Březen 2019 a Berani

Venuše se prochází Vodnářem a Beranům příznivě ovlivňuje oblast přátel, skupin, společnosti. Neseďte doma, nebojte se požádat o pomoc nebo službu, přátelé vám vyjdou vstříc. Březnové novoluní nastává 6.3. a Beranům otevírá příležitost k bilancování uplynulého osobního roku. Budou před svými narozeninami přemítat kam chtějí směřovat, co by měli ukončit, co je brzdí a brání jim v další cestě. Nadchází choulostivější období na psychiku i fyzické zdraví, podvědomé usebrání se a rozjímání, aby věci mohly doběhnout a za měsíc (až bude novoluní v Beranu), jste zahájili novou životní cestu. Nezahajujte teď nové projekty, počkejte alespoň do příštího novoluní. Zároveň 6.3. také vstupuje Uran do znamení Býka a začne naplno působit kolem vašich financí, příjmů, hodnot…(na zkoušku jste nástin změn mohli sledovat od loňského května do listopadu). Bude se postupně měnit a přehodnocovat systém vašich finančních záležitostí. Zároveň zde celý měsíc působí planeta Mars, takže máte pocit, že nejvíce energie musíte vydávat na řešení kolem peněz. Slunce 20.3. vstupuje do vašeho znamení a pro Berany tak začíná nový roční cyklus, pocítí příliv energie. Úplněk se rozsvítí 21.3. (ale vliv bude silný již 20.3.) a bude pro vás důležitý, vytáhne na světlo (nebo uzavře) vztahové věci, smlouvy a dohody. Vytříbí vztahy, vyjeví problémy, vyjde najevo tajná informace, pomluva nebo určitá nepříjemnost.

Březen 2019 pro Býky

Býci mají exponovanou oblast přátel, skupin, vyšších cílů. Je dobré chodit v tomto období hodně do společnosti. Novoluní nastává 6.3. a aktivuje novou cestu – otevírá možnosti kolem přátelství, skupinových aktivit, idejí a vědomých přání. Pokud nebudete sedět doma, přinese vám to nové věci – můžete se dostat tam, kam chcete patřit, potkat důležité lidi pro vaši budoucnost, zapojit se do projektů ve prospěch společenství. 6.3. se také Uran nadobro přesouvá do znamení Býka (loni zde působil od léta do podzimu) a naplno zahájí proces změn ve vašem životě. Bude zde působit 7 let a v průběhu této doby (přesněji to záleží na vašem datu narození) vám přichystá převrat v těch oblastech života, které stagnují, kde bude potřeba změnit ustrnulé vzorce. Venuše ve Vodnáři má příznivý vliv v oblasti vaší kariéry, je možná pochvala, zlepšení vašeho kreditu a dobré vztahy s nadřízenými. Mars tento měsíc působí ve vašem vlastním znamení a vy tak můžete cítit energii, dynamiku, větší touhu vymezit se, prosadit sebe a své názory. Je to velmi aktivní období, kdy toho můžete hodně vyřešit. Delší dobu pozorujete silné emoce kolem práce a kariéry nebo nadřízených, úplněk 21.3. vytáhne na světlo záležitosti kolem práce, spolupracovníků, zdraví, psychiky, nebo péče a pomoci.

Blíženci v březnu 2019

V březnu mají Blíženci astrologicky zdůrazněné téma práce, kariéry, společenského postavení a životního směřování. Venuše září na oblast cestování, práva, vzdělávání. Může vás to lákat už vybírat dovolenou a plánovat, kam byste se chtěli podívat, nebo se budete rozhlížet, jak si jinak rozšířit obzory – třeba vzděláváním, nějakým kurzem, odbornou literaturou. Mírně příznivé vlivy se dají čekat kolem právních věcí. Novoluní 6.3. nový impuls kolem práce a kariéry, ukáže se v průběhu dvou týdnů. Musíte ale dořešit staré a nedokončené záležitosti, aby vás neblokovaly. Ostatně Mars, který prochází znamením Býka, vás k tomu bude po celý měsíc nabádat, budete čistit a uzavírat, možná ukončíte práci nebo nějakou aktivitu. Mohou se však dostávat na povrch různé věci, které měly být skryté – tajemství, aféry, pomluvy. Možné zádrhele kolem úředních nebo právních věcí. 21.3 nastává úplněk, jeho vliv bude výrazný už den předtím. Vyjasní téma kolem lásky, dětí, tvorby nebo i pracovních vztahů. Poslední březnový den přechází Mars do vašeho znamení a následně vás čeká období velké aktivity.

