Berani a květen 2019

V květnu mají Berani jako hlavní aktivované téma peníze, majetek, hodnoty. Novoluní 5.5. ukazuje na nové, překvapivé impulsy nebo zprávy ke zlepšení financí, stavu majetku, posílení hodnot, které se objeví v nadcházejících dnech. Mars v Blížencích značí hodně aktivity ve vašem blízkém okolí – se sousedy, sourozenci, také výlety a krátké cesty, v půlce května se aktivita zaměří na domov a bydliště. Budete hodně činorodí, čeká vás organizování, vylepšování, přestavování, řešení kolem žen v rodině, zdraví a psychiky. Venuše prochází do půlky května vaším znamením, tudíž vás ovlivní v harmonickém smyslu a pro druhé budete okouzlující – hlavně svou přímostí, aktivitou a dynamickou energií, jasným vyjadřováním cílů i citů. Můžete velmi dobře zapůsobit tam, kde potřebujete. Květnový úplněk nastane 18.5. a vytáhne na světlo téma peněz a majetku společného s další osobou nebo institucí, či sexuality, intimních energií a hlubších vrstev psychiky. Vlivem Černé Luny se budou od května objevovat důležité informace, můžeme říci karmické…je to náročnější na psychiku, objevují se pocity a potřeby odstupu, samoty…odkrývají se tajemství, cosi se uzavírá, ukončuje. Pozor na nepřátele a pomluvy – ale také na vlastní klamání a lhaní.

Květnoví Býci

Býci, tohle je zkrátka váš čas, užijte si ho naplno! Slunce putuje vaším znamením, příroda je v probuzené plodné síle, vše kvete, slavíte narozeniny. Je vhodné ohlédnout se za uplynulým osobním rokem, udělat si bilanci co se povedlo, co ne (a proč) a výhled na další začínající osobní rok. Ostatně, hned 5.5. proběhne pro vás nejdůležitější novoluní tohoto roku. Vyvstává nový impuls, zahajujete novou cestu, nové projekty, můžete očekávat důležitou zprávu. Uran před krátkou dobou vstoupil do Býka a spolu s energiemi novoluní vám otevírá nové, překvapivé dimenze. Až se za 7 let ohlédnete zpět, bude vám jasné, co vše to ve vašem životě znamenalo. Od 7.5. je v Býku Merkur, od 15.5. Venuše – tedy spolu se Sluncem silné planetární energie, podporující i komunikaci, vyjadřování názorů, cesty a také dodávající neodolatelné kouzlo vaší osobnosti, podporu vyjádření i zpětně potvrzení vaší osobní hodnoty. Budete se také hodně věnovat penězům a řešení finančních otázek a majetku. Od půlky května zvýšená komunikace, učení, krátké cesty, řešení kolem auta a dopravy, sourozenců či sousedů… Úplněk 18.5.vytahuje na světlo nebo ukončuje téma vztahů a partnerství, smluv, podmínek a dohod, a také věcí kolem společného majetku a hodnot. V květnu můžete pociťovat zajímavé tendence, pokušení, výraznější emoce kolem přátel…změny společenství a vztahů ve skupině či mez přáteli.

Blíženci v květnu

Do poloviny května se Mars pohybuje vaším znamením a vy uděláte mnoho práce. Budete trochu bojovnější než obvykle a více se budete zasazovat o své názory a nápady, což může také nachystat více střetů s druhými. Vnitřně je to ovšem čas, kdy uzavíráte roční cyklus, tedy i některé věci ve svém životě ukončujete, nebo alespoň přehodnocujete a zvažujete… Novoluní 5.5. také přinese impulsy, které v průběhu dalších 14dní ujasní, co chcete uzavřít a ukončit ve svém životě, co už pro vás nemá hodnotu a nemá pokračovat. Zahájení nové cesty pak přijde s novoluním v dalším měsíci. Do vašeho znamení vstoupí Slunce 21.5. a otevírá vám (od vašich narozenin) nový roční cyklus. Od půlky května začne Mars působit ve vaší oblasti financí a majetku, a vy se jí budete muset více zaobírat…přehodnocovat investice, řešit resty, nakupovat, prodávat, pracovat na zvyšování své hodnoty. 18.5. nastává úplněk, který Blížencům vytáhne téma práce, spolupracovníků a pracovních partnerů, nebo zdraví, péče a pomoci. Je to náročný čas, zejména pár dní před úplňkem, pozor na psychiku i zdraví. Výraznější emoce mohou od května vyvstávat kolem práce a vašeho zaměření, jako byste nebyli spokojeni a hledali změnu…

