žen v rodině), zdraví. Může dojít k významným a pozitivním změnám. Na Panny působí Uran ze znamení Býka a přináší jim nečekané a osvobozující změny, chuť k novým věcem, podporuje jejich nezávislost, přináší změny kolem studia, cestování, filozofie či práva (nejen v červnu, ale i dále v průběhu roku), nyní to však mohou pociťovat hlavně Panny narozené koncem září.

Váhy a Štíři v červnu

VÁHY

Cestování, cizina, učení a studium, filozofie a právo…to jsou témata, která jsou aktuální pro Váhy na období června. Novoluní 3.6. aktivuje novou cestu právě ve zmíněných oblastech. O co konkrétně půjde – zda to bude řešení dovolené, studijní záležitosti, duchovní rozvoj nebo nové možnosti v právních věcech, se ukáže v nadcházejících 14ti dnech… Zato úplňkové síly kolem 17.6. uzavřou nebo vynesou na světlo cosi kolem dopravního prostředku a dopravy, cest, komunikace, dokumentů a úřadů nebo učení, případně sourozenců. Mars prochází znamením Raka a působí Vahám v oblasti práce a kariéry. Ukazuje, že sem budete vynakládat hodně energie, ale také na možné střety s nadřízenými či jinou autoritou. Budete se snažit prosadit, hájit své názory, a můžete si podstatně zvýšit prestiž a dobré jméno. Mohou přijít změny a reorganizace, je to vhodné období pro obchodní jednání a uzavírání dohod, nastavování pravidel.

ŠTÍR 

Štíři mají v červnu exponované téma společných peněz a majetku, sexu a intimních energií, přeměny a transformace. Nové impulsy v těchto oblastech aktivuje fáze novoluní 3.6. a projeví se do půlky měsíce…překlenutí krize je v dohledu, nebo též nové možnosti kolem společných financí a zdrojů. Nové impulsy kolem sexuality, početí, spojení. Zato za 14dní od novoluní – ve fázi úplňku 17.6., se vytáhne či uzavře téma spojené s osobními zdroji, majetkem a penězi, vlastní sebe hodnotou. Luna je při úplňku v konjunkci s Jupiterem, a to znamená silně příznivý vliv pro Štíry. Uvědomí si vlastní cenu. Mars a Merkur se pohybují znamením Raka a 21.6. do Raka vstoupí i Slunce, což pro Štíry značí, že hodně myšlenek a energie budou vynakládat na záležitosti spojené s cizinou a cestováním, právem, studiem a rozšiřováním vědomostí. Také v tomto období je chuť rozvíjet duchovní témata a obecně poznávat nové…nové teorie, nové lidi, krajiny, názory.

Červen 2019 a Střelci

V červnu se Střelci chtě nechtě nebudou moci zabývat jen sami sebou. Mají silně zdůrazněnou oblast partnerství, vztahů. Ocitají se v polovině svého osobního ročního cyklu, jsou ostatním jaksi více na očích. Nastává čas pro zohlednění druhého, spolupráci, kompromis…pokud teď o něco jde – vztah, dohody, pravidla, smlouvy, je nutné mít ohled i na druhé. Novoluní 3.6.zde přináší nové impulsy a otevírá nové možnosti. Ukáží se během dvou týdnů. Ovšem je třeba dořešit i věci z minula, budou se vám vracet…nejde se jen vrhnout na nové. Zde je nutné vynaložit určité úsilí, abyste se pohnuli…kolik vydáte, tolik se vám vrátí. Úplněk 17.6. bude pro vás silný a vytahuje na povrch právě partnerské věci…ale Lunu ve vašem znamení podporuje blízkost Jupitera a tak vše, co se vytáhne a co si dojednáte, bude mít v důsledku pro vás příznivý vliv. Mars s Merkurem se po celý červen pohybují Rakem, 21.6.do Raka vstoupí i Slunce a Střelci tak řeší společné peníze a majetek, společné zdroje i hodnoty (sjm, dluhy, půjčky, hypotéky, alimenty, dědictví apod.) Také je zaktivovaná sexualita a intimní vztahy.