Raci v březnu 2019

Raci se budou v březnu zabývat tématy studia a vzdělávání, cestování a ciziny, práva a úřadů. Můžete vstoupit do kurzů, hledat možnosti, jak si rozšířit obzory ať profesně nebo třeba kolem ezoteriky a filozofie, jazyků. Někdo už začne plánovat dovolenou, rozhlížet se po vzdálenějším místě, které by chtěl poznat. Kdo déledobě řeší právní nebo úřední věci, budou aktivované a koncem března přichází mírně příznivý vliv. Novoluní 6.3. ve zmíněných oblastech otevírá novou cestu, ukáže se do 14ti dnů. Mars v Býku výrazně působí v oblasti skupin, přátel, idejí. Budete vydávat více energie na společenské aktivity, setkání s přáteli, skupinové zájmy. Kdo potřebuje pomoc, nemusí se stydět o ni přátele požádat – vyjdou vám vstříc, nehrajte tedy na individualitu a samostatnost, nemusíte vše zvládnout sami. Choďte do společnosti, můžete přijít do kontaktu s důležitou osobou pro vaši budoucnost. Ostatně – Uran 6.3. vstupuje do Býka a přináší výrazné změny do vašich společenských vztahů, přátel, skupinových zájmů, vašich přání a idejí. Po několika letech, až se ohlédnete zpět, budete vědět, o čem je řeč. Venuše vám přináší harmonické a mírně příznivé vlivy kolem sexuality, společných zdrojů a peněz, ale stále ještě pod vlivem Černé Luny přetrvávají silné emoce, které jste s tímto tématem pozorovali poslední měsíce. 20.3. vstupuje Slunce do znamení Berana, a Rakům se tím pro nadcházející měsíc aktualizuje téma práce, kariéry, postavení. Úplněk 21.3. vytáhne na povrch nebo uzavře záležitosti kolem bydliště, domova, zázemí nebo také rodiny (zejména ohledně žen v rodině). Můžete řešit téma práce versus domov a rodina.

Lvi, březen 2019

Lvi mají v březnu aktivované téma společných peněz a majetku, sexuality, případně tajemství, magie. Novoluní 6.3. v těchto souvislostech otevře novou cestu, nové možnosti, které se v následujících 14ti dnech objeví. Mohou se týkat společného majetku a peněz v soukromé i podnikatelské rovině, dědictví, půjček, hypotéky, společných projektů…nebo také magických a tajemných, skrytých a intimních věcí. Budete řešit nedořešené věci, ohlídejte si půjčky a nedoplatky jak vaše vlastní, tak ostatních vůči vám. Jelikož je v novoluní zapojen Neptun, mohou být věci nejasné a zkreslené, vše tedy prověřujte a kontrolujte. 6.3. také Uran naplno vstoupí do znamení Býka a Lvům začnou dlouhodobější změny kolem práce a životního směřování…budete se osvobozovat od starých vzorců. Mars aktivuje záležitosti kolem práce, kariéry, životního směřování. V praxi to znamená, že se budete chtít více prosadit (anebo budete nuceni zabojovat o prosazení, zlepšení vaší pozice) v práci nebo ve smyslu společnosti, společenského postavení – zkrátka zasadit se o své dobré jméno. Je to dobré období pro nové dohody, smlouvy, reorganizaci. 20.3. vstupuje Slunce do Berana a Lvům  tak bude působit v oblasti ciziny, studia a cestování, vzdělávání, práva a filozofie – sem se překlopí pro další měsíc pozornost z témat společných peněz a majetku. Úplňkové energie kolem 21.3. vytahují úřední věci nebo téma kolem dopravy a dopravních prostředků, cestování, učení a komunikace nebo sourozenců.