Raci v Máji

Raci mají v květnu zdůrazněné téma skupin, přátel společnosti, přání a vyšších či humanitních cílů. Ostatně, květnové novoluní 5.5.zde přinese nové impulsy, které se ukáží v průběhu dvou týdnů. Můžete změnit společenství či skupinu, se kterou jste spřízněni (nebo naopak zde být aktivnější), zapojit se do společných akcí a kooperace…ujasnit si své cíle a přání, stanovit nové. V každém případě je to však čas, kdy byste neměli sedět doma, ale chodit do společnosti a účastnit se všech akcí, které se vám naskytnou. Můžete potkat důležitou osobu pro budoucnost. Do půlky května vám energie bude trošku váznout, ale od poloviny měsíce vstupuje Mars do vašeho znamení a rozjedete se naplno. Uděláte velký kus práce, budete se snažit víc prosadit, prezentovat své názory a nápady, i když to může znamenat konflikty s druhými. Květnový úplněk připadá na 18.5. a vytáhne či ukončí téma související se společnými hodnotami, majetkem a penězi, které vlastníte s někým dalším (partnerem, rodinou, institucí apod.). Měli byste si do té doby dát všechny pohledávky do pořádku. Další exponované úplňkové téma může souviset se sexualitou. Od května se budou aktivovat emoce kolem úřadů, soudů, práva, studia, ciziny, filozofie a ezoteriky. Pochyby, pokušení, touhy…rozvíjet se, vzdělávat se, cestovat. Budete si muset dávat pozor na veškeré úřední a soudní záležitosti.

Lvi v květnu

Slunce prochází po 3 květnové týdny znamením Býka a tím pádem Lvům symbolicky ozařuje oblast práce, kariéry, životních cílů a směřování. To budou exponovaná témata a novoluní 5.5. zde právě aktivuje novou cestu, možnost. Ukáže se do půlky května a půjde o posun v kariéře, pracovním směru, životním směřování. Můžete čekat překvapivou zprávu, která bude pozitivní a rozhodně mnoho komunikace v souvislosti s prací. Je též vhodný čas pro pohovory, nové projekty. Planetární energie přejí v květnu Lvům ohledně cestování, studia, rozšiřování obzorů kolem ezoteriky. Mars aktivuje přátele a skupiny, od půlky května bude působit na to, aby Lvi uzavírali a ukončovali nedořešené věci, které je brzdí, ale pozor – jsou aktivovaní nepřátelé, objevují se pomluvy a vyplývají na povrch tajnosti. Úplňkové síly kolem 18.5. vytáhnou na povrch témata spojená s domovem, bydlištěm, rodinou, žen v rodině, zdravím. Od května mohou Lvi začít vnímat silné emoce kolem sexuality, společných peněz a majetku, rituálů, magie. Je důležité hlídat si majetek, vlastní i cizí dluhy, finanční nesrovnalosti.

Panny v Máji

Pannám se v květnu obecně daří dobře, silné planetární energie v zemitém znamení Býka je podporují aspektem harmonického trigonu – posilují vitalitu, vůli, dynamiku, přirozené proudění a pohyb kupředu. Panny udělají dost práce a půjde jim to dobře od ruky. Mají aktivovanou také oblast studia a vzdělávání, ciziny a cestování, práva a duchovních obzorů. Otevírají se vám možnosti cestovat, vybírat dovolenou, školit se a rozšiřovat si obzory, kdo řeší právní věci – záležitosti se pohnou. Můžete pocítit touhu najít si nějaké duchovní učení, filozofii, která by vám dávala smysl a vrhnout se více do nehmotných věcí, na rozdíl od každodenní reality a pragmatického přístupu. Novoluní 5.5. přináší impuls kolem úřadů a práva, ciziny, vzdělávání…který se v dalších dnech objeví. Možné překvapivé zprávy kolem majetku a vlastnictví. Pod vlivem Marsu můžete být více aktivní kolem přátel, skupin, společnosti – a také si říci o pomoc, nebojte se nyní využít přátele a kontakty. Úplněk 18.5. vytahuje téma spojené s úřady, penězi, písemnostmi, dopravou, sourozenci. Od 5.května také začíná choulostivé období, kdy začnou vyvstávat silné emoce kolem vztahů….přehodnocování, pokušení, úvahy o smyslu, výčitky, pochyby.