Kozorozi a Vodnáři v červnu

KOZOROH

Pro Kozorohy jsou na období června planetárně zdůrazněné dvě astrologické oblasti – a to práce a vztahy. Slunce v Blížencích symbolicky svítí a tedy zviditelňuje téma práce (spolupráce a spolupracovníci, péče a pomoc, rutinní činnost, úkoly a povinnosti) a také i téma zdraví. Novoluní 3.6. otevírá zde novou cestu nebo možnost, která se ukáže během 14ti dnů. Úplňkové síly kolem 17.6. působí na psychiku Kozorohů…budou rozjímat jak se vztahy, jak dál obecně…a pomalu se připravovat na červencový úplněk, který cosi ohledně vztahů vyjasní. Den, dva před úplňkem mohou být náročné na psychiku, hlídejte si i zdraví. Merkur a Mars putují znamením Raka a Kozorohům tak aktivují vztahy, dohody, smlouvy. 21.6. do Raka vstoupí i Slunce a ještě více posvítí na toto téma…budou se řešit blízké vztahy a partnerství, smluvní ujednání, pravidla, právní věci. Energie Marsu bude chtít boj a prosazení se…díky tomu se sice mohou nějaké věci vyjasnit a vymezit, ale je nutné hledat nyní spíše dohodu a kompromis, nastavit nové vyhovující podmínky.

VODNÁŘ

Pro Vodnáře je červen příjemné období, Slunce v Blížencích na ně působí harmonickým trigonem a podporuje jejich vitalitu, lásku, tvorbu, kreativitu, děti a plodnost, zábavu a společenské akce. Novoluní 3.6. otevírá novou cestu v uvedeném…nezadaným se může objevit v dalších dnech nový partner, obecně přichází nové impulsy a podněty k tvorbě a plození – kdo touží po potomkovi, je výborný čas. Naopak úplňkové síly vytáhnou na světlo záležitosti spojené s přáteli či skupinovými aktivitami nebo ideály. Ujasníte si určité věci…cíle, ideje, s kým se chcete přátelit, do jaké společnosti chcete patřit. Pod vlivem Merkura a Marse ve znamení Raka si ale nebudete moci jen užívat lásku a společnost, budete také muset přiložit ruku k dílu a něco (a dost) udělat. Aktivované je téma práce, spolupracovníků, úkolů, povinností, slibů, péče a pomoci, a také zdraví. 21.6. do Raka vstupuje i Slunce a ještě více na tuto oblast posvítí…nezapomeňte tedy co jste komu slíbili a pracujte na tom, také řešte odkládaný zdravotní problém, nebo vás dožene. Plňte sliby a povinnosti, pomáhejte….i radosti a zábava se vám tak budou užívat lehčeji, pokud budete vědět, že nemáte žádné resty 😊

Ryby v červnu

R

Ryby mají planetárními energiemi v červnu zdůrazněné téma domova, rodiny, bydliště, zázemí, žen v rodině, zdraví. Novoluní hned na začátku měsíce – 3.6. zde otevírá novou cestu ke zlepšení stability, svého zázemí, domova, vztahů s rodinou. Je potřeba si vytvořit stabilní zázemí, upevnit vztahy, abyste měli pevnou půdu pod nohama…zkultivovat bydlení, přestěhovat se, zlepšit nevyřešené rodinné záležitosti. Úplněk naopak vyjasní nebo uzavře situace kolem práce a kariéry. Ryby tento rok mohou zažít velké příležitosti a posun v souvislosti prací, kariérou, společenským postavením nebo životním směřováním. Ovšem měly by si ujasnit cíl, hledat nový směr, nevracet se do minulosti…pracovat a vynakládat úsilí…a mít na paměti, že čím více energie do záměru vloží, tím lepší bude odměna. Zamyslete se, co jste cítili nebo zamýšleli už loňské jaro… jde o dobré vodítko. Bohužel Neptun může poněkud zamlžovat situaci (zejména Rybám narozeným kolem 8.3.) a také Černá Luna, která se ve znamení Ryb nachází od května, přináší zkoušky a silné i bolestivé emoce…zmatek, pochyby, sebelítost, pocit neschopnosti. Budete muset více zabojovat, projít změnou…můžete mít i pocit, že se chcete hnout z místa, ale nejde to. Jistou útěchou může být, že podobným vlivem Černé Luny prochází jednou za čas každé znamení…každý se s podobnými obdobím musí vypořádat…a vzít si poučení, zvládnout výzvy. Merkur a Mars prochází znamením Raka, 24.6. do Raka vstoupí i Slunce. Pro vás to značí období radosti, kdy si užíváte tvorbu a kreativitu, lásku, plození, děti, zábavu, společnost…radujte se 😊