Březen 2019 a Panny

Panny se v tomto čase nacházejí v polovině svého ročního osobního cyklu a mají aktivovanou oblast vztahů. Nyní je období, kdy se dostáváte do větší konfrontace s druhými, dejte si pozor hlavně na nadřízené. Nevyhnete se vymezování, ale neschovávejte se, kontakty a konfrontace jsou důležité – přináší vám pohled z druhé strany. Člověk mezi svým subjektivním stanoviskem a opozicí nakonec musí dojít k nějakému kompromisu, přiměřené rovnováze. Energeticky toto období můžete pociťovat jako slabší. Novoluní 6.3. přinese nové impulsy kolem vztahů, budou patrné v nadcházejících týdnech. Můžete zahájit spolupráci, ustanovit nové smlouvy, partnerské dohody – a to samozřejmě i v soukromém životě, nejen v pracovním partnerství. Při tomto novoluní ale figuruje planeta Neptun, která znejasňuje, zamlžuje nebo idealizuje věci, může přinášet lež a klam, dávejte si proto pozor – teprve čas vaše nové možnosti a dohody prověří jako platné. Nedoporučuji podepisovat nějaké důležité vážné rozhodnutí, dokumenty – s tím raději pár týdnů počkat. I když má Venuše nyní harmonický vliv na práci, spolupracovníky a zdraví, stále pod vlivem Černé Luny můžete vnímat intenzivní emoce, pochybnosti a pokušení kolem zaměstnání, spolupracovníků, slibů a závazků. Měsíc vstupuje do fáze úplňku 21.3., ale už den předtím vytahuje na světlo téma peněz, majetku, hodnot. Ovšem jak už bylo výše zmíněno – dávejte pozor na podvody a lež. Pod vlivem Marsu se budete také muset angažovat a vynakládat energii v souvislosti s právem, soudy a úřady, nebo studiem či cestováním a cizinou. Můžete si rozšiřovat obzory vzděláváním nebo cestováním, potřebujete se rozvíjet.

Váhy a Štíři v březnu 2019

VÁHY

Skoro celý březen budou mít Váhy jako hlavní aktivované téma oblast práce a zaměstnání, služby a pomoci, zdraví. Nové situace zde také nastaví novoluní 6.3. Tyto věci se postupně vyjeví během nadcházejících 14ti dnů, mohou se týkat nových úkolů, spolupracovníků, péče o někoho, povinností a slibů, které jste dali. Budete muset řešit, co se táhne. Pozor na oslabené zdraví i psychiku. Venuše prochází Vodnářem a příznivě ovlivňuje vaši oblast lásky, dětí, tvorby, dává vám radost ze života, ovšem na druhou stranu tyto příjemné vlivy narušuje Černá Luna, která sem vnáší intenzivní emoce, pochybnosti a pokušení – to ostatně už vnímáte nějakou dobu.  Mars prochází Býkem a Vahám aktivuje společné hodnoty, peníze, majetek, společně sdílené intimní energie, sexualitu. Budete muset řešit, přehodnocovat, aktivně se zajímat o zmíněné věci, bojovat za své. Společné peníze můžete mít v rámci SJM, podnikání, ale i jako půjčky s bankou (hypotéka, úvěr, kontokorent) nebo sem patří i exekuce, dluhy, alimenty a podobně. Zvýšená sexualita je příjemnější stránkou tohoto vlivu. Březnový úplněk připadá na 21.3., ale vliv bude patrný už několik dní předtím a může být výrazný, napětí narůstá  – dávejte pozor, psychika je labilnější. Uzavřou nebo vyjasní se situace vztahové, partnerské, pracovní. Po úplňku se vám uleví.