Váhy a Štíři v květnu

VÁHY

Pro Váhy je v květnu aktivovaná oblast společných peněz, majetku, intimních vazeb a sexuality. Novoluní 5.5. zde otevírá nové možnosti, novou cestu, která se projeví v nadcházejících dvou týdnech – můžete získat hypotéku, půjčku, příležitost k výhodné investici, či jinou zprávu pro zlepšení financí a majetku. Nebo se upevní (či započne nový) intimní vztah, zdůrazní téma sexuality. Mars působí do půlky května na oblast cestování, ciziny, studia, práva – zde budete řešit a muset být aktivní…plánovat dovolenou, cesty, studium a školení, řešit soudní věci. Od půlky května budete energii vydávat více na práci, projekty, kariéru, snahu prosadit se a potvrdit své dobré jméno, zvýšit prestiž. 18.5. nastává úplněk, který Vahám posvítí na téma společných financí, hodnot, sexuality a intimních energií. Od začátku května však začínají podprahově působit temnější energie a Váhy začnou vnímat výraznější emoce, otázky, pochyby a zkoušky kolem zdraví, psychiky, péče a pomoci, povinností a denní rutiny nebo zaměstnání a spolupráce…

ŠTÍR 

Nejvíce exponovaná je v květnu pro Štíry oblast vztahů, partnerů a zkrátka druhých lidí obecně – jste teď přesně v polovině svého ročního cyklu a ve větší interakci s ostatními, jste jakoby více vidět. Také novoluní 5.5. tady přináší nové impulsy…startuje se cesta k partnerství (kdo je sám), nebo k lepší spolupráci, nastavování nových podmínek a dohod (a to možno i v pracovním partnerství a jiných blízkých vztazích). Přijdou překvapivé zprávy, noví lidé či možnosti nové spolupráce do života. Dobré období pro obchodní dohody. Mars působí do půlky května na to, abyste řešili věci kolem společného majetku, peněz a sexuality, od půlky května budete energii vkládat do tématu cestování, ciziny, studia, školení, práva. 18.5. nastává úplněk, při kterém se Luna nachází ve vašem vlastním znamení. Vytáhne k řešení vztahové věci, vyjasní nebo uzavře, co je nevyhovující. Pár dní před úplňkem může být choulostivých…plno emocí, nervozita. Květnem také začíná období, kdy Štíry budou provázet výrazné emoce, pokušení a zkoušky kolem lásky, dětí, partnerství, tvorby. Dejte si pozor na zálety a mimomanželské vztahy. Kdo si vzpomene, co se dělo od půlky roku 2010 do začátku 2011, může najít souvislost…

Střelci a květen 2019

Planetárními energiemi je v květnu pro Střelce zdůrazněná oblast, která se zaměstnáním, zdravím, povinnostmi a úkoly, péčí nebo pomocí někomu blízkému. Bohužel povinnostem neutečete, je třeba plnit sliby, které jste dali. 5.5. proběhne novoluní, které Střelcům aktivuje nové možnosti práce, spolupráce, spolupracovníků, úkolů, přinese nové impulsy kolem zdraví – je vhodné začít řešit věci, které jste zanedbávali nebo zahájit jarní detoxikaci. Přijde nečekaná informace, pozitivní zpráva. Mars po vás žádá aktivitu a řešení kolem vztahů (možné i větší vymezování, přenastavování pravidel a dohod), od půlky května pak v souvislosti se společnými financemi a majetkem. Aktivovaná sexualita a téma intimního propojení, také psychiky a vlastních traumat. Květnový úplněk vychází na 18.5. a vynáší na povrch téma kolem zdraví, psychiky, zaměstnání a spolupracovníků. Střelci přemýšlí, co uzavřít, kam se nasměrovat dále… Začátkem května také vstupuje Černá Luna do oblasti rodiny, domova, bydliště, zázemí. Přijdou zkoušky a nutkání něco změnit kolem stávající situace…pochyby, zda je stávající zázemí pro vás správné, co byste mohli změnit, zlepšit, přestěhovat se, přenastavit v rodině. Dávejte pozor na impulsivní, unáhlená nutkání a rozhodnutí, v tomto období je výhodnější řídit se střízlivě rozumem.

