Březen 2019 a Panny

Panny se v tomto čase nacházejí v polovině svého ročního osobního cyklu a mají aktivovanou oblast vztahů. Nyní je období, kdy se dostáváte do větší konfrontace s druhými, dejte si pozor hlavně na nadřízené. Nevyhnete se vymezování, ale neschovávejte se, kontakty a konfrontace jsou důležité – přináší vám pohled z druhé strany. Člověk mezi svým subjektivním stanoviskem a opozicí nakonec musí dojít k nějakému kompromisu, přiměřené rovnováze. Energeticky toto období můžete pociťovat jako slabší. Novoluní 6.3. přinese nové impulsy kolem vztahů, budou patrné v nadcházejících týdnech. Můžete zahájit spolupráci, ustanovit nové smlouvy, partnerské dohody – a to samozřejmě i v soukromém životě, nejen v pracovním partnerství. Při tomto novoluní ale figuruje planeta Neptun, která znejasňuje, zamlžuje nebo idealizuje věci, může přinášet lež a klam, dávejte si proto pozor – teprve čas vaše nové možnosti a dohody prověří jako platné. Nedoporučuji podepisovat nějaké důležité vážné rozhodnutí, dokumenty – s tím raději pár týdnů počkat. I když má Venuše nyní harmonický vliv na práci, spolupracovníky a zdraví, stále pod vlivem Černé Luny můžete vnímat intenzivní emoce, pochybnosti a pokušení kolem zaměstnání, spolupracovníků, slibů a závazků. Měsíc vstupuje do fáze úplňku 21.3., ale už den předtím vytahuje na světlo téma peněz, majetku, hodnot. Ovšem jak už bylo výše zmíněno – dávejte pozor na podvody a lež. Pod vlivem Marsu se budete také muset angažovat a vynakládat energii v souvislosti s právem, soudy a úřady, nebo studiem či cestováním a cizinou. Můžete si rozšiřovat obzory vzděláváním nebo cestováním, potřebujete se rozvíjet.