ŠTÍR 

Hlavní březnové téma pro Štíry souvisí s láskou a partnerstvím (možno i pracovním), tvořivými energiemi a koníčky, radostí ze života, dětmi. Nová cesta se zde otevírá s novoluním, které nastává 6.3. a v dalších březnových dnech se ukáže, v jakém konkrétním tématu to bude. Může to být nový projekt, nový partner, dítě… ale v novoluní je zapojena i planeta Neptun, která věci buď idealizuje nebo zamlžuje. Proto s nějakými zásadními rozhodnutími raději pár týdnů počkejte, abyste pak nebyli zklamaní. Příznivé vlivy nese Venuše do témat domova, rodiny, bydlení, zázemí. Můžete zkrášlovat svůj byt nebo alespoň v rodině budete vnímat pohodu a harmonii, zlepšují se vztahy se ženami v rodině. Mars v Býku to zas trošku rozvíří v pracovních a partnerských vztazích. Budete si chtít prosadit své, vymezit se, vyčistit to, co se vám nelíbí. Důležité je uvědomit si, že partnerství není bojiště a není jeho smyslem zde vyhrát – musíte vzít v potaz i požadavky druhé strany. Snažit se vyčistit nevyhovující principy a zároveň hledat kompromis – to je správné využití tohoto vesmírného vlivu. Pozor také na všechny dohody, smlouvy, právní záležitosti. 21.3. bude na noční obloze svítit úplněk a jeho vliv můžete cítit už o pár dní dříve…psychicky i fyzicky se nemusíte cítit úplně komfortně. Poslední dekáda března je pro vás spíše čas rekapitulace a uzavírání, stažení do sebe, i když v zaměstnání a v denní rutině toho budete mít dost co dělat.

Březen 2019 a Střelci

Krom běžných rutinních věcí se Střelci budou v březnu starat o své zázemí, bydlení, rodinné vztahy. 6.3. se Měsíc dostává do fáze novu a toto novoluní přinese nové impulsy – ukáží se do dvou týdnů. Mohou se týkat koupě, rekonstrukce, úpravy, zlepšování podmínek ve vašem obydlí, nebo i řešení starších záležitostí, které nejsou ohledně bydliště uzavřené. Může se ukázat nová cesta k vyřešení, ale radím se zásadními rozhodnutími počkat, protože v novoluní figuruje planeta Neptun, která má idealizující nebo klamavý vliv. Za pár týdnů budete situaci vidět jasněji. Střelci budou mít v březnu hodně práce ve svém zaměstnání i v běžných denních povinnostech, případně v péči o někoho, budou muset plnit úkoly a sliby, které dali. Je zaktivované i zdraví – tedy buď byste měli dělat něco pro své zdraví preventivně (změna režimu, jídelníčku, pohybu) nebo řešit zdravotní potíže, které už vás dohnaly. Uran vstupuje 6.3. do znamení Býka, kde bude působit několik let, jeho vliv se v budoucnu projeví zásadní změnou ve zmíněných tématech práce, spolupráce, zdraví, péče. Pod vlivem Venuše se vám v březnu bude dobře komunikovat, vyřizovat úřední věci, učit, podnikat krátké cesty a výlety. 21.3. září úplněk, který vytáhne na světlo nebo uzavírá téma kolem přátel, společnosti, vašich přání. V poslední dekádě března vystoupí do popředí téma lásky, dětí, zábavy, tvorby a koníčků.