Květen pro Kozorohy a Vodnáře

KOZOROH

Kozorohům planetární energie v květnu silně aktivují téma tvorby, lásky, dětí, zábavy. Kdo je tvůrčí a kreativní, měl by toho využít, kdo touží po lásce, dítěti – stejně tak, je to plodné a radostné období. (Ovšem Kozorozi narození 10.-15.1. to mohou pociťovat naopak jako velmi zátěžové období). Novoluní 5.5. přináší nové impulsy a otevírá nové možnosti právě kolem plodnosti, lásky, partnerství…seznamování se, početí, tvoření, společnost a koníčky, oslavy. Přijde nečekaná zpráva. Mars prochází do půlky května Blíženci a tlačí na vás, abyste byli výkonní v zaměstnání, plnili povinnosti a úkoly, zabývali se svým zdravím. Od půlky května budete ve větší interakci s druhými, s nutností více řešit vztahy (jak partnerské tak pracovní), přenastavovat pravidla a dohody, přistupovat více na kompromisy (snažte se neprosazovat tolik svou, ale zohlednit i potřeby druhých, najít možnost dohody a spolupráce). Úplňkové síly 18.5. vytahují nebo uzavírají téma přátel, společnosti, skupinových aktivit – mohou se vyjasnit či ukončit určité přátelské vztahy nebo působení v určitém společenství. Od května můžete pozorovat výraznější emoce, zkoušky a nepříjemnosti ohledně úřadů, dopravy a dopravních prostředků, sourozenců nebo sousedů. Spojitosti můžete vysledovat s obdobím druhé půlky roku 2010 až začátku 2011.

VODNÁŘ

Vyzdvihnuté vodnářské téma je v květnu rodina, bydliště, zázemí, domov. Vodnáři budou zvelebovat, přestavovat, stěhovat, věnovat se rodině, stabilizovat pevnou půdu pod nohama. Nebo si mohou upravovat i pracovní zázemí. Pro patriotsky zaměřené Vodnáře to může značit i aktivitu pro svou zemi, stranu, kořeny. Budete také hodně podepisovat a vyřizovat dokumenty, osobní úřední korespondenci. Novoluní připadá na 5.5. a právě ve zmíněných tématech přináší nové impulsy. Ty se projeví během následujících dní. Mars ve znamení Blíženců v první půlce května podporuje vitalitu a také chuť se bavit, sdružovat, tvořit, plodit, seznamovat se, milovat… Od půlky května bude žádat, abyste svou energii zaměřili na práci, kolegy, povinnosti a také své zdraví. Změňte režim, jídelníček, sportujte, něco pro své zdraví dělejte (případně řešte potíže, které jste odkládali). Budete muset pomáhat a také plnit sliby, které jste dali… Úplněk 18.5. vytahuje záležitosti spojené s prací, kariérou, nadřízenými nebo vaším životním směřováním a cílem obecně. Po několikaměsíčním období různých pochyb, zkoušek a emocí kolem vašeho místa ve světě, vaší vlastní osoby, se teď podobné otazníky mohou začít objevovat ohledně majetku a financí, vlastní hodnoty. Zacházejte s majetkem a financemi obezřetně.

Ryby v Máji

Ryby budou v květnu hodně komunikovat, předávat informace, psát, vyřizovat, jezdit. 5.5. proběhne novoluní, které startuje nové cesty kolem dopravy nebo dopravních prostředků, krátkých cest, úřadů, dokumentů, sousedů, sourozenců. Venuše ve znamení Ryb značí lehce příznivé vlivy kolem financí a osobních hodnot, od půlky května bude napomáhat příznivému průběhu v úředních jednáních, dopravě, záležitostech kolem příbuzenstva, cest. Přijde nečekaná zpráva spojená s financemi, hodnotami. Do půlky května budete hodně energie vydávat kolem bydliště, domova a rodiny, poté se pozornost přesune na děti, tvorbu, milostné aktivity a zábavu…užívejte společnosti, plodné energie a radosti ze života. Choďte do společnosti, tvořte a naplno se věnujte tomu co vás baví a přináší vám radost, nabije vás to na další období. Je to příznivé období i na zkoušky, pohovory, výběrová řízení, ve vzduchu je seznámená s důležitými lidmi pro vaši budoucnost. Luna vejde do opozice se Sluncem 18.5. a tyto úplňkové energie vytáhnou téma kolem úřadů, ciziny, cestování, studia nebo práva. Začátkem května také vstupuje Černá Luna do znamení Ryb a vy tak můžete začít pociťovat silné emoce, pochyby, zkoušky či zmatky kolem vlastní osobnosti a fungování ve světě, životního směřování…jako kdybyste se nemohli posunout cítili bezmoc a klacky pod nohama. Ničeho se nebojte, pochybami si prochází čas od času každý. Snažte se být v kontaktu s lidmi, kteří vám věří a podporují vás…přijde postupná proměna a situace se za čas zase posune kupředu.