Kozorozi a Vodnáři v březnu 2019

KOZOROH

Kozorozi mají v březnu zaktivovanou oblast úřadů, písemností, komunikace, dopravních prostředků a kratších cest, sourozenců a učení. Novoluní 6.3. zde otvírá nové dveře, aktivuje nové možnosti. Využijte toto období k vyřizování na úřadech (mimopracovní věci), řešení auta nebo jiného dopravního prostředku, učení a školení. Možné nové záležitosti kolem sourozenců a širší rodiny, více komunikace. Mars v Býku vnáší energii do tématu kolem dětí, tvorby, zábavy a milostných aktivit. Budete chtít projevit tvůrčí princip, radost, sebevyjádření – i milostné hrátky jsou tvůrčím projevem. Více se věnovat dětem, chodit do společnosti, dělat to, co vám přináší radost. Je to také vhodný čas pro nové kontakty, pohovory, setkání s důležitou osobou, zahájení nových projektů. Venuše ve Vodnáři má pozitivní vliv na vaše finance a sebehodnotu, uvědomíte si, jakou máte cenu a co si zasloužíte, můžete se odměnit a udělat si radost něčím, co si přejete. Březnový úplněk připadá na 21.3. a vytáhne na světlo nebo uzavírá pracovní či kariérní záležitost, či téma práce a postavení versus rodina. V poslední dekádě března se aktivuje téma na další měsíc, a bude se týkat domova, rodiny, zázemí, bydlení.

VODNÁŘ

Vodnářské téma pro březen se točí zejména kolem peněz, hodnot, majetku. Novoluní 6.3. zde nastavuje nové možnosti, které se objeví v dalších dnech. Musíte se zabývat závazky, které máte, nebo i těmi, které mají druzí ohledně peněz vůči vám. Protože je však v konfiguraci novoluní zapojen Neptun, který idealizuje nebo zkresluje věci, dávejte pozor a nedělejte unáhlená důležitá rozhodnutí, později byste jich mohli litovat. Nové možnosti (třeba i cestu ke zvýšení a zlepšení financí) pořádně prověřujte. Venuše prochází vaším znamením a propůjčuje vám zvláštní kouzlo, přívětivost, můžete toho dobře využít tam, kde chcete udělat dojem a zapůsobit. Mars v Býku vám zaktivoval témata domova, bydlení, žen v rodině. Můžete mít chuť přestavovat a upravovat, nebo budete muset řešit i komplikovanější věci – například opravy, zkrátka si zlepšujete zázemí. Možné i konflikty v rodině v tuto dobu, nebo nutnost řešit zdraví a psychický diskomfort. 6.3. také vstupuje Uran do této vaší oblasti. Bude zde působit několik let a během nich vám přinese změnu ohledně bydlení nebo rodinné situace. 21.3. zazáří Měsíc v úplňku, jeho síly symbolicky vytáhnou na povrch téma spojené s úřady, právem, smlouvami nebo zahraničím či studiem. Černá Luna stále ještě působí ve vašem znamení a vzbuzuje různé pochyby a silné emoce týkající se vaší osoby, směru v životě. V poslední dekádě března se aktivuje téma úřadů, dopravy, učení, budete hodně komunikovat a předávat informace.

Březen 2019 a Ryby

V čase kolem narozenin je vhodné ohlédnout se za uplynulým osobním rokem, zhodnotit co se vám od minulých narozenin povedlo, co ne, a udělat si výhled na další rok. Je to období nových začátků, kdy jste soustředěni více na sebe, lépe dokážete definovat, co opravdu chcete, za čím si stojíte (bez obvyklých ohledů na druhé). Vše, co zahájíte v den narozenin, má také větší šanci na úspěch. Březnové novoluní je pro vás nejdůležitější, otevírá vám novou životní cestu. Můžete mít velkou inspiraci, kam budete chtít směřovat, ale dejte si pozor, aby měla reálné základy. V novoluní je zapojen i Neptun, který situace zamlžuje nebo idealizuje…je to jako stavět něco na vodě. Bohužel vás to na novou cestu nepustí jen tak, budete se muset zabývat i nedořešenými věcmi z minulosti. Mars v Býku vás honí po úřadech, musíte vyřizovat a zařizovat, zabývat se dopravou nebo dopravním prostředkem, pořád někam jezdit. Možná se zaktivují též záležitosti kolem sousedů či sourozenců a širší rodiny, bude více návštěv. Mohou se odhalit nějaká tajemství nebo věci, které měly zůstat skryté. 21.3 nastává úplněk a vyjeví situaci kolem peněz, majetku, nebo vaší vlastní hodnoty. Měli byste si do té doby dát finanční závazky do pořádku. Poslední dekáda března aktualizuje právě téma peněz a hodnot, budete se tím muset zabývat.